Systemy centralnego ogrzewania dla domu jednorodzinnego

Kompletne systemy grzewcze dla domów jednorodzinnych

Firma Viessmann oferuje dla domów jednorodzinnych kompletne rozwiązania systemów grzewczych oparte o wysokoefektywne techniki spalania paliw lub wykorzystania nośników energii takich jak energia elektryczna. Gazowe lub olejowe kotły kondensacyjne pozwalają uzyskiwać najwyższe sprawności pracy, poprzez największe wykorzystanie energii chemicznej zawartej w paliwie. Straty ciepła w gazowym kotle kondensacyjnym mogą wynosić co najwyżej 2-3 % (sprawność kotła do 108-109 %) podczas, gdy w kotle tradycyjnym niekondensacyjnym, straty te mogą wynosić nie mniej niż 16-20 % (sprawność kotła do 95 %).

Obok tradycyjnych źródeł ciepła opartych o paliwa konwencjonalne, jak gaz ziemny czy olej opałowy, firma Viessmann oferuje pełny zakres urządzeń grzewczych wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii (OZE). Szczególnie zastosowanie w każdym budynku znaleźć mogą kolektory słoneczne, które mogą pracować nie tylko dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej, ale również dla wspomagania ogrzewania budynku, szczególnie przy zastosowaniu kompaktowych central grzewczych, jak np. Vitosolar 300-F. Jedynym źródłem ciepła mogą być np. kotły na biomasę lub pompy ciepła, korzystające z ciepła natury, jakim jest grunt, powietrze lub woda.

Energia słoneczna - w zasięgu ręki, szczególnie dla domów jednorodzinnych

Kolektory słoneczne, a także ogniwa fotowoltaiczne stanowią dzisiaj dopracowaną technologię, tym bardziej dla firmy Viessmann, która pierwsze na rynku kolektory słoneczne zaczęła oferować już w 1976 roku. Dzięki szerokim możliwościom zabudowy i oferowanym zestawom mocującym, kolektory słoneczne firmy Viessmann można zabudować także niestandardowo - na elewacji budynku, lub dachu płaskim. Instalacje solarne są tym bardziej łatwo dostępne dla klientów indywidualnych, że od 2010 roku w Polsce funkcjonuje narodowy program dofinansowania ich zakupu.

Pompa ciepła online - wizualizacja pracy na żywo

Modernizacja ogrzewania rozwiązaniem na rosnące koszty ogrzewania

Dzięki nowoczesnym systemom grzewczym, koszty ogrzewania domu wcale nie muszą być wyższe niż kilka lat temu. Włączając w to termodernizację domu, może się okazać, że po wymianie systemu ogrzewania, koszty mogą ulec zmniejszeniu nawet więcej niż 50 %. Inwestycje w modernizację ogrzewania są dzisiaj bardzo opłacalne, ponieważ takie urządzenia jak kotły kondensacyjne, pompy ciepła czy kolektory słoneczne upowszechniły się na rynku i ich koszty zakupu znacznie się zmniejszyły, a jednocześnie wzrosły ceny paliw.


Są to zarazem bezpieczne inwestycje, czego nie zawsze moża powiedzieć o akcjach, funduszach inwestycyjnych, itd.. Zyski jakie powstają po modernizacji (oszczędności w kosztach ogrzewania = więcej środków w budżecie domowym) są pewne i stałe przez wszystkie lata eksploatacji systemu grzewczego. Zyskiem są większe środki pozostające w budżecie domowym, które możne przeznaczyć na wybrane przez siebie cele.

WsteczWstecz