Dotacje na kolektory słoneczne 45%

Dotacje na kolektory słoneczne 45%

Nowe zasady od 1 października 2013

W roku 2010 wszedł w życie pierwszy w Polsce ogólnopolski program wsparcia inwestycji w zakupie instalacji solarnej. Program jest skierowany dla osób fizycznych będących właścicielami domków jednorodzinnych oraz do wspólnot mieszkaniowych, z wyłączeniem obiektów przyłączonych do sieci cieplnych. Swoim zasięgiem Program obejmuje obszar całej Polski.

Od 1 października 2013 roku zmianie ulegają zasady dofinansowania do instalacji kolektorów słonecznych

Dotacja do kolektorów słonecznych obliczana wg nowych zasad, w większym stopniu promuje dobre kolektory o wysokiej efektywności pracy.

Zmiany tłumaczone są pojawieniem się kolektorów, o powierzchni apertury znacznie odbiegającej od ich całkowitej powierzchni brutto. Znaczenia w takim razie nabiera tzw. powierzchnia pracująca, a więc powierzchnia kolektora lub kolektorów, która bierze udział w pozyskaniu energii słonecznej.

Kolektory Firmy Viessmann spełniają najwyższe wymagania efektywności pracy.

Dodatkowe korzyści 
Firma Viessmann udziela 5 letniej gwarancji na zabudowaną, kompletną instalację solarną sprzedawaną w ramach programu NFOŚiGW.

Webinaria Viessmann - nowe zasady dotacji do kolektorów Ile można zyskać?

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów przedsięwzięcia. Całkowity budżet projektu przewidziany jest na kwotę 300 mln złotych do przydzielenia w latach 2010 - 2014 (wydatkowanie środków do końca 2015 roku).

Dofinansowanie może wynieść nawet do 45% brutto kredytu bankowego, ale nie więcej niż 2 250 PLN do mkw. powierzchni apertury.

Dodatkowe korzyści 

Firma Viessmann udziela 5 letniej gwarancji na zabudowaną, kompletną instalację solarną sprzedawaną w ramach programu NFOŚiGW.

W jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie?

Wymagania i cała procedura nie są skomplikowane i składają się z pięciu głównych punktów:

 1. Wybór danego typu kolektora słonecznego Viessmann
 2. Złożenie wniosku o dofinansowanie na zakup do wybranego Banku.
 3. Po akceptacji wniosków przez Bank Inwestor podpisuje umowę kredytu z dotacją z Bankiem.
 4. Inwestor przedkłada w Banku Protokół końcowego odbioru wraz z fakturami oraz innymi dokumentami określonymi w umowie.
 5. Dotację do banku przekazuje NFOŚiGW na podstawie potwierdzenia
  zrealizowania inwestycji. Należy również pamiętać, że od dotacji należy odprowadzić podatek dochodowy
Jakie Banki biorą udział w programie?

Kredytów z dotacją na kolektory udzielają banki, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW na lata 2013-2015:

 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
 • SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze (połączenie GBW S.A. i MBR S.A.)
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • Warszawski Bank Spółdzielczy

Jakie kolektory kwalifikują się do dotacji?

Dotacja do kolektorów słonecznych obliczana wg nowych zasad, w większym stopniu promuje dobre kolektory o wysokiej efektywności pracy. Rzetelne i obiektywne porównanie kolektorów można samodzielnie przeprowadzić w oparciu, np. o certyfikaty Solar KEYMARK.

Certyfikat Solar KEYMARK stanowi ważny dokument zawierający wszystkie charakterystyczne wielkości dotyczące kolektorów słonecznych. Co istotne, kolektory badane są zawsze w tych samych warunkach (dla tych samych założeń), a certyfikaty publikowane w internecie.

Strona www Solar KEYMARK: www.estif.org/solarkeymarknew

Certyfikat ten posiadają wszystkie kolektory słoneczne znajdujące się w ofercie firmy Viessmann.

Chcąc wybrać najdogodniejsze dla siebie rozwiązanie, skontaktuj się z nami lub z jednym z Naszych Autoryzowanych Partnerów Handlowych.

Schemat instalacji solarnej powinien być zatwierdzony przez projektanta z uprawnieniami. Na naszej stronie dostępny jest bezpośrednio zestaw schematów instalacji solarnych.

Sprawdź specjalny pakiet dla programu dofinansowania NFOSiGW

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z jednym z naszych oddziałów:

 • Oddział Wrocław: 71 / 360-71-43
 • Oddział Poznań: 61 / 899-62-11
 • Oddział Mysłowice: 32 / 222-03-12
 • Oddział Warszawa: 22 / 711-44-12
 • Oddział Gdańsk: 58 / 300-85-12

Zapytanie ofertowe: dobór i cena systemu ogrzewania

Czy ta informacja była pomocna?

tak
nie
częściowo

W jaki sposób możemy poprawić jakość tych informacji?

WsteczWstecz