Kotły zasilane olejeme opałowym to nowoczesna alternatywa dla budynków z brakiem dostępu do gazu ziemnego lub też w przypadku chęci uniezależnienia się od dostaw gazu ziemnego.

Kotły olejowe do 2.000 kW

Niskotemperaturowe kotły olejowe pozwalają na pracę z płynnie obniżaną temperaturą wody kotłowej, dostosowaną przeważnie do temperatury zewnętrznej (automatyka pogodowa) i potrzeb cieplnych budynku. Nowoczesne kotły z wielowarstwowymi powierzchniami grzewczymi mogą pracować bez dolnego ograniczenia temperatury wody w kotle, co decydująco wpływa na obniżenie zużycia paliwa zużywanego w kotłach tradycyjnych na ochronę kotła. Jeszcze korzystniejszą sprawnością pracy charakteryzują się olejowe kotły kondensacyjne, które dodatkowo odzyskują ciepło zawarte w parze wodnej ze spalin.

Dla nowych i modernizowanych domów wielorodzinnych

Kocioł olejowy Vitola 200

Vitola 200

Stalowo-żeliwny kocioł olejowy bez dolnego ograniczenia temperatury wody. Znamionowa moc cieplna: 18 do 63 kW.
Kocioł olejowy Vitorond 100

Vitorond 100

Żeliwny kocioł olejowy z płynnie obniżaną temperaturą wody kotłowej. Znamionowa moc cieplna: 18 do 100 kW
Kocioł olejowy Vitorond 200

Vitorond 200

Niskotemperaturowy żeliwny olejowy/gazowy kocioł grzewczy. Powierzchnia grzewcza Eutectoplex. Dostarczany w całości lub w członach.
Moc cieplna: 125 do 1.080 kW
Kocioł olejowy Vitoplex 100 PV1

Vitoplex 100

Niskotemperaturowy stalowy olejowy/gazowy dwuciągowy kocioł grzewczy.
Moc cieplna: 110 do 2.000 kW
Kocioł olejowy Vitoplex 200 SX2A

Vitoplex 200

Niskotemperaturowy stalowy olejowy/gazowy trzyciągowy kocioł grzewczy
z układem rozruchowym Therm-Control
Moc cieplna: 90 do 1.950 kW
Kocioł olejowy Vitoplex 300 TX3A

Vitoplex 300

Niskotemperaturowy stalowy olejowy/gazowy trzyciągowy kocioł grzewczy
z układem Therm-Control. Wielowarstwowe powierzchnie grzewcze.
Moc cieplna: 90 do 2.000 kW

WsteczWstecz