30-lecie marki Viessmann w Polsce

m-30-1.png


30 lat temu, firma Viessmann rozpoczynając swoją działalność na polskim rynku, nadała tempo rozwoju rodzimej branży grzewczej.

Entuzjazm dla innowacji i troska o zachowanie naturalnych warunków życia dla przyszłych pokoleń są zakorzenione w firmowym, a raczej rodzinnym – DNA.

Biznes to misja. Nasza misja!

Świat się zmienia. Firma Viessmann pomaga kształtować te zmiany, tworząc wyższą jakość życia dla pokoleń - dzięki inteligentnym rozwiązaniom dla klimatu i komfortu życia. Viessmann to nie tylko gwarancja najwyższych standardów oraz najwyższej jakości produktów i usług. Polski oddział firmy Viessmann, angażuje się również w projekty, które pozwalają zmodernizować i usprawnić jakość energetyczną i ekonomiczną branży grzewczej w Polsce. Rozszerzanie wiedzy na temat możliwości, jakie niosą za sobą odnawialne źródła energii, a także kosztów ich przetworzenia na energię cieplną, to jedno z priorytetowych działań Viessmann od samego początku działalności. Niezmiernie cieszy fakt, że lata pracy i energia poświęcona na edukację Klienta - przyniosły efekty i zmieniły branżę grzewczą! Przez lata zmienił się nie tylko rynek, ale również sam Klient, który kierowany ekologicznymi i ekonomicznymi pobudkami - świadomie zaczął sięgać po pompy ciepła, rozwiązania hybrydowe czy urządzenia pozwalające produkować własną energię elektryczną. Jestem dumny z tego, że Viessmann jako pionier i światowy lider rozwiązań opartych na OZE miał w tej zmianie swój udział.

m-biznes.jpg
m-tworzymy.jpg

Tworzymy przestrzeń życiową dla przyszłych pokoleń

Jako przedsiębiorstwo rodzinne, firma Viessmann, jasno deklaruje odpowiedzialność społeczną i cel, jakim jest zachowanie naturalnych warunków życia dla przyszłych pokoleń. Jesteśmy świadomi naszej ekonomicznej, ekologicznej i społecznej odpowiedzialności. Działania mające na celu oszczędność zasobów i ochronę środowiska naturalnego w rozumieniu postępowania dążącego do zrównoważonego rozwoju są również elementem kultury przedsiębiorstwa, podobnie jak ciągły wzrost efektywności - wzdłuż całego łańcucha procesów sięgającego od dostawców do Klientów. Nasze produkty powstają głównie w oparciu o źródła odnawialne, a marka przywiązuje szczególną wagę do zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnego i długoterminowego działania na korzyść społeczeństwa, otoczenia i środowiska. Dzięki temu - i ja - mogę śmiało patrzeć w przyszłość i budować współpracę z naszymi Partnerami, Organizacjami oraz Pracownikami. Zorientowanie na zespół, odpowiedzialność i przedsiębiorczość – to wartości, na których Viessmann opiera swoje działania. To nie tylko stanowi podstawę produktywnej pracy zespołowej, ale także zrównoważonego, przedsiębiorczego działania skoncentrowanego na Kliencie. W ten sposób marka nie tylko zabezpiecza przyszły sukces – a także troszczy się o ekologiczną przestrzeń życiową dla przyszłych pokoleń. Bo przecież biznes to misja!

Technologia przyszłości – przyszłość branży

Viessmann odważnie patrzy w przyszłość. Firma przez najbliższe lata będzie zorientowana przede wszystkim na nowoczesne zarządzanie energią w całym domu w oparciu o nowe technologie oraz digitalizację i informatyzację komunikacji. Digitalizacja, w rozumieniu systemów grzewczych oznacza kompletną kontrolę i zarządzanie energią cieplną w budynkach. Digitalizacja dotyczy jednak nie tylko produktów marki, ale również sposobów zarządzania, modelu pracy oraz współpracy z Partnerami i Instalatorami, a także kontaktu z Klientem. Słowa prof. Dr Martina Viessmanna o tym, że digitalizacja to największe wyzwanie i że usuwa w cień wszystko, co było dotychczas, okazały się prorocze. Nie można się z tymi słowami nie zgodzić. Digitalizacja kwestionuje utarte modele gospodarcze. Pokazuje, że można otwierać się na nowe rynki zbytu. Nowoczesny Klient chce nie tylko w sposób prosty i intuicyjny sterować parametrami instalacji, lecz również w pełni optymalizować jej pracę. Chce również czuć się bezpiecznie, wiedząc, że pracę urządzenia monitorują równocześnie fachowcy. Integracja budynku z otoczeniem, użytkownik nieświadomy systemu, który ma w domu, instalator, którego system prowadzi za rękę i chroni przed popełnieniem błędu. Obecnie użytkowanie systemów grzewczych wymaga od użytkownika pewnej wiedzy i umiejętności. Wymaga również pewnego zaangażowania.

m-digitalizacja.jpg
m-wys.jpg

Użytkownik przyszłości będzie zupełnie nieświadomy, jaki system grzewczy ma w domu. Będzie go interesowało jedynie to, że w domu jest ciepło, komfortowo i ekonomicznie. Najważniejsza będzie wygoda użytkowania, rozpoczynając od sterowania głosowego, po proces automatycznej optymalizacji układu w tle, poprzez sztuczną inteligencję. Tym właśnie jest dla mnie digitalizacja. Digitalizacja to bezpieczeństwo i możliwość optymalizacji kosztów. Chciałbym jednak podkreślić, że nie oznacza ona zastąpienia komputerem czynnika ludzkiego. To wręcz ogromna szansa na rozwój dla firm instalatorskich. Digitalizacja i automatyzacja procesów powinna dać Instalatorom narzędzia do jeszcze lepszego jakościowo działania oraz jeszcze sprawniejszej obsługi Klienta, a w efekcie do szybszego rozwijania swojego biznesu. Instalator przyszłości nie będzie musiał posiadać tak dużego zasobu wiedzy. Systemy same będą go prowadziły za rękę i nie pozwolą na jakiekolwiek błędy. Wiedza, jaką będzie musiał posiąść Instalator będzie zupełnie inna niż dotychczas. Będzie to wiedza oparta głównie o szeroko pojęte technologie internetowe, komunikacyjne i informatyczne. Digitalizacja to po prostu inny, nowy, bardziej zautomatyzowany wymiar współpracy. Jestem pewien, że budowane przez lata zaufanie, partnerstwo wraz z rzemiosłem instalatorskim, również w erze cyfrowej, staną się bazą do wspólnych sukcesów.


Sebastian Walerysiak – Prezes Zarządu Viessmann Sp. z o.o.

 

W Viessmann pracujemy nad tym, by poprawić jakość życia dla przyszłych pokoleń.

Chcemy zaproponować rozwiązania, które nie tylko odpowiadają na potrzeby społeczeństwa, ale w globalnym kontekście, prowadzą do zmian polityki klimatycznej i poprawy jakości życia. Transformacja energetyczna to największe wyzwania naszych czasów. Chcemy wspólnie stawić im czoła!
 

Viessmann-live-cocreate.png
1992

Otwarcie przedstawicielstwa w Polsce

Mija 30 lat od momentu oficjalnego wejścia firmy Viessmann na polski rynek. Już w pierwszych latach działalności Viessmann sp. z o.o. odnotowała kilkusetprocentowe wzrosty obrotu.

Firma Viessmann Polska zawsze stawiała sobie za cel promocję najnowszych osiągnięć zarówno w odniesieniu do techniki, jak i edukacji, serwisu czy obsługi marketingowej. Potwierdzeniem tych działań są liczne nagrody i wyróżnienia, przyznane firmie na polskim rynku. W ciągu tych 30. lat skoncentrowaliśmy się na zapewnieniu mocnego oparcia i solidnych podstaw działalności sobie i naszym partnerom. Stworzyliśmy uhonorowany wieloma laurami system szkolenia firm i instalatorów z branży techniki grzewczej.

1994

Odchodzenie od węgla

W latach 90-tych większość polskich kotłowni była historycznymi zabytkami techniki, przerabiającymi tony węgla i koksu nie tylko na ciepło, ale przede wszystkim na kłęby straszliwego dymu i tony pyłu, które zasnuwały polskie miasta.

Wielu naszych pierwszych Partnerów musiało te przestarzałe obiekty zastępować nowymi rozwiązaniami technologicznymi. Pomysłem na działalność w nowych warunkach była energetyka cieplna. Dla nas wszystkich oczywiste było, że w tej branży dokonywać się będzie rewolucja. W pierwszych latach rozwoju rynku firmy zanotowały kilkusetprocentowe zwiększenie obrotów, a ilość zainstalowanych kotłowni średnich i dużych mocy na gazowych i olejowych urządzeniach marki Viessmann liczona była w setkach sztuk i megawatach mocy.

1996

Otwarcie centrali we Wrocławiu

Obecnie, możemy to śmiało powiedzieć, jesteśmy liderem rynku techniki grzewczej w Polsce i zgodnie z naszym aktualnym motto „kreujemy przestrzeń do życia dla przyszłych pokoleń“.

Tak dynamiczny rozwój firmy był efektem konsekwentnie realizowanej polityki „partnerskiej współpracy“ z klientami, która była i jest do dzisiaj naszym celem nadrzędnym. Wszystko zaczęło się w Lubinie, gdzie powstało pierwsze biuro i pierwsza centrala. Następnie, w 1996 roku, przeniesiono centralę firmy do nowo otwartego Centrum Techniki Grzewczej we Wrocławiu. Dalszy dynamiczny rozwój firmy zaowocował powołaniem do życia kolejnych Centrów: w Poznaniu, Mysłowicach i Warszawie oraz kilku Biur Regionalnych, pełniących rolę doradczo-szkoleniową.

1996

Wpływ na zmiany ciepłownictwa w Polsce

Na początku lat 90-tych niewiele specjalistycznych firm mogło podjąć się sprzedaży, a także projektowania i realizacji nowoczesnych kotłowni gazowych i olejowych wyposażonych w urządzenia Viessmann. Firmy te zatrudniały fachowców inżynierów z dyplomami dobrych polskich uczelni i z wieloletnim stażem zawodowym. Jednakże ich wiedza techniczna opierała się na polskich realiach energetycznych minionych lat, sprzed transformacji, kiedy to podstawą ogrzewania w Polsce był węgiel.

Trzeba było szybko zmienić istniejący stan rzeczy i uzupełniać ich wiedzę. W tym aspekcie z pomocą - dzięki serii szkoleń i konsultacji oraz z ofertą najnowocześniejszej techniki grzewczej - pojawili się wykwalifikowani pracownicy firmy Viessmann.

1996

Nowoczesne rozwiązania dużych i średnich mocy

W okresie transformacji wiele firm, jako kierunek rozwoju wybrało ciepłownictwo i ochronę środowiska. Było rzeczą oczywistą, że ich przyszłe powodzenie zależy od znalezienia właściwego partnera. Na listach rankingowych firma Viessmann wśród producentów techniki grzewczej była zdecydowanym liderem, przede wszystkim w zakresie jakości produktu, jak i szeroko rozwiniętego serwisu. I tak w 1996 roku powstała największa na tamte czasy w Polsce kotłownia z kotłami Turbomat o mocy 20 MW, ogrzewająca osiedle Wielopole w Tarnobrzegu.

W tym samym czasie w PEC Tarnobrzeg powstawał już plan rozbudowy kotłowni miejskiej, którą w kwietniu 1999 uruchomiono na czterech kotłach Turbomat o łącznej mocy 60 MW.

1996

Budowa organizacji, przedstawicielstw, sieci partnerów

W 1996 roku z Lubina kierownictwo firmy przeniosło się do nowo otwartego centrum techniki grzewczej we Wrocławiu. Dynamiczny rozwój firmy zaowocował powołaniem do życia kolejnych centrów: w Komornikach (1998), Mysłowicach (1999) i Piasecznie (1999) oraz kilku biur regionalnych, pełniących rolę doradczo-szkoleniową. Wszystkie obiekty firmy Viessmann budowane były w podobnym stylu, podobnie też zostały zorganizowane i wyposażone.

Oczywistym jest, że w trakcie ostatnich trzech dekad dużo w organizacji naszej firmy się zmieniło, ale przedstawicielstwa, pomimo istotnych zmian na Świecie, szczególnie w ostatnich dwóch latach, prężenie działają na rzecz naszych partnerów.

1996

Decentralizacja systemów energetycznych

Z wielu prowadzonych analiz jednoznacznie wynikało, że modernizacja kotłowni na paliwa stałe lub korzystanie ze scentralizowanych kotłowni miejskich są zupełnie nieopłacalne, zarówno ze względów ekonomicznych, jak i ekologicznych.
Eksploatacja wielu nowych kotłowni pozwalała w skali roku zmniejszać wydatki nawet do 40%. Inwestycje nie były tanie, jednak środki wydane w porę pozwalały na znaczne zmniejszenie kosztów. Sporo zaoszczędzonych na tych inwestycjach pieniędzy zostawało w kasach miast, gmin, przedsiębiorstw czy jednostek administracji publicznej.

1996

Technologie gazowe - gaz jako najbardziej ekologiczne paliwo

W marcu 1997 roku we Frankfurcie nad Menem odbyły się największe w Europie targi w branży instalacyjnej - ISH. Szczególnym powodzeniem cieszył się nowy model wiszącego kotła gazowego Pendola. Łączył w sobie wszystkie zalety wymagającej techniki grzewczej marki Viessmann: wysoką wydajność, spalanie z minimalną ilością substancji szkodliwych, łatwą obsługę, regulację i konserwację.

Pendola, zbudowana inaczej niż konwencjonalne termy grzewcze, została z całkowitą konsekwencją skonstruowana tak, by ułatwić instalatorowi montaż, konserwację i serwis. Wiele części składowych zgrupowano w funkcjonalne, łatwo dostępne zespoły. Ich demontaż był możliwy od przodu urządzenia. Niepotrzebne było już wydzielanie w domu kotłowni. Kocioł doskonale nadawał się do wbudowywania we wszelkiego rodzaju wnęki i szafki w kuchniach, czy w pomieszczeniach.

1997

Targi, jako ważny element promocji marki

Od samego początku naszych działań na polskim rynku firma Viessmann znacząco zaangażowała się w działania targowe. Systematyczny udział w imprezach targowych zaczęliśmy konsekwentnie realizować od roku 1997. Wypada tutaj odnotować naszą obecność na targach w największych aglomeracjach w Polsce: Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku, Rzeszowie, Olsztynie.

Nasze pierwsze ekspozycje targowe nie były może tak okazałe, jak blisko 1500 metrowe stoiska na największych branżowych targach ISH we Frankfurcie nad Menem. Jednak poziom zainteresowania nowoczesną techniką grzewczą wśród użytkowników indywidualnych, inwestorów przemysłowych, czy nowopowstających firm instalacyjnych można nazwać porównywalnym.

1998

Kotły kondensacyjne - pionierskie rozwiązania

Urządzenia, które łączyły w sobie najnowsze osiągnięcia techniki, nie należały do konstrukcji zbyt często spotykanych. Od rozwiązań kotłów grzewczych oczekiwało się przede wszystkim najwyższych sprawności oraz minimalnych emisji zanieczyszczeń w spalinach. Oba te czynniki decydowały o warunkach i kosztach eksploatacji oraz określały wpływ na środowisko naturalne.

Firma Viessmann od wielu lat prowadziła intensywne prace rozwojowo badawcze nad przedstawionymi powyżej zagadnieniami. Niektóre rezultaty tych prac stanowiły już wtedy integralne rozwiązania stosowane w konstrukcjach kotłów, palników oraz sterowaniu.

1999

Program VITOTEC

W roku 1999, ze względu na przypadający próg nowego tysiąclecia cała branża grzewcza potrzebowała pozytywnych sygnałów, aby wykrzesać optymizm, a z nim i nową siłę dla sprostania stojącym przed nią zadaniom i wyzwaniom. W tym czasie w firmie Viessmann przebiegały już intensywne prace projektowe pod kątem wprowadzenia nowego programu produkcji - Vitotec. Wytyczał on nie tylko nowe kierunki dla rozwiązań technicznych, funkcjonalności i wzornictwa, ale również stwarzał wraz z osprzętem uzupełniającym, perfekcyjne rozwiązanie dla każdego zastosowania i na każdą potrzebę.

Viessmann to więcej niż ciepło. Nazwa firmy, od lat, kojarzona była również z nowoczesnym wzornictwem przemysłowym. W programie produkcji Vitotec tradycja ta osiągnęła swój nowy wymiar. Program był udaną syntezą wypróbowanej, zaawansowanej techniki i wybiegających w przyszłość innowacji, stanowiących zespolenie techniki, funkcjonalności i wzornictwa.

2000

Zakład produkcyjny w Legnicy

W roku 2000, blisko dziesięcioletnia wtedy obecność firmy Viessmann na polskim rynku zwieńczona została otwarciem pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej zakładu produkcyjnego w dolnośląskiej Legnicy.

Był to bardzo ważny krok zarówno w rozwoju samej firmy, jak i polskiego rynku techniki grzewczej. Viessmann, jako lider branży grzewczej, zawsze stawiał sobie za cel kreowanie rynku w pełnym tego słowa znaczeniu – od edukacji poprzez sprzedaż, działania marketingowe, serwis, na produkcji kończąc.

Jesteśmy dobrze przygotowani na przyszłość. W planach na rok 2022 jest otwarcie nowej, blisko cztery razy większej niż obecnie, części fabryki, mającej zająć się produkcją nowoczesnych pomp ciepła dla całego koncernu.

2001

Rozwój rynku małych mocy

Pojawienie się na polskim rynku nowoczesnych technologii spowodowało wzrost zainteresowania niskotemperaturowymi kotłami małej mocy przeznaczonymi do ogrzewania mieszkań, domów jednorodzinnych oraz małej architektury. Parametry pracy kotłów: sprawność, technika sterowania, emisja zanieczyszczeń, hałas, estetyka oraz łatwość obsługi były podstawowymi kryteriami wyboru urządzenia.

Były to istotne czynniki wymuszające na producentach rozpowszechnianie energooszczędnych, ekologicznych i w pełni zautomatyzowanych systemów grzewczych. Przełomowym momentem w rozwoju rynku małych mocy było wprowadzenie pierwszych wiszących kotłów gazowych Pendola oraz Eurola w wersji kondensacyjnej. Wraz z wprowadzeniem programu Vitotec w roku 1999, powstały rodziny kotłów Vitopend i Vitodens.

2001

Partnerstwo rynkowe

Organizacja naszej sieci handlowej jest bardzo przejrzysta. We Wrocławiu działa centrala, równolegle funkcjonują trzy przedstawicielstwa i jedno biuro regionalne oraz centralny magazyn logistyczny. Firma zatrudnia kilkudziesięciu doradców handlowych, serwisowych oraz product managerów, działających w terenie oraz w biurach, doradzających klientom, firmom partnerskim i instalatorom. W ich gotowości do działania, kompetencji i okazywanej klientowi przyjaźni przejawia się istota sprawnego działania systemu partnerstwa marki Viessmann.

Partnerstwo traktowane bardzo poważnie, to naczelna zasada działania firmy, to wieloletnie budowanie wzajemnego zaufania. Dlatego firmy współpracujące z nami mają pełne gwarancje, że zawsze pozostajemy do ich dyspozycji. Nie sprzedajemy bowiem tylko urządzeń.

2001

Akademia Viessmann

Profesjonalne doradztwo, sprzedaż oraz montaż i obsługa serwisowa urządzeń grzewczych wymaga nieustannego doskonalenia umiejętności współpracujących z nami fachowców, dlatego kształcenie specjalistów z branży grzewczo-instalacyjnej jest priorytetowym elementem działalności firmy Viessmann.

Od początku funkcjonowania firmy w Polsce, Akademia prowadzi szkolenia dla projektantów, sprzedawców oraz instalatorów systemów grzewczych. Istotną grupę stanowią także przedstawiciele branż pokrewnych między innymi architekci, kominiarze, czy aktualnie instalatorzy elektryczni.

Akademia uczestniczy również w wielu sympozjach, forach i prestiżowych konferencjach, których uczestnikami są przedstawiciele różnorodnych grup zawodowych, organów administracji publicznej oraz środowisk naukowych i oświatowych. Akademia Viessmann pozostaje niezmiennym liderem na rynku, łącząc 30 lat doświadczenia z nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi.

2003

Spotkania partnerskie

Od samego początku naszej działalności przywiązujemy najwyższą wagę do budowania relacji ze współpracującymi z nami instalatorami, firmami partnerskimi, projektantami, architektami, którzy de facto są naszymi klientami.

Stałym elementem naszej działalności na polskim rynku są zatem wspólne inicjatywy handlowe, sprzedażowe, szkoleniowe, ale także działania integrujące środowisko ludzi i firm działających w branży ogólnobudowlanej i instalacyjnej, jak np. spotkania partnerskie, pikniki instalatora, konferencje, eventy, czy wyjazdy na zawody sportowe.

2004

Emocje, Sport, Partnerstwo

Jako firma rodzinna, Viessmann dba również o to, by znajdujący się pod jej skrzydłami sportowcy nie tylko wyróżniali się sukcesami, ale cieszyli się sympatią i pozytywnym wizerunkiem wśród kibiców. Wśród sponsorowanych i wspieranych przez markę sportowców, w ciągu ostatnich lat, znaleźli się m. in. biathloniści - Tomasz Sikora i Weronika Nowakowska.

To, co Viessmann lubi w sporcie najbardziej, to wspólne kibicowanie w gronie partnerów, przyjaciół i pracowników przedsiębiorstwa. Wszelkie wyjazdy na zawody są okazją do integracji, wielu wspaniałych spotkań z Klientami oraz niezapomnianych emocji związanych z rywalizacją sportową. Są również okazją do budowania niezwykłych wspomnień. Delegacje Viessmann dzielnie kibicowały wszystkim zawodom w skokach narciarskich, które odbywały się w Polsce. Kibice nie oparli się Małyszomanii, która kilkanaście lat temu ogarnęła całą Polskę.

2006

Viessmann to ludzie, partnerzy, pracownicy, przyjaciele

Tylko wspólnymi siłami możemy się wspierać i dalej rozwijać - to hasło od początku działalności przyświeca firmie Viessmann w budowaniu relacji z pracownikami oraz partnerami biznesowymi. Kluczem do sukcesu jest działanie zespołowe!

Viessmann stawia na partnerstwo i pracowników. Konsekwencja, przełamywanie barier w myśleniu oraz wiara w sukces, przynoszą wymierne rezultaty w postaci wiodącego miejsca w branży oraz zaufania, jakim obdarzają nas klienci i partnerzy.

2009

Digitalizacja systemu sprzedażowego

W obecnej rzeczywistości warto wykorzystać konkretne działania, które pomagają skutecznie prowadzić relacje z otoczeniem przedsiębiorstwa. Długofalowa współpraca z Partnerami i Instalatorami oparta na zaufaniu oraz stały kontakt z Klientami, to główne cele działalności marki Viessmann na polskim rynku. Ich realizację wspierają narzędzia: te tradycyjne i te nowoczesne, cyfrowe.

Swoim Partnerom Viessmann gwarantuje nie tylko kompleksową ofertę produktów, ale również obszerną paletę usług - od wsparcia dystrybucji, logistyki, konserwacji i serwisu, poprzez serwis oprogramowania i serwis internetowy, aż po webinary, pomoc w działaniach marketingowych i doradztwo. Viessmann oferuje również szereg programów i usług skierowanych do Instalatorów i Klientów.

2011

OZE / Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój oznacza harmonię ekonomii, ekologii i odpowiedzialności społecznej. Dlatego Viessmann włącza się w ochronę zasobów naturalnych, dla odciążenia środowiska i spowolnienia zmian klimatu.

Osią zaangażowania firmy w sprawy zrównoważonego rozwoju jest projekt Efektywność Plus, będący całościowo koncepcją efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych, ochrony klimatu i zabezpieczenia bytu przedsiębiorstwa. W jego wyniku obniżono zużycie energii kopalnych w macierzystym zakładzie w Allendorf (Eder) o dwie trzecie, a emisję CO2 o ponad 80 procent. W taki sposób Viessmann demonstruje na własnym przykładzie, że zakładane na rok 2050 cele polityki energetycznej i klimatycznej można przy użyciu dostępnej na rynku techniki osiągnąć już dzisiaj.

2012

Autonomiczne systemy pozyskiwania energii

Rosnące ceny gruntu, drogie mieszkania i problemy z kredytem, to codzienność tych, którzy marzą o swoim domu lub mieszkaniu, najlepiej w centrum miasta. Chęć wzniesienia własnego, przestronnego domu blisko centrum Wrocławia oraz upór w realizacji tego celu prezentowane przez prywatnego inwestora i pasjonata wody zaowocowały pierwszym w Polsce "Domem na wodzie", którego oficjalne otwarcie odbyło się 24 września 2012 roku we Wrocławiu.

Budynek został zarejestrowany jako jednostka pływająca typu statek. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom dom można traktować jako ekologiczny. Aktualnie budynek ogrzewa pompa ciepła Vitocal 200-S (powietrze/woda), która przy wykorzystaniu energii bezpośrednio z powietrza sprawia, że koszty jego ogrzewania są bardzo niskie. W roku 2020 przy moście Grunwaldzkim zwodowany został zoptymalizowany energetycznie, siostrzany obiekt. Jest to dostępny dla wszystkich pływający ośrodek edukacyjno-kulturalny "Odra Centrum".

2016

Fundacja Świadomi Klimatu

W Viessmann jesteśmy świadomi zagrożeń, jakie niesie ze sobą wysokie zanieczyszczenie powietrza w Polsce, dla życia i zdrowia nas oraz naszych dzieci. Wierzymy jednak, że problem smogu można pokonać, trzeba tylko jak najszybciej zacząć działać! W tym celu w 2016. roku powołaliśmy do życia Fundację „Świadomi Klimatu”, której misją jest budowanie świadomości ekologicznej oraz zapobieganie tzw. niskiej emisji.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jest koncepcją szczególnie bliską filozofii firmy Viessmann i założonej przez nas Fundacji. Dobre praktyki realizujemy poprzez wiele organizowanych akcji specjalnych: honorowych akcji oddawania krwi „Pomaganie mamy we krwi”, edukację najmłodszych „Ekologia z klasą” i „Eko Summer Camp” partnerstwo w organizacji Konkursu "Wszystko zależy od energii", organizację Forum Kobiet „Mój Zdrowy Dom”, czy promocję sportu i współpracę z samorządami.

2017

Fotowoltaika / systemy wytwarzania energii elektrycznej

Postęp technologiczny sprawia, że nasze życie każdego dnia staje się wygodniejsze i bezpieczniejsze. Innowacyjne myślenie tworzy nowe idee, które zmieniają świat. Pomagamy kształtować tę zmianę - dzięki inteligentnym rozwiązaniom na rzecz klimatu i komfortu. Opierając się na naszym credo „Tworzymy przestrzeń życiową dla przyszłych pokoleń”, bierzemy również odpowiedzialność za kolejne generacje ludzi, którzy przyjdą po nas. Ponieważ ochrona środowiska i otaczającej nas przyrody to bez wątpienia jedno z najważniejszych zadań, z jakimi musi się zmierzyć nasze społeczeństwo.

Moduły fotowoltaiczne Vitovolt przekonują wysokimi wartościami mocy, bezkompromisową jakością i obszernymi gwarancjami produktu i osiągów. Moduły fotowoltaiczne Viessmann przystosowane są do stosowania na dachach domów jednorodzinnych oraz obiektów użytkowych i przemysłowych.

2018

Pompy Ciepła

Transformację energetyczną i cyfryzację postrzegamy jako wielką szansę. Dają nam one wskazówki dotyczące ostrożnego korzystania z zasobów naturalnych naszej planety. Na tym tle powstał nowy program pomp ciepła, które od blisko 40 lat projektujemy i sprzedajmy na rynkach międzynarodowych. Na uwagę zasługuje fakt, że produkcja najnowszych urządzeń dla zastosowań konsumenckich będzie prowadzona w naszym zakładzie produkcyjnym w Legnicy.

Z całkowicie nową koncepcją, pompy ciepła po raz kolejny znacząco zwiększają swoją wydajność przy jeszcze cichszej pracy, mniejszej emisji zanieczyszczeń, niższym zużyciu energii oraz mniejszych kosztach ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

2019

Stop Smog

Polska jest obecnie jednym z najbardziej zanieczyszczonych krajów w Unii Europejskiej. Największe zagrożenie dla zdrowia stanowi tzw. niska emisja, za którą odpowiadają stare piece. Kotły na węgiel stanowią duże obciążenie nie tylko dla środowiska naturalnego, ale również dla finansów. Według badań GUS: 20% naszych dochodów jest przeznaczanych na pokrycie kosztów energii. To jeden z najwyższych wskaźników w Europie. Również zapotrzebowanie na energię cieplną budynków jest dużo wyższe niż w innych europejskich krajach.

Modernizacja przestarzałych systemów grzewczych i coraz szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budownictwie jest rozwiązaniem tej palącej kwestii. Jesteśmy świadomi zagrożeń, jakie niesie ze sobą wysokie zanieczyszczenie powietrza w Polsce, dla życia i zdrowia nas i naszych dzieci. To najwyższy czas, by zacząć działać! Viessmann od lat wspiera działania na rzecz walki ze smogiem.

2020

Go Green

W roku 2020 postanowiliśmy połączyć podstawową gałąź naszej działalności – produkcję i sprzedaż paneli fotowoltaicznych – z zyskującą coraz większą popularność elektromobilnością. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rosnącej liczby posiadaczy aut elektrycznych zaoferowaliśmy rozwiązanie, które pozwola naładować ich samochody, wykorzystując niemal wyłącznie czystą energię ze słońca.

Carport Viessmann - to kompletne rozwiązanie instalacji fotowoltaicznej zamontowanej na specjalnie zaprojektowanej konstrukcji stalowej. Całość może być wyposażona w stację ładowania samochodów elektrycznych. Co ważne, użytkownikiem dwustanowiskowej stacji może być zarówno klient indywidualny jak i instytucjonalny, a więc także podmioty wykorzystujące flotę samochodów elektrycznych.

2020

Akademia online

Firma Viessmann od początku swojej obecności w Polsce stawia na aktywną edukację. Inwestuje nie tylko w rozwój technologii, jakość świadczonych usług i kadrę specjalistów. Dba również o wiedzę przyszłych pracowników i partnerów, buduje świadomość ekologiczną klientów. Jesteśmy zorientowani na nowoczesne zarządzanie w oparciu o nowe technologie oraz digitalizację i informatyzację komunikacji.

Aktualnie szkolenia Akademii Viessmann dostępne są głównie w formie webinarów, podcastów oraz filmów referencyjnych i instruktażowych. Instalatorom w codziennej pracy pomagają również narzędzia przygotowane przez naszych ekspertów: aplikacje służące do monitorowania pracy urządzeń on-line, kalkulatory realnych kosztów zużycia energii czy kalkulatory oszczędności. Usługi cyfrowe uzupełniają szeroką gamę oferowanych produktów oraz służą bezpośrednio klientom, partnerom, instalatorom i serwisantom.

2020

Viessmann@Home

Epidemia koronawirusa postawiła przed firmą Viessmann konieczność przeanalizowania i rozwiązania istotnych problemów kadrowych i operacyjnych. Dbając o bezpieczeństwo Pracowników, Partnerów oraz Klientów wdrożono szereg działań zapewniających płynne działanie polskiego oddziału firmy. Dobrze zorganizowany i przede wszystkim zdrowy Zespół, pozostawał do dyspozycji Klientów, pracując w systemie pracy zdalnej.

Dla techników i instalatorów, którzy osobiście odwiedzali domy klientów, stworzyliśmy projekt „Bezpieczna Ekipa”. 24-godzinna infolinia techniczno-serwisowa oraz stały monitoring instalacji za pośrednictwem aplikacji ViCare, to usługi dostępne dla naszych Klientów już od lat, ale to właśnie w czasie pandemii ich bezpieczeństwo i intuicyjna obsługa zyskały szczególne uznanie. Odwiedzjącym nas klientom poznanie oferty ułatwiają m.in. intuicyjny i prosty w obsłudze system ofertowania online, czy otwarty we wrześniu 2021 roku oficjalny sklep internetowy Viessmann.

2021

Sponsoring sportowy

Firma Viessmann od lat zalicza się do pierwszej trójki najbardziej znanych sponsorów sportów zimowych, a logo marki jest najczęściej pojawiającym się logo podczas wszelkich zawodów zimowych. Związek firmy Viessmann ze sportem (nie tylko zimowym) trwa już wiele lat, a sportowcy z całego świata na arenie międzynarodowej i na zawodach krajowych promują swoją postawą najcenniejsze wartości: ambicję, doświadczenie, konsekwencję i upór w dążeniu do celu.

Wszystkie sponsorowane przez nas wydarzenia sportowe odzwierciedlają wartości firmy i realizują jej misję. Jesteśmy przekonani, że fantastyczne osiągnięcia sportowe i produkty najwyższej klasy łączy to samo: ciężka praca, jasny cel i nieustępliwość w dążeniu do niego oraz niesamowita ambicja.

2022

Innowacyjne rozwiązania techniczne

Innowacje firmy Viessmann wyznaczały zawsze nowe standardy na drodze rozwoju techniki grzewczej. W ten sposób przedsiębiorstwo nasze miało znaczący wpływ na kierunki rozwoju całej branży.

Nowoczesna technika grzewcza gwarantuje nie tylko komfort i niezawodność działania instalacji grzewczej, ale troszczy się również o ekonomiczne i ekologiczne wykorzystanie energii pierwotnej. Nowe technologie umożliwiły wprowadzenie rozwiązań, które stały się kamieniami milowymi na drodze takiego rozwoju. Należą do nich przede wszystkim: kotły niskotemperaturowe, gazowe kotły kondensacyjne, niskoemisyjne spalanie, higieniczne i komfortowe podgrzewanie c.w.u., pompy ciepła i wysokosprawne kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne, które od początku XXI wieku z powodzeniem wprowadzają nas wszystkich w epokę solarną.

2022

Nagrody i wyróżnienia

Marka Viessmann oznacza innowacyjną i kompletną ofertę techniki grzewczej, dla wszystkich źródeł energii i wszystkich zastosowań, w połączeniu ze skuteczną techniką chłodniczą w zakresie systemów chłodzenia i przechowywania produktów.

W 30-letnim okresie działalności na polskim rynku marka Viessmann została laureatem wielu wyróżnień, medali i nagród, zarówno w dziedzinie techniki grzewczej, jak również w zakresie działań handlowych, jako solidny pracodawca oraz zaufany partner Klientów.

2022

Partner klimatyczny FC Bayern

W listopadzie 2021 firma Viessmann została Oficjalnym Partnerem Klimatycznym FC Bayern Monachium w obszarze ogrzewania, klimatyzacji, chłodzenia i wentylacji także w Europie. Rozszerzenie współpracy obejmuje m.in. Polskę.

Jako Oficjalny Partner Klimatyczny, Viessmann nie tylko gwarantuje, że Klub jest wyposażony w przyjazne dla środowiska i zrównoważone rozwiązania grzewcze, chłodnicze i wentylacyjne, ale także chce motywować wszystkich entuzjastów piłki nożnej i pozostałych dyscyplin sportowych, by skorzystać z oferowanych przez Viessmann możliwości redukcji emisji CO2. To zaangażowanie oznacza dla obu stron odpowiedzialność w każdym podejmowanym działaniu.

2022

Perspektywy rozwoju branży grzewczej

Aktualne produkty Viessmann powstają głównie w oparciu o źródła odnawialne, a my sami przywiązujemy szczególną wagę do zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnego i długoterminowego działania na korzyść społeczeństwa, otoczenia i środowiska. Zmienia się rynek, pojawiają się nowe technologie, niektóre rozwiązania ustępują miejsca bardziej ekologicznym i energooszczędnym. Wyraźnie widać zwrot Klientów w stronę czystego ogrzewania i OZE.

W Viessmann zauważono potrzebę przejścia na rozwiązania wykorzystujące np. wodór. Ma to związek z ewolucją sieci gazowych, w których niebawem znajdzie się gaz z domieszką wodoru. Nasze urządzenia już dziś są gotowe na przyszłość. Przykładem jest nowa generacja gazowych kotłów Vitodens przygotowana do współspalania wodoru i gazu ziemnego.