Budowa domu od 2021 roku – co mówią Warunki Techniczne?

Z początkiem 2021 roku zaczęły obowiązywać nowe Warunki Techniczne. Wprowadziły one zmiany mające na celu ograniczenie zużycia energii w budynkach. Jakie wymagania muszą spełniać obecnie budowane oraz modernizowane domy?

Każdy inwestor planujący budowę lub modernizację domu musi sprostać wymaganiom, określonym w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wprowadzone w 2021 r. przepisy sprawiły, że domy mają być nie tylko budowane, ale również ogrzewane w energooszczędny sposób.

Jakich budynków dotyczą Warunki Techniczne obowiązujące od 2021?

Aktualne Warunki Techniczne (WT 2021) obowiązują budynki, które otrzymały pozwolenie na budowę (lub w przypadku zgłoszenia nie uzyskały sprzeciwu) począwszy od 2021 r. Również projekty, w przypadku których nie sfinalizowano formalności do końca 2020 r. muszą zostać dostosowane do WT 2021. Wytyczne z 2021 r. obowiązują także budynki rozbudowywane i poddawane modernizacji. 
 

Wysoka izolacyjność termiczna

Zgodnie z WT 2021 wznoszone budynki muszą charakteryzować się wysoką izolacyjnością termiczną, co pozwoli ograniczyć ich zapotrzebowanie na ciepło. Współczynnik przenikania ciepła U nie może obecnie być wyższy niż:

  • 0,20 W/m2·K dla ścian zewnętrznych,
  • 0,15 W/m2·K w przypadku dachów i stropodachów,
  • 0,25 W/m2·K w przypadku stropów,
  • 0,3 W/m2·K dla podłóg na gruncie
  • 1,10 W/m2·K dla okien balkonowych,
  • 0,90 W/m2·K w przypadku okien dachowych,
  • 1,3 W/m2·K w przypadku drzwi w przegrodach zewnętrznych lub między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi.

Współczynniki te dotyczą budynków ogrzewanych, w pomieszczeniach których utrzymywana jest temperatura powietrza ≥ 16°C.

W przypadku przegród budowlanych uzyskanie wymaganych wartości współczynnika U można w łatwy sposób uzyskać stosując grubszą warstwę termoizolacji lub używając materiałów ociepleniowych o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła λ.

Roczne zapotrzebowanie budynku na energię

Z początkiem 2021 r. zmieniła się także dopuszczalna wartość współczynnika Ep, określającego roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. Jego maksymalna wartość dla budynków jednorodzinnych wynosi obecnie 70 kWh/m2·rok. Co to oznacza w praktyce? Konieczność redukcji zapotrzebowania na energię poprzez ograniczanie strat ciepła i jednoczesne zwiększenie udziału urządzeń korzystających z energii odnawialnej. Im większy będzie jej udział w bilansie energetycznym budynku, tym łatwiej będzie osiągnąć określone w Warunkach Technicznych standardy.
 

Energia odnawialna w nowych i modernizowanych domach

Znaczny udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym budynku zapewni m.in. ogrzewanie z wykorzystaniem pompy ciepła. Spełnienie wymogów dotyczących współczynnika Ep zagwarantuje również kocioł na pelet. Zapotrzebowanie budynku na energię nieodnawialną zmniejszymy również wykonując instalację fotowoltaiczną, która może zasilać domowe odbiorniki prądu (w tym pompę ciepła) energią elektryczną wytworzoną z energii promieniowania słonecznego.

Niemałe znaczenie dla zapotrzebowania budynku na energię ma również wentylacja. Aby współczynnik Ep był możliwie niski w nowobudowanych domach należy postawić na wentylację mechaniczną z rekuperacją.