Budowa domu w 2021 roku – nowe Warunki Techniczne

Z początkiem 2021 roku zaczną obowiązywać nowe Warunki Techniczne (WT 2021). Co to oznacza dla inwestorów? Jakie wymagania będą musiały spełnić budynki wznoszone po 2020 r.?

Każdy inwestor planujący budowę od 2021 r. będzie musiał sprostać nowym wymaganiom, określonym w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Oznacza to, że od 2021 r. będziemy nie tylko wznosić, ale również ogrzewać budynki jeszcze bardziej energooszczędnie. Oto główne założenia WT 2021.

 

Jakich budynków dotyczą WT 2021?

Nowe warunki techniczne będą obowiązywać nie tylko budynki, które otrzymały pozwolenie na budowę w 2021 r (lub w przypadku zgłoszenia nie uzyskały sprzeciwu). Również projekty, w przypadku których nie sfinalizowano formalności do końca 2020 r. będą musiały zostać dostosowane do WT 2021. Zaostrzone wytyczne obejmą także budynki rozbudowywane i poddawane modernizacji.

Inwestorzy planujący budowę domu w 2021 nie powinni mieć problemu z dostosowaniem się do nowo obowiązujących warunków. Biura projektowa już od dawna oferują swoim klientom projekty zapewniające spełnienie zaostrzonych wymagań.

 

Wysoka izolacyjność termiczna

Zgodnie z nowymi warunkami technicznymi wznoszone budynki będą musiały charakteryzować się jeszcze wyższą izolacyjnością termiczną, niż dotychczas. Pozwoli to zmniejszyć ich zapotrzebowanie na ciepło.

Współczynnik przenikania ciepła U dla ścian zewnętrznych z początkiem 2021 r. nie będzie mógł przekraczać 0,20 W/m2·K, w przypadku dachu maksymalna wartość U będzie mogła wynosić 0,15 W/m2·K, okien i drzwi balkonowych 0,90 W/m2·K, okien dachowych 1,10 W/m2·K ,a drzwi w przegrodach zewnętrznych lub między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi 1,3 W/m2·K.

W przypadku przegród budowlanych uzyskanie wymaganych wartości współczynnika U będzie oznaczało konieczność zastosowania grubszej warstwy izolacji lub użycie materiałów o lepszej izolacyjności cieplnej (możliwie niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła - lambda).

 

Roczne zapotrzebowanie budynku na energię

WT 2021 zmieniają także maksymalną wartość współczynnika Ep, określającego roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. Jego maksymalna wartość dla budynków jednorodzinnych z początkiem 2021 r. zostaje obniżona z 95 do 70 kWh/m2·rok. Co to oznacza w praktyce? Konieczność dalszej redukcji zapotrzebowania na energię poprzez ograniczanie strat ciepła i stosowanie systemów odzysku ciepła (rekuperacja) z zastosowaniem nowoczesnego kotła gazowego, lub zwiększenie udziału urządzeń energii odnawialnej. Im większy będzie jej udział w bilansie energetycznym budynku, tym łatwiej będzie osiągnąć standard WT 2021.

 

Rozwiązania na miarę WT 2021

Duży udział energii odnawialnej w bilansie budynku zapewni m.in. ogrzewanie z wykorzystanie pompy ciepła. Spełnienie wymogów dotyczących współczynnika Ep zagwarantuje również kocioł na pellet. Zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię nieodnawialną uzyskamy stosując instalację fotowoltaiczną, która będzie zasilać domowe odbiorniki prądu (w tym pompę ciepła) energią elektryczną wytworzoną z energii promieniowania słonecznego.

Niemałe znaczenie dla zapotrzebowania budynku na energię będzie mieć również wentylacja. Aby współczynnik Ep był możliwie najniższy w nowobudowanych domach należy postawić na wentylację mechaniczną z rekuperacją.