Dom energooszczędny - koszty budowy vs. koszty eksploatacji

Koszty budowy domu energooszczędnego są wyższe, niż domu o standardowych parametrach - to fakt. Znaczna cześć inwestorów nadal jest przekonana, że są one znacznie większe, a sama budowa wymaga skomplikowanych rozwiązań i najnowocześniejszych technologii. Takie myślenie nierzadko skłania do rezygnacji z budowy domu w standardzie energooszczędnym. To błąd, ponieważ przy racjonalnie prowadzonej budowie już od pierwszych jej kroków, można uzyskać dobrą relację kosztów budowy do parametrów budynku. Ponadto przeliczając koszty budowy domu inwestorzy nierzadko zapominają lub bagatelizują fakt, że te pierwsze wybory dotyczące technologii, materiałów i instalacji wpłyną na comiesięczne wydatki związane z utrzymaniem domu.

Koszty budowy domu energooszczędnego

Koszty budowy domu energooszczędnego

Budowa domu energooszczędnego, a więc o niewielkim zapotrzebowaniu na ciepło wymaga większych nakładów finansowych, niż budowa domu o standardowych parametrach. Nie są one jednak tak duże, jak wielu inwestorom może się wydawać. Po 2014 r. zaczęły obowiązywać nowe Warunki Techniczne, jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie, zaostrzające minimalne wartości parametrów wpływających na energochłonność budynków. Spowodowało to, że obecnie różnica w kosztach budowy domu standardowego, a energooszczędnego spadła do kilku procent. Aby osiągnąć optymalne proporcje pomiędzy kosztami budowy domy energooszczędnego a kosztami jego eksploatacji, dom energooszczędny musi być dobrze zaprojektowany i starannie wykonany.

W pierwszej kolejności warto jednak podkreślić rolę projektu i jego dopasowania do działki: jeśli nie dobierzemy odpowiedniego projektu domu lub niemożliwe będzie jego optymalne ustawienie względem stron świata, będziemy musieli szukać znacznie droższych rozwiązań zapewniających uzyskanie oczekiwanych parametrów domu, np. droższych materiałów. Odpowiednio dobrany projekt (zarówno pod kątem lokalizacji i rozplanowania pomieszczeń) sprawi, że dom będzie mógł pozyskiwać znaczne ilości darmowej energii słonecznej, co przełoży się na niższe koszty ogrzewania.

Każdy element domu energooszczędnego - od fundamentów po dach - ma z założenia ograniczać straty ciepła, występujące w domach standardowych. Wiąże się to z zastosowaniem materiałów budowlanych o wysokich parametrach oraz warstwy termoizolacji o ponadstandardowej grubości. Uzyskanie ciepłych, skutecznie izolujących przed chłodem z zewnątrz przegród domu nie wymaga natomiast stosowania skomplikowanych technologii, a wydatki poniesione na zakup dodatkowych centymetrów ocieplenia nie będą wysokie. Znacznie ograniczają natomiast koszty utrzymania domu.

Dom energooszczędny wymaga też cieplejszych okien – ich cena znacznie przekracza cenę standardowej stolarki. Trzeba jednak wiedzieć, że w odpowiednio usytuowanym na działce budynku okna o najwyższych parametrach termoizolacyjnych nie będą potrzebne na wszystkich elewacjach, a jedynie od strony północnej.

Koszty ogrzewania domu energooszczędnego

Dom energooszczędny wymaga zastosowania wysoko sprawnej, nowoczesnej instalacji grzewczej. Jednak kilkakrotnie mniejsze straty ciepła i pozyskania dodatkowej energii słonecznej sprawiają, że moc grzewcza urządzeń odpowiedzialnych za komfort cieplny w budynku nie musi być duża. Korzystnym rozwiązaniem jest zastosowanie urządzeń grzewczych bazujących na odnawialnych źródłach energii, takich jak pompy ciepła. Do ogrzewania domu i wody użytkowej wykorzystują darmową energię promieniowania słonecznego zakumulowaną w powietrzu gruncie lub wodzie, co dodatkowo obniża koszty eksploatacji domu energooszczędnego.

Dla uzyskania standardu energooszczędnego niezbędna będzie również wentylacja mechaniczna z rekuperacją. Dzięki niej ciepło nie będzie uciekało z budynku wraz ze zużytym powietrzem, a świeże, napływające do wnętrz będzie ogrzewane ciepłem odzyskanym z powietrza usuwanego na zewnątrz. To również w dużej mierze przyczynia się do obniżenia kosztów utrzymania domu.

Dzięki wymienionym rozwiązaniom w domu energooszczędnym zapotrzebowanie na energię do ogrzewania pomieszczeń i ich wentylacji jest 3-5 razy mniejsze niż w tradycyjnym budynku jednorodzinnym. Mniejsze zapotrzebowanie na energię przekłada się na niższe koszty ogrzewania domu, nawet o blisko 50% w stosunku do standardowych budynków.

Wybierając instalacje do domu energooszczędnego warto pamiętać też że budynek:

- ogrzewany pompą ciepła nie będzie wymagał wykonania przyłącza gazowego i budowy komina spalinowego;
- nie będzie wymagał wykonania dodatkowego pomieszczenia kotłowni;
- z uwagi na rekuperację nie będzie wymagał również murowania kominów wentylacyjnych niezbędnych przy wentylacji grawitacyjnej.
To wszystko w budynku standardowym trzeba z reguły wykonać i opłacić.

Pamiętajmy też, że decydując się budowę domu energooszczędnego mamy możliwość uzyskania dopłaty z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Dzięki temu sprawia relacja pomiędzy kosztami budowy domu energooszczędnego, a kosztami jego eksploatacji może być bardzo korzystna dla inwestora.

Koszty ogrzewania domu energooszczędnego