Dom z kotłem kondensacyjnym, instalacją fotowoltaiczną, rekuperatorem i kolektorami

4 osobowa rodzina pana Jacka mieszka w piętrowym domu jednorodzinnym z podpiwniczeniem o powierzchni blisko 200 m2. Na etapie jego projektowania i budowy właściciel szczególną uwagę zwracał na izolacyjność termiczną budynku, eliminację mostków termicznych oraz szczelność powietrzną. Z góry założył również, że koszty eksploatacji domu mają być niskie.

Zastanawiając się nad wyborem źródła ciepła pan Jacek brał pod uwagę wyłącznie rozwiązania bezobsługowe. Z uwagi na konieczność dostosowania się do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w grę wchodziło ogrzewanie kotłem gazowym lub pompą ciepła. Aby podjąć ostateczną decyzję pan Jacek przeprowadził analizę ekonomiczną, która wykazała, że najkorzystniejszym w jego przypadku rozwiązaniem będzie montaż gazowego kotła kondensacyjnego, tym bardziej że wzdłuż jego działki przebiega gazociąg, więc z wykonaniem przyłącza nie było żadnego problemu.

Ogrzewanie kotłem kondensacyjnym

Ogrzewanie kotłem kondensacyjnym

W kotłowni domu zamontowano wiszący kondensacyjny kocioł gazowy Vitodens 300-W o nominalnej mocy cieplnej 19 kW, wyposażony w sterownik zapewniający regulację pogodową ogrzewania z programowaniem czasowym, czyli harmonogramem dobowym i tygodniowym Vitotronic 200. W godzinach 6.00-9.00 i 14.00-22.30 w dni powszednie, a w weekendy od 6.00 do 23.00 utrzymuje on temperaturę w pomieszczeniach na poziomie 21-22ºC. W pozostałym czasie kocioł uruchamia się dopiero gdy temperatura spadnie poniżej 18ºC. Jednak do tej pory nie zdarzyło się, aby temperatura w ciągu dnia w budynku była niższa niż 21ºC, natomiast nocą spada do 19ºC. Pan Jacek zawdzięcza to dobremu zabezpieczeniu domu przed stratami ciepła i wysokiej akumulacyjności przegród budowlanych.

Na parterze budynku zainstalowano ogrzewanie podłogowe, na piętrze grzejnikowe. Temperatura wody w instalacji ogrzewania podłogowego waha się między 28 a 35ºC, a w instalacji grzejnikowej nie przekracza 45ºC. Jest więc stosunkowo niska, co sprawia, że w kotle odbywa się intensywna kondensacja pary wodnej ze spalin i dzięki temu uzyskuje on bardzo wysoką sprawność. W ciągu jednego roku kocioł kondensacyjny spalił nieco ponad 800 m3 gazu ziemnego, za który właściciel budynku o powierzchni blisko 200 m2 zapłacił niecałe 2400 zł.

Rekuperacja z gruntowym wymiennikiem ciepła

Dom pana Jacka został wyposażony w instalację wentylacji mechanicznej z rekuperatorem Vitovent 200. Zapewnia on wymianę powietrza i utrzymuje odpowiedni mikroklimat w pomieszczeniach. Zanim świeże powietrze trafi do rekuperatora przepływa przez gruntowy wymiennik ciepła wykonany z rur ułożonych pod powierzchnią działki. Zimą powietrze nawiewane do budynku jest więc wstępnie podgrzewane energią zakumulowaną w gruncie, a latem chłodzone. Pan Jacek wykonywał pomiary temperatury, z których wynika, że latem przy temperaturze zewnętrznej 33,5ºC temperatura powietrza po przejściu przez wymiennik gruntowy spada do 18ºC, a temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczeń wynosi 19ºC.

Rekuperacja z gruntowym wymiennikiem ciepła
Kolektory i fotowoltaika

Kolektory i fotowoltaika

Na dachu domu pana Jacka znajdują się dwa płaskie kolektory słoneczne Vitosol 200-F o łącznej powierzchni absorbera 4,6 m2. W kotłowni stanął pojemnościowy podgrzewacz wody użytkowej Vitocell 100 z dwiema wężownicami o pojemności 300 l. Dolna wężownica służy do podgrzewania wody w zbiorniku energią z kolektorów, górna do uzupełniania jej braków energią dostarczaną przez kocioł. Właściciel budynku zdecydował się także na instalację fotowoltaiczną. Jest zbudowana z ośmiu modułów Vitovolt 300 o łącznej mocy szczytowej 2 kWp - na tyle wystarczyło miejsca na dachu.

Od połowy kwietnia do początku sierpnia ciepłą wodę użytkową w domu pana Jacka zapewniała niemal wyłącznie darmowa energia słoneczna z kolektorów, a kocioł uruchomił się tylko dwa razy. W pochmurne dni temperatura wody w zasobniku nie spadała poniżej 36ºC. W upalne dni temperatura osiągała ustawione maksimum, czyli 70ºC. W użytkowanym wcześniej mieszkaniu w bloku, Pan Jacek korzystał z termy gazowej. Roczny koszt zużycia gazu wykorzystywanego wówczas tylko do gotowania i podgrzewania wody użytkowej wynosił 1200 zł. Teraz niewiele więcej kosztuje go utrzymanie całego domu o powierzchni blisko 200 m2.

Instalacja fotowoltaiczna w budynku pracuje od niedawna. Z 950 kWh energii elektrycznej, którą dotychczas pozyskała 655 kWh rodzina pana Jacka wykorzystała na własne potrzeby. Prąd solarny zasila wszystkie urządzenia elektryczne w domu, a jego nadwyżka została przekazana do sieci elektroenergetycznej. Pan Jacek będzie mógł ją „odebrać” w miesiącach mniej korzystnych pod względem pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego.