Drugi kwartał 2023 roku w branży instalacyjno-grzewczej w Polsce

 

Drugi kwartał 2023 przyniósł dalsze widoczne spadki sprzedaży i wyraźny spadek nastrojów w branży instalacyjno-grzewczej. Pod tym względem, praktycznie wszystkie opinie zebrane w branży były tym razem zgodne i wyrażały obawę co do przyszłości sytuacji branży. Na taki stan rzeczy składa się szereg czynników. W ślad za spadkiem pozwoleń oraz nowo rozpoczętych inwestycji w budownictwie mieszkaniowym (zarówno u deweloperów jak i inwestorów indywidualnych) już od drugiej połowy 2022 pojawił się trend spadkowy dla produktów HVAC (z różną intensywnością i przebiegiem czasowym w zależności od kategorii produktów). Wcześniejsze zakupy robione w ostatnich latach często z dużym wyprzedzeniem (w efekcie kolejnych podwyżek ze strony producentów podyktowanych fluktuacją cen surowców oraz zerwaniem łańcuchów dostaw) , natrafiły na wyraźny brak perspektyw odnośnie kolejnych projektów i inwestycji, a tym samym spowodowały stopniowe (bądź czasami gwałtowne) obniżenie popytu ze strony firm wykonawczych i instalatorów. Także rynek remontów (który de facto w 2022 był podsycany przez wygenerowany strachem przed inflacją i niepewnością co do dostępności paliw i ich cen nadmierny popyt na pompy ciepła) uległ wyraźnemu osłabieniu.

Kolejnym elementem wpływającym na potencjał rynkowy był fakt, że dystrybucja (hurtownicy) zaczęli obniżać stany magazynowe, co przy obniżonej sprzedaży w rynek dawało częstokroć dramatyczne załamania w sprzedaży od producentów do tychże właśnie hurtowników. Drugi kwartał 2023 był w porównaniu z drugim kwartałem 2023 okresem z  największym notowanymw ostatnich dziesięcioleciach spadkiem sprzedaży, m.in ze względu na wysoką bazę porównawczą (drugi kwartał 2022 był ostatnim kwartałem z „normalną” względnie wysoką sprzedażą przed gwałtownym spadkiem sprzedaży od 2.półrocza 2022, także ze względu na efekt podwyżek w połowie roku).

Ze względu na niską bazę z 2.półrocza 2022 oraz względne ustabilizowanie spadku sprzedaży w dalszych miesiącach bieżącego roku spodziewane są wzrosty względem roku poprzedniego , co powinno dźwignąć także skumulowany wynik na koniec roku. Także dyskusje budzi baza porównawcza wyników sell-in i sell-out. Dostępne badanie rynku dotyczy sprzedaży od producentów do hurtowników i nie pokrywa się w 100% z wynikiem sprzedaży hurtowników do instalatorów/odbiorców końcowych, w szczególności takiego rozregulowania względnie ułożonego rynku urządzeń grzewczych ja ma miejsce obecnie. Do tego dochodzą czynniki ogólnogospodarcze. Wskaźniki koniunkturalne II kwartału 2023 wskazują pogłębiającą się recesję obserwowaną na początku roku. Widoczne było dalsze hamowanie PKB w II kwartale 2023 oraz przedłużająca się zapaść konsumpcji i znaczny spadek siły nabywczej potencjalnych inwestorów.