Efektywne i oszczędne ogrzewanie wody użytkowej

Choć ogrzewanie wody użytkowej nie generuje tak wysokich kosztów jak ogrzewanie budynku, to i tak pochłania znaczne ilości energii cieplnej, zwłaszcza jeśli w domu korzysta z niej kilka osób. Dzięki odpowiednie dobranym urządzeniom grzewczym ciepła woda użytkowa może być przygotowywana w sposób efektywny a zarazem energooszczędny i ekologiczny. Takie efekty uzyskamy wybierając urządzenia korzystające z odnawialnych źródeł energii – pompę ciepła, kolektory słoneczne lub panele fotowoltaiczne.

Ogrzewanie z pompą ciepła

Ogrzewanie z pompą ciepła

Jest energooszczędne i ekologiczne, z uwagi na fakt że urządzenia te korzystają z czystej energii odnawialnej zgromadzonej w otoczeniu, a ogrzewając dom oraz wodę użytkową nie generują żadnych zanieczyszczeń.

Ogrzewanie wody pompą ciepła może się odbywać na dwa sposoby:
- z wykorzystaniem urządzenia, która służy przede wszystkim do ogrzewania domu,
- z użyciem pompy ciepła z wbudowanym zasobnikiem, dedykowanej wyłącznie do ogrzewania wody użytkowej.

Pierwsze rozwiązanie przeznaczone jest dla osób, które zdecydowały się ogrzewać dom pompą ciepła. Będzie ona przekazywać darmową energię pobraną z gruntu, powietrza lub wody (w zależności od rodzaju urządzenia) zarówno do instalacji centralnego ogrzewania jak i do wężownicy podłączonego do niej zasobnika ciepłej wody użytkowej.

W drugi przypadku pompa ciepła będzie pracować wyłącznie na potrzeby ogrzewania wody użytkowej. To dobre rozwiązanie m.in. dla osób, które ogrzewają dom np. kotłem i chcą obniżyć koszty ogrzewania wody użytkowej nawet o 40%.

Pompa ciepła do wody użytkowej korzysta z energii odnawialnej zgromadzonej w powietrzu znajdującym się wewnątrz pomieszczania, w którym została zainstalowana lub w powietrzu zewnętrznym (za pomocą specjalnej przystawki pompę ciepła można w łatwy sposób przestawić na tryb pracy wykorzystujący powietrze zewnętrzne). Pobiera ona energię z powietrza i zmienia ją w ciepło o temperaturze umożliwiającej podgrzew wody użytkowej do zadanej temperatury. W ten sposób pompa ciepła do wody użytkowej może samodzielnie przygotować ciepłą wodę od wiosny do późnej jesieni, zastępując elektryczny bojler, podgrzewacz czy kocioł grzewczy. Ogrzewanie wody użytkowej w okresie zimowym może być wspomagane np. kotłem, który stanowi główne źródło ciepła w domu. Jest to możliwe dzięki wężownicy, która jest wbudowana w zasobnik pompy ciepła.

Ogrzewanie wody użytkowej z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych

Promieniowanie słoneczne ma duży potencjał energetyczny. Wykorzystuje się go m.in. do wytwarzania darmowej energii elektrycznej. Służą do tego panele fotowoltaiczne. Przechwytują one energię słoneczną i przetwarzają ją na użyteczny dla nas, czysty prąd. Nie generują przy tym żadnych zanieczyszczeń, ani innego obciążenia dla środowiska naturalnego oraz domowego budżetu. Wytwarzany przez panele fotowoltaiczne prąd solarny może zasilać wszystkie urządzenia elektryczne w domu, w tym również zasobnik wody użytkowej z grzałką elektryczną.

Ogrzewanie wody użytkowej bazujące na fotowoltaice może się odbywać na dwa sposoby:
- wyłącznie z wykorzystanie paneli fotowoltaicznych (rozwiązanie to jest stosowane przeważnie w domach letniskowych);
- z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych oraz innego źródła. Może nim być np. kocioł lub sieć elektryczna.

W pierwszym przypadku w zbiorniku c.w.u. umieszczone są dwa źródła energii - grzałka elektryczna podłączona do zestawu fotowoltaicznego oraz wymiennik ciepła zasilany np. z kotła gazowego.

W drugim przypadku zbiornik wyposaża się w dwie grzałki – jedna zasilana jest z systemu fotowoltaicznego druga energią z sieci. Takie rozwiązanie zapewnia nam wysoki komfort ciepłej wody niezależnie od warunków zewnętrznych (natężenia promieniowania słonecznego).

Ogrzewanie wody użytkowej z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych
Ogrzewanie wody użytkowej kolektorami słonecznymi

Ogrzewanie wody użytkowej kolektorami słonecznymi

Ciepła woda użytkowa w domu może być przygotowywana również przez system solarny zbudowany w oparciu o kolektory słoneczne. Urządzenia te zmieniają padające na nie promieniowanie słoneczne na ciepło i podgrzewają nim wodę w zasobniku – energia cieplna przekazywana jest do płynu przepływającego przez znajdujące się w kolektorach rurki. Przepływa on następnie przez wężownicę w zbiorniku wody i oddaje jej ciepło. Ogrzewanie wody użytkowej z wykorzystaniem kolektorów może zapewnić nam wysoki komfort c.w.u. w sezonie letnim. W okresach przejściowych oraz w okresie zimowy, kiedy zyski z promieniowania słonecznego są mniejsze kolektory słoneczne wspomagane są natomiast drugim źródłem ciepła – np. kotłem.

Każdy ze sposobów ogrzewania wody ma swoje zalety oraz wady i wymaga indywidualnego podejścia, uwzględniającego potrzeby domowników. Łączy je natomiast wspólny mianownik – wszystkie opisane pokrótce urządzenia korzystają z odnawialnych źródeł energii i pozwolą zredukować koszty ogrzewania wody użytkowej w domu, oszczędzając przy tym środowisko naturalne.