H2 Ready: technologia wodorowa w kotłach gazowych – co warto wiedzieć o ogrzewaniu wodorem?

Dekarbonizacja jest kluczowym elementem transformacji sektora energetycznego. Jej celem jest przejściem z ogrzewania paliwami stałymi na bezemisyjne bądź niskoemisyjne źródła energii, a także stopniowe zastępowanie gazu wykorzystywanego do celów grzewczych gazami, których spalanie nie powoduje emisji CO2. Do takich zalicza się wodór (H2). Technologia wodorowa jest już obecna w produkowanych obecnie, nowoczesnych kotłach gazowych.

 

Dlaczego ogrzewanie wodorem jest korzystne?

Wodór nie szkodzi środowisku, przy spalaniu nie wytwarza szkodliwego dla klimatu CO2. Pozwala szybko i w znacznym stopniu zredukować emisje dwutlenku węgla do atmosfery. Gdyby do gazu ziemnego dodawać 20% wodoru, to już teraz pozwoliłoby to zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych o 7% rocznie. Wodór wykorzystywany do celów grzewczych może być wodorem „zielonym”, czyli niskoemisyjnym, który powstaje w procesie elektrolizy wody, do której wykorzystywana jest energia pochodzącą z odnawialnych źródeł (farm wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych).

Jak wygląda obieg wodoru? Prądem z OZE w elektrolizerze przeprowadza się rozpad wody (H2O) na wodór (H2) i tlen (O2). Urządzenia grzewcze H2 Ready (gotowe na wodór) spalają z wysoką efektywnością wodór. Oprócz ciepła produktem spalania jest woda. W ten sposób cały obieg się zamyka.

Całkowita rezygnacja z ogrzewania gazem na rzecz wodoru wymaga czasu, przygotowania przemysłu oraz infrastruktury. Jednak technika umożliwiająca wykorzystanie mieszanin gazu ziemnego z wodorem do ogrzewania budynków jest już dostępna na rynku. Nowoczesne gazowe kotły kondensacyjne, takie jak urządzenia najnowszej generacji Vitodens 100, mogą już dzisiaj pracować z 20-procentową domieszką wodoru. Dlatego właściciele domów, którzy zdecydują się na te nowoczesne kotły będą doskonale przygotowani na wymagania przyszłości.

 

Dla kogo ogrzewanie wodorem?

Nie każdy dom może być ogrzewany pompą ciepła, dlatego kotły pracujące z wodorem wytworzonym z neutralnym bilansem CO2 mogą być w ich przypadku opłacalnym i pewnym sposobem zaopatrzenia w ciepło w przyszłości. Kotły kondensacyjne „H2 Ready” (gotowe na wodór) bazują na sprawdzonej gazowej technice kondensacyjnej i mogą pracować na gazie ziemnym lub mieszaninie gazu ziemnego z wodorem. Urządzenia te łatwo przestawić ze spalania gazu ziemnego na spalanie paliwa gazowego z domieszką wodoru. Decydując się na nie teraz, będzie można w łatwy sposób przejść na ogrzewanie gazem z domieszką wodoru - bez konieczności wymiany urządzenia grzewczego na nowe. 

Aby aktywować wideo, należy kliknąć przycisk odtwarzania. Należy pamiętać, że poprzez wywołanie filmu, dane są przesyłane do YouTube. Szczegółowe informacje znajdują się w naszej polityce prywatności.

m-H2-Ready-YT.png