Instalacja fotowoltaiczna bez systemu opustów od przyszłego roku?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych propozycję nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne i ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Zawarte w nich zmiany zakładają zniesienie systemu opustów dla użytkowników instalacji fotowoltaicznych z końcem 2021 roku. Co to oznacza dla obecnych i przyszłych właścicieli mikroinstalacji fotowoltaicznych?

System opustów, nazywany też net meteringiem, umożliwia właścicielom instalacji fotowoltaicznych przekazywanie nadwyżek niewykorzystywanego na bieżąco prądu solarnego do sieci energetycznej i odbieranie go w dogodnym terminie w przeciągu roku. Dzięki temu rozwiązaniu prosumenci mogą wykorzystać nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej w sezonie letnim, np. jesienią i zimą, gdy ilość wytwarzanego prądu solarnego przez panele fotowoltaiczne jest niższa.

Prosument wytwarzający energię z promieniowania słonecznego oczywiście ponosi koszt jej magazynowania i wykorzystania w dowolnym dla siebie momencie. W przypadku instalacji o mocy do 10 kWp za 1 kWh oddanej do sieci może on odebrać 0,8 kWh, natomiast właściciele większych instalacji PV (do 50 kWp) z 1 kWh przekazanej do sieci odbierają 0,7 kWh. |

Ten bezgotówkowy system rozliczeń energii elektrycznej pozostaje korzystny dla właścicieli instalacji PV i w wielu przypadkach decydował o opłacalności nowych inwestycji, stanowiąc jednocześnie dodatkową zachętę do podjęcia decyzji o montażu fotowoltaiki. 

Co przyniosą zmiany?

Jeżeli dojdzie do nowelizacji Prawa Energetycznego zasady rozliczania się z prądu w przypadku małych instalacji fotowoltaicznych ulegną całkowitej zmianie, niestety na niekorzyść dla przyszłych prosumentów. System opustów ma bowiem zostać zmieniony na rozwiązanie, w którym prosumenci będą mogli jedynie sprzedawać nadwyżki energii do sieci po niższej cenie, niż cena jego zakupu, jaką będą ponosić chociażby wieczorem i nocą, kiedy panele fotowoltaiczne nie będą produkowały prądu.

Jeśli nowe przepis wejdą w życie, system opustów przestanie być dostępny dla prosumentów wchodzących na rynek w 2022 roku. Oznacza to, że prosumenci, którzy zainwestują w fotowoltaikę do 31 grudnia 2021 r. zostaną objęci obowiązującymi jeszcze przepisami Prawa Energetycznego i będą mogli rozliczać się na obowiązujących dotąd zasadach jeszcze przez 15 lat. 

Konsekwencje rezygnacji z systemu opustów

Propozycja nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne i ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii nie spotkała się z entuzjazmem szerokiej branży fotowoltaicznej właśnie z uwagi na nagłą i radykalną likwidację systemu opustów. Pojawiło się już wiele głosów postulujących o utrzymanie systemu opustów lub wprowadzenie przynajmniej kilkuletniego okresu przejściowego. 

Wygaszenie opustów z końcem 2021 r. oznaczałoby dla nowych prosumentów wyższe koszty zakupu prądu w stosunku do osób korzystających z opustów. Zakładana zmiana spowodowałaby również duży wzrost zakupu i montażu instalacji jeszcze w 2021 roku. Inwestorzy planując montaż instalacji PV będą chcieli bowiem zdążyć przed zmianami, by móc “załapać się” na system opustów, dający im praktyczną możliwość wykorzystania wyprodukowanej energii przez cały rok. Niestety przy wzmożonym zainteresowaniu fotowoltaiką możemy zapewne spodziewać się wzrostu cen zakupu i montażu instalacji.

Nowelizacja może również spowodować, że znaczna część gospodarstw domowych, która miała w planach na najbliższe lata wykonanie instalacji, a nie zdąży z jej realizacją przed 2022 r, będzie zmuszona zrezygnować z realizacji inwestycji z uwagi na wyższe koszty prądu.  

Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej, którego partnerem jest również firma Viessmann, deklaruje chęć współpracy w tworzeniu bardziej przyjaznych zasad transformacji sektora prosumenckich systemów fotowoltaicznych oraz gotowość podjęcia wszelkich działań zmierzających do maksymalnego przedłużenia okresu obowiązywania opustów.