Instalacja fotowoltaiczna - maksymalne wykorzystanie prądu solarnego 

Wzrost cen prądu i rosnące zużycie energii elektrycznej to główne czynniki przemawiające za montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku. Jakie urządzenia zapewnią nam maksymalne wykorzystanie prądu solarnego na bieżące potrzeby, a więc największe korzyści z instalacji PV?

Aby domowa instalacja fotowoltaiczna pracowała w najbardziej efektywny sposób w pierwszej kolejności należy zadbać o to, aby została zaprojektowana adekwatnie do potrzeb budynku. Oznacza to, że moc instalacji PV powinna być dobrana w taki sposób, aby energia wytworzona przez nią w ciągu roku wystarczała na zaspokojenie zapotrzebowania znajdujących się w domu odbiorników prądu. Przewymiarowana moc instalacji fotowoltaicznej oznacza nie tylko wyższe nakłady finansowe na etapie inwestycji, ale również dłuższy okres zwrotu oraz częściową utratę nadwyżki energii wyprodukowanej przez fotowoltaikę.

Gdy moc instalacji PV zostanie odpowiednio dopasowana, możemy skupić się na maksymalnym wykorzystanie prądu solarnego w domu. Dlaczego jest to istotne?

Prąd z instalacji fotowoltaicznej – z korzyścią dla nas

Instalacja fotowoltaiczna pracuje w ciągu dnia – wytwarza prąd z promieniowania słonecznego. Jest on zużywany na bieżąco przez znajdujące się w budynku sprzęty AGD i RTV oraz inne odbiorniki. Często jednak (zwłaszcza w okresie letnim) instalacja fotowoltaiczna wytwarza więcej energii, niż są w stanie w danej chwili zużyć domowe odbiorniki. Nadwyżka prądu solarnego trafia do sieci energetycznej, gdzie jest magazynowana.

Wprowadzoną do sieci energię możemy odebrać w czasie, kiedy instalacja fotowoltaiczna nie pracuje (np. nocą) lub w okresach, kiedy ilość wytwarzanego przez nią prądu nie wystarcza na pokrycie naszych bieżących potrzeb. Dystrybutor, u którego magazynowane są nasze nadwyżki energii oddaje je nam, jednak pomniejszone o współczynnik ilościowy 0,8 (w przypadku instalacji o mocy do 10 kW). W praktyce oznacza to, że przekazując do sieci 10 kW energii, możemy odebrać 8 kW. Pozostałe 20% to forma opłaty za magazynowanie prądu.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla właścicieli instalacji PV jest więc maksymalne wykorzystanie prądu solarnego na bieżąco, a więc w tym samym momencie, w którym jest on produkowany.

Poziom bieżącego zużycia energii elektrycznej pochodzącej z fotowoltaiki możemy zwiększyć m.in. zmieniając sposób eksploatacji niektórych urządzeń. Chociażby ustawiając sprzęty AGD z możliwością programowania czasu pracy tak, aby uruchamiały się w ciągu dnia, kiedy pracuje instalacja fotowoltaiczna. To jednak nie wszystko...

Klimatyzacja za darmo

Największe zyski energetyczne instalacja fotowoltaiczna osiąga w miesiącach wiosenno-letnich, czyli w okresie kiedy odnotowuje się najwyższe temperatury zewnętrzne. Jak już wiadomo, im więcej energii z fotowoltaiki będziemy wykorzystywać na bieżąco, tym większe będą korzyści z eksploatacji takiej instalacji. Przykładem urządzeń, które maksymalnie wykorzystują prąd solarny w momencie jego szczytowej produkcji są klimatyzatory. Pracują one bowiem przeważnie w tym samym czasie, kiedy fotowoltaika wytwarza najwięcej energii, czyli w słoneczne, letnie dni.
Załóżmy, że klimatyzator typu split o przykładowej mocy chłodniczej 3,5 kW zużywa średnio podczas pracy około 1000 W i chłodzi pomieszczenie przez 6 godzin w ciągu dnia. Instalacja fotowoltaiczna o mocy np. 3-4 kW może w 100% pokryć jego zapotrzebowanie na energię (ok. 6 kWh dziennie). Oznacza to, możliwość klimatyzowania pomieszczenia za darmo.

Nowoczesne klimatyzatory oprócz podstawowej funkcji chłodzenia wyposażane są także w opcję ogrzewania. Dzięki temu mogą współpracować z instalacją PV również w tzw. okresach przejściowych i wykorzystywać prąd solarny, aby dogrzewać pomieszczenia w czasie, gdy domowy system c.o. nie został jeszcze uruchomiony.

Ciepło z prądu solarnego

Maksymalne wykorzystanie energii wytworzonej przez instalację fotowoltaiczną zapewni nam również pompa ciepła. Dobierając instalację PV w taki sposób, aby pokrywała roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną pompy ciepła zaoszczędzimy na kosztach ogrzewania pomieszczeń, wody użytkowej, a także chodzenia domu (również realizowanego przez te urządzenia).

Nadwyżkę prądu solarnego, którego nie są w stanie na bieżąco zużyć domowe odbiorniki, pompa ciepła może akumulować i przechowywać „na później” w formie energii termicznej. W jaki sposób? Energia elektryczna wytworzony przez instalację fotowoltaiczną posłuży pompie ciepła np. do ogrzania wody użytkowej w zasobniku – będzie w ten sposób przechowana w formie ciepła w dobrze izolowanym zbiorniku i dostępna dla domowników do późniejszego wykorzystania.