Jak zapobiec wilgoci w domu?

Nadmierna wilgoć w domu to bardzo niepożądane zjawisko. Kiedy wilgotność powietrza jest wysoka, a temperatura w pomieszczeniach zbyt niska, wzrasta zagrożenie pojawiania się niebezpiecznych pleśni i grzybów.

Skąd wilgoć w domu?

Wilgoć w domu pojawia się już na etapie budowy, jako tzw. wilgoć technologiczna. Jej źródłem są przede wszystkim stosowane w znacznych ilościach zaprawy na bazie wody (m.in. zaprawy murarskie, tynkarskie czy wylewki podłogowe). Usuwanie wilgoci technologicznej z nowego budynku może trać roku, a nawet do dwóch lat i wiążę się nie tylko z regularnym wietrzeniem, ale również odpowiednim ogrzewaniem pomieszczeń. Wilgoć pojawia się również w użytkowanych domach i jest nierozerwalnie związana chociażby z gotowaniem i kąpielami.

Choć wilgoci w domu nie da się całkowicie uniknąć ważne jest, aby wilgotność powietrza była utrzymywana na optymalnym poziomie 40-60%. Wilgotność przekraczająca 70% tworzy doskonałe warunki dla rozwoju grzybów i pleśni, które stanowią poważne zagrożenie dla naszego zdrowia. Jak więc zadbać o to, aby utrzymywać odpowiedni poziom wilgotności w pomieszczeniach?

Wentylacja w domu bez wilgoci

Dla utrzymania optymalnej wilgotności w domu niezbędna jest regularna wymiana powietrza. Odpowiada za to wentylacja budynku. Dzięki niej zużyte (w tym zawilgocone) powietrze jest usuwane z pomieszczeń, a w jego miejsce napływa świeże z zewnątrz. Niestety wciąż powszechnie stosowana w domach wentylacja grawitacyjna bardzo często nie funkcjonuje prawidłowo. Jej działanie uzależnione jest bowiem od warunków atmosferycznych panujących na zewnątrz. Działanie wentylacji grawitacyjnej zakłócają też szczelne okna. Uniemożliwiają one napływ powietrza z zewnątrz, prowadząc do tego, że jego wymiana w domu całkowicie ustaje. Niesprawna wentylacja niestety nie poradzi sobie z nadmiarem wilgoci, w efekcie czego na okach będzie pojawiać się skroplona para wodna, a na ścianach ciemne plamki oznaczające obecności grzybów pleśniowych.
Takiej sytuacji możemy zapobiec już na etapie projektowania i budowy domu, rezygnując z wentylacji grawitacyjnej na rzecz mechanicznej, najlepiej z rekuperacją, czyli odzyskiem ciepła z powietrza usuwanego.

Decydując się na wentylację mechaniczną z rekuperacją mamy po pierwsze zapewnioną stałą wymianę powietrza w domu. Jest ona regularna i niezależna od warunków panujących na zewnątrz. Wilgoć jest więc regularnie usuwana z poszczególnych pomieszczeń w domu. Nie wymagają one wietrzenia i nie wychładzają się przy tym niepotrzebnie. Po drugie, dzięki rekuperacji świeże powietrze napływające do wnętrz jest już wstępnie podgrzane ciepłem odzyskanym z powietrza usuwanego poza budynek. W ten sposób nie ma mowy o chłodnych powiewach świeżego powietrza napływającego do budynku ani zwiększonych kosztach ogrzewania przy sprawnie pracującej wentylacji. Wentylacja z rekuperacją skutecznie zapobiega gromadzeniu się wilgoci w domu oraz stratom energii cieplnej.

Wilgoć w domu a ogrzewanie

Aby uniknąć wilgoci w domu, oprócz sprawnej wentylacji konieczne jest również ogrzewanie wnętrz zimą i w okresach przejściowych (wczesną wiosną oraz późną jesienią, kiedy temperatura na zewnątrz utrzymuje się na niskim poziomie). Zaleca się, aby ogrzewane były wszystkie pomieszczenia w domu, również te, z których nie korzystamy regularnie. Jeśli wnętrze jest nieogrzewane lub ogrzewane w niedostatecznym stopniu, wilgoć może pojawić się w nim bardzo szybko wraz ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami. Wychładzanie domowych pomieszczeń prowadzi nie tylko do spadku temperatury w ich wnętrzach, ale również do obniżenia temperatury powierzchni ścian. Kiedy spadnie ona poniżej tzw. "punktu rosy", para wodna zawarta w powietrzu zacznie się skraplać na zimnych ścianach. Staną się one w ten sposób idealnym podłożem dla grzybów pleśniowych. Aby tego uniknąć nie zapominajmy o montażu grzejnika czy ogrzewania podłogowego również w pomieszczeniach, w których z założenia chcemy utrzymywać obniżoną temperaturę. Jej wartość w pomieszczeniu nie powinna spadać poniżej 16°C.

Tylko sprawna wentylacja i utrzymywanie odpowiedniej temperatury we wnętrzach zabezpieczy nasz dom przed destrukcyjnym wpływem wilgoci.