Modernizacja kotłowni z pompą ciepła: hybryda, split czy monoblok?

Pompy ciepła pełnią bardzo ważną, jeśli nie najważniejszą rolę, w dekarbonizacji ogrzewnictwa i systemów grzewczych. Modernizacja kotłowni z ich wykorzystaniem pozwala ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery, co biorąc pod uwagę obecny stan powietrza oraz zmiany klimatyczne, jest koniecznością. Pompy ciepła charakteryzują się czystą pracą, bez spalin, popiołu itp.. Pozwalają także zredukować wydatki ponoszone na ogrzewanie. Zapewniają również komfort obsługi systemu grzewczego, gdyż pracują praktycznie bezobsługowo.

W przypadku modernizowanych systemów grzewczych wybór pada najczęściej na pompy ciepła typu powietrze/woda. W pierwszych trzech kwartałach 2022 r. sprzedaż powietrznych pomp ciepła w Polsce była aż o 140% większa w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r.*)

Wśród powietrznych pomp ciepła największą popularnością cieszą się z kolei urządzenia typu split (w 2021 r. stanowiły 60% sprzedaży wszystkich pomp w naszym kraju*)). Modernizację kotłowni można wykonać również z zastosowaniem pomp ciepła typu monoblok oraz urządzeń hybrydowych.
 

Modernizacja kotłowni w wykorzystaniem pomp ciepła typu split

Pompy ciepła typu split składają się z dwóch jednostek – montowanej wewnątrz budynku, w której znajduje się m.in. skraplacz oraz zewnętrznej, w której umieszczony jest parownik. Urządzenia tego typu nie są hermetyczne, oznacza to, że połączenie instalacji chłodniczej pomiędzy jednostkami wykonuje się na miejscu montażu. Wymaga to od instalatora posiadania odpowiednich uprawnień (tzw. F-gazowych). Pompy ciepła typu split pracują najefektywniej w połączeniu z ogrzewaniem niskotemperaturowym. Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie dotychczasowego urządzenia grzewczego na pompę ciepła typu split będzie wymagała wymiany grzejników na niskotemperaturowe lub przejścia na ogrzewanie płaszczyznowe, co z kolei nie zawsze jest możliwe czy ekonomicznie uzasadnione. Na szczęście większość modeli grzejników nadaje się do pracy z niższymi temperaturami zasilania, pod warunkiem, że zostaną prawidłowo zwymiarowane. Tym, co przemawia na korzyść pomp ciepła typu split jest m.in. niższa cena zakupu w porównaniu do pomp monoblokowych.

Pompy ciepła typu monoblok

To rodzaj urządzeń hermetycznych. Oznacza to, że cały układ chłodniczy takich pomp ciepła zamknięty jest szczelnie w jednej jednostce na etapie produkcji urządzenia. W ten sposób, nawet jeśli pompy ciepła typu monoblok rozdzielone są na dwie jednostki, ich montaż nie wymaga ingerencji w układ chłodniczy, gdyż łączy się je ze sobą przewodami wodnymi. To znacznie ułatwia i usprawnia prace montażowe. Instalator nie musi też posiadać uprawnień do pracy z instalacjami chłodniczymi. Powietrzne pompy ciepła typu monoblok nie wymagają również corocznej kontroli szczelności układu chłodniczego, co jest z kolei konieczne w przypadku pomp ciepła typu split.

Monoblokowe pompy ciepła mają jeszcze jedną ważną zaletę. Wśród urządzeń tego typu znajdziemy modele dedykowane do modernizowanych instalacji, które mogą pracować z temperaturą na zasilaniu do 70°C (np. Vitocal 150-A i Vitocal 151-A). Oznacza to, że modernizacja kotłowni z taką pompą ciepła nie wymaga przechodzenia na ogrzewanie niskotemperaturowe, a więc montaż podłogówki czy wymiany grzejników. Takie urządzenia mogą pracować z istniejącymi grzejnikami wysokotemperaturowymi, co przyczynia się do obniżenia kosztów modernizacji systemu grzewczego.

Praca samodzielna czy w parze z kotłem?

Pompa ciepła w modernizowanym budynku może zastąpić dotychczasowy kocioł, zapewniając samodzielnie ogrzewanie domu lub współpracować z kotłem. Gdy pompa ciepła instalowana w miejsce kotła przejmuje w pełni rolę urządzenia grzewczego – odpowiada zazwyczaj zarówno za zaopatrywanie w ciepło budynku oraz ogrzewanie wody użytkowej. Większość instalacji z powietrznymi pompami ciepła wyposażonych jest w grzałki elektryczne, które wspomagają pracę pompy w przypadku szczytowego zapotrzebowania na ciepło.

Pompa ciepła może również zostać włączona do istniejącego systemu grzewczego i współpracować z kotłem. W takim przypadku to ona pełni funkcję głównego urządzenia grzewczego, a kocioł wspomaga jej pracę pokrywając jedynie szczytowe obciążenia przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych. Takie rozwiązanie jest szczególnie polecane w przypadku modernizacji systemu grzewczego opartego na kotle gazowym lub olejowym. Pozwala znacznie podwyższyć efektywność całej instalacji, obniżyć rachunki za ogrzewanie i zredukować emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Hybrydowe pompy ciepła

W przypadku nowych, jak i modernizowanych budynków ciekawym rozwiązaniem są również kompaktowe, hybrydowe urządzenia grzewcze, które łączą w jednej obudowie powietrzną pompę ciepła typu split, gazowy kocioł kondensacyjny oraz zasobnik c.w.u. Takie hybrydy, jak Vitocaldens 222-F, choć zajmują niewiele miejsca (ich gabaryty są zbliżone do wymiarów lodówki), stanowią kompletną centralę grzewczą, bazującą na dwóch generatorach energii. Urządzenie automatycznie wybiera najtańszy i najbardziej efektywny sposób pracy, a dzięki wysokiemu, dochodzącemu do 80% wykorzystaniu pompy ciepła w pracy instalacji w cyklu rocznym, wyróżnia się niskimi kosztami eksploatacji.

Dobór odpowiedniego rozwiązania do modernizowanego budynku należy rozpatrywać indywidualnie i powierzyć go fachowcom, którzy wezmę pod uwagę zapotrzebowanie na ciepło budynku, istniejącą instalację oraz koszty inwestycyjne. W celu doboru optymalnego urządzenia, zachęcamy do kontaktu ze specjalistami Viessmann:
[formularz kompaktowy]

*) źródło: PORT PC