Ogrzewanie domu zgodnie z Warunki Technicznymi (WT 2021). Dlaczego pompa ciepła?

Obowiązujące od 2021 r. Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadziły dość restrykcyjne wymagania dotyczące energooszczędności nowych i modernizowanych domów. Definiują one nie tylko maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła U dla poszczególnych przegród budynku, ale również dopuszczalną wartość współczynnika Ep, co ma duży wpływ na wybór systemu grzewczego.

Współczynnik Ep określa maksymalne roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. Zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi maksymalna wartość współczynnika Ep nie może przekraczać 70 kWh/m2·rok. Co to oznacza dla inwestora? Że wznoszony przez niego dom musi być dobrze zaizolowany termicznie i zaopatrywany choćby częściowo w energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych, która nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Standard izolacji cieplnej budynku w dużym stopniu wpływa na jego zapotrzebowanie na energię cieplną. Jednak samo spełnienie wymagań dotyczących izolacyjności domu nie oznacza, że dom będzie spełniał założenia zawarte w WT 2021 dotyczące maksymalnej wartości współczynnika Ep. Największy udział w zużyciu energii pierwotnej mają system wentylacyjny i grzewczy. Duże znaczenie będzie mieć zatem to, jakie urządzenia wybierzemy.

System grzewczy w nowych i modernizowanych domach

System grzewczy w nowych i modernizowanych domach

Uzyskanie wymaganego przez WT 2021 lub jeszcze niższego współczynnika Ep nie jest możliwe w przypadku ogrzewania domu bazującego np. na kotle węglowym, który jak wiadomo należy do urządzeń grzewczych w znacznym stopniu obciążających środowisko naturalne. Spełnienie WT 2021 dotyczących Ep będzie również trudne w przypadku instalacji zasilanej kotłem olejowym, oraz kotłem gazowym – nawet o najwyższej sprawności. Obniżenie zużycia energii pierwotnej pozwalające spełnić obecne wymagania Warunków Technicznych wymaga bowiem od inwestora zastosowania urządzenia korzystającego z energii odnawialnej. Im większy będzie jej udział w bilansie energetycznym domu, tym spełnienie wymagań będzie łatwiejsze.

Pompa ciepła na plus

Jednym z urządzeń, które pozwolą uzyskać niski współczynnik Ep w budynku jest pompa ciepła. Warto w tym miejscu dodać, że w zależności od rodzaju energii, jaką zasilane jest urządzenie grzewcze wartość zapotrzebowania na energię końcową mnoży się przez tzw. współczynnik nakładu energii pierwotnej. Określa on jak bardzo obciążająca środowisko naturalne jest produkcja energii końcowej z danego paliwa. Dla przykładu kolektory słoneczne mają współczynnik nakładu 0, kotły na biomasę 0,2, a urządzenia elektryczne aż 3,0. Choć pompa ciepła korzysta z energii elektrycznej o wysokim współczynniku nakładu 3, zużywa jej stosunkowo niewiele i charakteryzuje się wysoką efektywnością. Jej zastosowanie zapewnia więc wysoki udział energii odnawialnej w bilansie budynku.

Połączenie pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną pozwoli dodatkowo obniżyć wartość współczynnika Ep, zapewni jednocześnie jeszcze niższe koszty ogrzewania domu oraz wody użytkowej i sprawi, że pompa ciepła będzie pracowała w 100% ekologicznie.
Pompa ciepła jest z pewnością korzystnym wyborem dla inwestorów oczekujących wysokiego komfortu użytkowania, automatycznego działania oraz niskich kosztów eksploatacji. Będzie zatem dobrą alternatywną chociażby dla kotłów na pelet, które również pozwalają w łatwy sposób spełnić wymagania WT 2021, jednak się nie są tak komfortowe w użytkowaniu, bezobsługowe i tanie w eksploatacji jak pompy ciepła.

Pompa ciepła na plus