Program „Ciepłe mieszkanie” – dotacje nawet do 37,5 tys. zł na termomodernizację mieszkań!

Rusza nowy program dofinansowania do termomodernizacji mieszkań dla właścicieli lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Na program Ciepłe Mieszkanie, finansowany ze środków NFOŚiGW przeznaczono 1,4 mld zł.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. „kopciuchów”) i poprawę efektywności energetycznej w co najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Obecnie prowadzony jest nabór do programu Ciepłe Mieszkanie skierowany do gmin. Ma on potrwać do 31 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania środków. W pierwszej kolejności to bowiem gminy będą wnioskować o środki do WFOŚiGW po wcześniejszym uzyskaniu odpowiednich deklaracji od mieszkańców zainteresowanych udziałem w programie, a następnie uruchamiać programy wsparcia dla mieszkańców. Właściciele mieszkań będą mogli złożyć wniosek o dofinansowanie do swojego urzędu gminy. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie gminy będą podpisywać umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.
 

Kto może być beneficjentem programu Ciepłe Mieszkanie?

  • Beneficjentami końcowymi programu będą osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego.
  • Beneficjentem może zostać m.in. właściciel mieszkania lub kilku mieszkań, umieszczonych w jednej lub kilku lokalizacjach. Program Ciepłe Mieszkanie pozwoli więc wykonać remont instalacji grzewczej m.in. w grupie mieszkań zarządzanych przez jedną osobę.
     

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie na termomodernizację mieszkań w budynkach wielorodzinnych z programu Ciepłe Mieszkanie będzie można uzyskać na:

Jakie dofinansowanie można uzyskać z programu Ciepłe Mieszkanie?

Wysokość dofinansowania na termomodernizację w programie Ciepłe Mieszkanie zależy od wysokości dochodu beneficjentów. Zostali oni podzieleni pod tym względem na 3 grupy:

  • Beneficjentom z dochodem do 120 tys. zł rocznie będzie przysługiwać podstawowy poziom dotacji w wysokości do 15 tys. zł na lokal (do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji).
  • Beneficjenci z dochodem na osobę w gospodarstwie wieloosobowym do 1673 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym – do 2342 zł mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 25 tys. zł (do 60% kosztów kwalifikowanych).
  • Beneficjenci z dochodem do 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub do 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym mogą liczyć na najwyższą dotację w wysokości do 37,5 tys. zł na lokal (do 90% kosztów kwalifikowanych).

Dotacje będą mogły być jednak wyższe o 5 proc., jeśli lokal mieszkalny znajduje się w budynku zlokalizowanym na terenie jednej z 322 gmin, określonych przez Główny Inspektorat Środowiska jako najbardziej borykające się z problemem zanieczyszczenia powietrza. Oznacza to, że maksymalne kwoty dotacji dla konkretnych grup beneficjentów wyniosą wówczas odpowiednio: 17,5 tys. zł, 26,9 tys. zł oraz 39,9 tys. zł.

W celu zaplanowania i realizacji optymalnego rozwiązania zapewniającego komfortowe i efektywne ogrzewanie Twojego mieszkania skontaktuj się z fachowcem:


Nie zwlekaj, wypełnij formularz!

Nasz konsultant oddzwoni do Ciebie i przedstawi specjalną ofertę!