Program „Czyste Powietrze” – poznaj rekomendowane kotły i pompy ciepła Viessmann objęte dofinansowaniem


Trwa nabór wniosków do najnowszej odsłony programu „Czyste Powietrze” 2023. Kto może ubiegać się o dotację na wymianę źródła ciepła, jakie urządzenia Viessmann objęte są programem i na jak wysokie dofinansowanie można liczyć?

Początek roku 2023 przyniósł kilka istotnych zmian w programie „Czyste Powietrze”. Najważniejsze z nich to podwyższenie progów dochodowych, uprawniających do otrzymania dotacji, wyższe kwoty dofinansowania oraz szybsza wypłata środków.

 

Kto może ubiegać się o dotację z programu „Czyste Powietrze” od 2023 r.?

Beneficjentami programu „Czyste Powietrze” mogą być właściciele bądź współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, którzy planują kompleksową termomodernizację budynku oraz wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne, bardziej ekologiczne urządzenia.
Beneficjenci zostali podzieleni na trzy grupy, w zależności od dochodów:

 • dofinansowanie w ramach pierwszej – podstawowej grupy mogą ubiegać się osoby, których roczny dochód wykazany w ostatnim zeznaniu podatkowym nie przekroczył 135 000 zł; 
 • do drugiej grupy beneficjentów zaliczają osoby, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1 894 zł netto na osobę oraz 2 651 zł netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,
 • trzecia grupa to beneficjenci, w przypadku których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
  Beneficjentami w tej grupie mogą być również osoby, którym przysługuje prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Jakie są maksymalne kwoty dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze”?

Dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” od 2023 r. może wynosić:

 • do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
 • do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania
 • oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Dodatkowo dla wszystkich poziomów przewidziano również dotację do 1 200 zł na wykonanie audytu energetycznego budynku (dla wszystkich przedsięwzięć).

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Program „Czyste Powietrze” 2023 umożliwia uzyskanie dofinansowania na wymianę starego, nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe na:
gruntową pompę ciepła,

 • pompę ciepła typu powietrze/woda,
 • pompę ciepła typu powietrze/powietrze,
 • kondensacyjny kocioł gazowy lub olejowy
 • kocioł na paliwo stałe (zagazowujące drewno lub na pellet drzewny),

a także na:

 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • instalację centralnego ogrzewania oraz instalację ciepłej wody użytkowej,
 • ogrzewanie elektryczne (kocioł elektryczny),
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
 • audyt energetyczny,
 • ocieplenie przegród budowalnych oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Źródło: czystepowietrze.gov.pl

Rekomendowane urządzenia Viessmann objęte dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”

Do urządzeń rekomendowanych przez firmę Viessmann, na których zakup i montaż można otrzymać dofinansowanie, zaliczają się:

 • wiszące kondensacyjne kotły gazowe i kotły kompaktowe z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. Vitodens,
 • pompy ciepła Vitocal typu powietrze/woda w wersji Split oraz monoblok,
 • pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej,
 • elektryczne systemy ogrzewania i systemy ciepłej wody użytkowej.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie na pompę ciepła lub inne urządzenia objęte programem?

O dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” można ubiegać się na trzy sposoby:

 • składając e-wniosek przez Internet za pośrednictwem portalu gov.pl,
 • składając wniosek papierowy (osobiście, kurierem lub pocztą) we właściwym Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jego oddziale lub w gminie, która zawarła porozumienie o realizacji programu,
 • składając wniosek o Kredyt Czyste Powietrze w banku, który przystąpił do programu.


Szukasz pomocy w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania dofinansowania? Odwiedź stronę: https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/finansowanie/dofinansowanie.html