Program Mój Prąd 3.0 – nie zwlekaj z wnioskiem...

Trwa kolejny nabór wniosków o dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych z Programu Mój Prąd. Nie warto dłużej zwlekać z ich składaniem… Wszystko wskazuje na to, że trzecia edycja Programu zostanie zakończona dużo wcześniej, niż zakładano.

Z początkiem lipca 2021 r. wystartował 3-ci nabór wniosków do Programu Mój Prąd. W tej edycji można liczyć na dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji fotowoltaicznej, ale nie więcej niż 3 tys. zł na przedsięwzięcie. Dotacje udzielone w ramach Programu Mój Prąd zwolnione są z podatku dochodowego. Oznacza to, że otrzymanych środków nie trzeba wykazać w zeznaniu rocznym PIT.
 

Kto może ubiegać o dotację?

Program Mój Prąd skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową
(z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej, zakładem energetycznym), regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. O dotację w Programie Mój Prąd mogą się ubiegać beneficjenci, których instalacja fotowoltaiczna:

  • ma moc od 2 do 10 kW i służy na potrzeby istniejącego budynku mieszkalnego;
  • jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (posiada licznik dwukierunkowy);
  • nie została przyłączona przed 1 lutym 2020 r.;
  • nie jest rozbudową już istniejącej instalacji;
     

Gdzie złożyć wniosek?

Nabór wniosków odbywa się na stronie www.nfosigw.gov.pl oraz www.mojprad.gov.pl. Wniosek należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej przy pomocy generatora wniosków o dofinansowanie (wnioski złożone w formie papierowej będą odrzucane). Wniosek powinien być podpisany podpisem elektronicznym (profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny). O wyniku oceny wniosku osoby zainteresowane informowane są drogą mailową. Aktualny status wniosku można również sprawdzić online.
 

Kiedy kończy się nabór wniosków do programu Mój Prąd 3.0?

Nabór wniosków w trzeciej edycji Programu przewidziano do 22.12.2021 r. lub do wyczerpania budżetu Programu. Według informacji NFOŚiGW trzecia edycja zostanie jednak zakończona o wiele wcześniej, niż 22 grudnia. Według danych na dzień 8 sierpnia 2021 roku, w Programie Mój Prąd 3.0 złożono prawie 100.000 wniosków (w tym czasie wpływało 2,5-3 tys. wniosków dziennie). Oznacza to, że budżet programu jest już na wyczerpaniu, a na tym etapie nie przewiduje się jego zwiększenia. Dlatego osoby, które dotychczas zwlekały ze złożeniem wniosku nie powinny dłużej odkładać tej decyzji, jeśli chcą uzyskać dotację jeszcze w tegorocznej edycji Programu „Mój Prąd”.

Kiedy kolejny nabór wniosków?

Kolejny nabór wniosków planowany jest w 2022 r. Nowa wersja Programu przewiduje rozszerzenie dofinansowania o dodatkowe komponenty z zakresu magazynowania energii. Chodzi o m.in. o akumulatory ciepłej wody podgrzewanej elektrycznie, a także magazyny energii i ładowarki do samochodów elektrycznych. Czwarta edycja Programu Mój Prąd będzie uwzględniała zmiany w regulacjach, w których przewidywane jest odejście od systemu opustów na rzecz prosumenta i wspieranie autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej.