Zmiany w Programie Mój Prąd 4.0.
O ile wzrośnie dofinansowanie w 2023 roku?

To już pewnie! Rządowy Program Mój Prąd 4.0. zostanie przedłużony na 2023 rok. To nie wszystko – w nowym roku dofinansowanie do mikroinstalacji wzrośnie do 6000 zł, mikroinstalacji PV do 7000 zł, a do magazynu energii – do 16 000 zł. Wnioski można składać już od 15 grudnia. Na jakich warunkach będzie funkcjonować podwyżka dotacji Mój Prąd 2022? Sprawdzamy!

Mój Prąd to Program dotacji wspierający inwestycje w domową instalację fotowoltaiczną. Jego celem jest zachęta do inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne i zachęcenie gospodarstwa domowe do produkcji własnej energii. W ramach czwartej edycji programu Mój Prąd beneficjenci skorzystać będą mogli z wyższych kwot dofinansowania. Mowa o dofinansowaniu do instalacji fotowoltaicznej w kwocie do 6000 zł, instalacji fotowoltaicznej sprzężonej z innym elementem w kwocie do 7000 zł oraz dofinansowaniu do magazynów energii – w kwocie do 16 000 zł.

Kwoty dofinansowania nie mogą przekraczać 50 proc. poniesionych kosztów. Maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 31 000 zł (PV + magazyn energii i ciepła + HEMS/EMS).

Kwoty dofinansowania nie mogą przekraczać 50 proc. poniesionych kosztów. Po zmianach, decydując się na fotowoltaikę z magazynem ciepła można otrzymać nawet 23.000 zł. Z kolei inwestując w instalację PV, z magazynem energii i systemem zarządzania energią - nawet 31.000 zł. Składa się na tą sumę dofinansowanie samej instalacji fotowoltaicznej  oraz dodatkowych elementów instalacji - magazynu energii, magazynu ciepła, systemu zarządzania energią elektryczną HEMS/EMS.

Dlaczego stawki w Programie Mój Prąd uległy zwiększeniu?

Wyższe stawki mają oczywiście zachęcić prosumentów do inwestycji w instalację fotowoltaiczną. Wprowadzona w zeszłym roku zmiana sposobu rozliczeń, czyli net-billing, spowodowała niższe zainteresowanie fotowoltaiką. Sami przedstawiciele branży twierdzą, że zmiany wprowadzane zostały zbyt szybko, a duży spadek popytu na instalacje PV wyeliminował z rynku wiele podmiotów.
Nie bez znaczenia, w zmianach stawek, były również takie czynniki, jak: rosnąca inflacja, konieczność sprowadzania podzespołów z Chin i rosnące koszty pracy. Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska to rozwój OZE to również dobra recepta na rosnące na skutek wojny ceny energii.
 

Jak i do kiedy złożyć wniosek o wyższą dopłatę w ramach Programu Mój Prąd 4.0.?

Podobnie jak poprzednich latach, program Mój Prąd, jest skierowany do osób fizycznych, wytwarzających energię na potrzeby własne. Warunkiem do złożenia wniosku jest podpisana umowa kompleksowa lub  umowa sprzedaży energii. Nabór wniosków ruszy już 15 grudnia 2022 roku i będzie prowadzony aż do wyczerpania puli środków.
Wnioskodawcy, którzy otrzymali już dopłatę w ramach tegorocznej edycji Programu w poprzedniej wysokości, otrzymają dopłatę i nie będą musieli składać nowego wniosku. Jak wynika z informacji opublikowanej na rządowej stronie programu, nabór do Mój Prąd 4.0 uległ wydłużeniu i potrwa do 31.03.2023 roku.

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnym na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/