Program „Mój Prąd” 5.0 – ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na instalacje fotowoltaicznej i pompy ciepła

Rozpoczął się nabór wniosków do programu „Mój Prąd” 5.0. Dofinansowaniem zostały objęte nie tylko instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii, ale także pompy ciepła oraz kolektory słoneczne. Na jakie wsparcie finansowe można liczyć w piątej edycji programu?

22 kwietnia 2023 r. wystartował nabór wniosków o dofinansowanie w ramach kolejnej edycji programu „Mój Prąd”. Jego nowa odsłona wprowadziła możliwość uzyskania dofinansowania na nowe urządzenia – pompy ciepła oraz kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej. W ten sposób program oferuje kompleksowe wsparcie w realizacji efektywnych energetycznie, niskoemisyjnych budynków. Dotacje mają zachęcić prosumentów do maksymalnego wykorzystywania prądu wytworzonego przez domową instalacją fotowoltaiczną (PV) na własne potrzeby, w tym zaopatrywania budynku w ciepło. Pozwoli to w znaczący sposób obniżyć koszty ogrzewania domu oraz zakupu energii z sieci. Budżet programu wynosi 955 000 tys. zł.
 

Jakie urządzenia objęte są dotacją?

Podobnie jak w poprzednich latach, dofinansowanie w ramach programu “Mój Prąd” 5.0 będzie przyznawane na zakup i montaż domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Objęte są nim także urządzenia umożliwiające samodzielne i niezależne gospodarowanie energią wyprodukowaną w domowej instalacji fotowoltaicznej, czyli:

 • magazyny energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh;
 • magazyny ciepła (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompy ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompy ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem);
 • zintegrowane systemy zarządzania energią, które umożliwiają racjonalne gospodarowanie jej zasobami (HEMS/EMS);

Od tej edycji programu dofinansowanie można uzyskać również na dodatkowe urządzenia wykorzystujące energię odnawialną na potrzeby ogrzewania budynku oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej:

 • pompy ciepła;
 • kolektory słoneczne do c.w.u.

Dofinansowaniu podlegają mikroinstalacje i urządzenia, których zakup i montaż nie został zakończony przed 01.02.2020 r.
 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w programie „Mój Prąd” 5.0?

 • Beneficjentem programu mogą być osoby fizyczne wytwarzające na własne potrzeby energię elektryczną w mikroinstalacji o mocy 2-10 kW, które mają zawartą kompleksową umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej.
  Mikroinstalacja fotowoltaiczna powinna dobrana w taki sposób, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej przez nią i odprowadzonej do sieci energetycznej w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez wnioskodawcę w tym samym okresie rozliczeniowym.
 • Warunkiem uzyskania dotacji jest rozliczanie się we wprowadzonym od 1 kwietnia 2022 r. systemie net-billingu. Oznacza to, że osoby, które aktualnie rozliczają się w systemie opustów, a chciałyby skorzystać z programu „Mój Prąd” 5.0 mogą to zrobić, pod warunkiem zmiany sposobu rozliczeń i przejścia z opustów na net-billing.
   

Wnioskodawcy uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu „Mój Prąd” 5.0. zostali podzieleni na trzy grupy:

1. grupa to wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,

2. grupa to wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing,

3. grupa to wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu "Mój Prąd", pod warunkiem, że:
- mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.01.2020 r.;
- zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing obowiązujący od dnia 01.04.2022 r.;
- do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie wskazane w programie "Mój Prąd".
 

Jaka jest wysokość dotacji w programie „Mój Prąd” 5.0?

Wysokość dotacji może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wszystkie wydatki związane z zakupem, montażem i uruchomieniem mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz urządzeń dodatkowych muszą zawierać się w okresie od 01.02.2020 r. do dnia złożenia wniosku. Intensywność dofinansowania uzależniona jest od grupy wnioskodawców i wynosi maksymalnie:

1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 tys. zł (grupa 1 i 2 wnioskodawców);

2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
a) 7 tys. zł (grupa 1 i 2 wnioskodawców);
b) 3 tys. zł (grupa 3 wnioskodawców).

3. Urządzenia dodatkowe:

- Magazyn ciepła: 5 tys. zł;
- Gruntowe pompy ciepła (pompy ciepła grunt/woda, woda/woda): 28,5 tys. zł;
- Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19,4 tys. zł;
- Pompa ciepła powietrze/woda: 12,6 tys. zł;
- Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4,4 tys. zł
- Magazyn energii elektrycznej: 16 tys. zł
- System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 tys. zł
- Kolektory słoneczne c. w. u.: 3,5 tys. zł.
 

Nabór wniosków do programu „Mój Prąd” 5.0

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach piątej edycji programu „Mój Prąd” będzie prowadzony od 22 kwietnia 2023 r. w trybie ciągłym do 31.12.2023 r. r. lub do wyczerpania środków. Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie online. Przewidywany termin ich rozpatrzenia to 90 dni od dnia prawidłowego złożenia.