Program dotacji „Moje ciepło”

29 kwietnia 2022 roku wystartował nabór wniosków w ramach przygotowywanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu “Moje Ciepło”. Umożliwia on uzyskanie dofinansowania do zakupu i montażu pompy ciepła właścicielom nowych domów.
 

 

Dla kogo program „Moje Ciepło”?

  • Beneficjentami programu są osoby fizyczne – właściciele bądź współwłaściciele nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych (wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej) o podwyższonym standardzie energetycznym.
  • W rozumieniu programu za nowy dom uważany jest budynek, w przypadku którego w dniu ubiegania się o dofinansowanie nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie.
  • Na dofinansowanie do zakupu i montażu pompy ciepła mogą ubiegać się również właściciele nowych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, w przypadku których złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie, lecz nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

Jakie urządzenia będą objęte dofinansowaniem?

Dofinansowanie z programu „Moje Ciepło” dotyczyć powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła, wykorzystywanych:

  • do ogrzewania domu,
  • do ogrzewania domu oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej.   

Pompy ciepła pracujące wyłącznie na potrzeby ogrzewania wody użytkowej zostały wykluczone z programu. Ponadto, aby pompy ciepła zostały objęte dofinansowaniem muszą spełniać następujące wymagania:

  • w przypadku powietrznych pomp ciepła typu powietrze/woda oraz gruntowych pomp ciepła typu grunt/woda lub woda/woda minimalna klasa efektywności energetycznej musi wynosić A++ dla temperatury zasilania 55°C;
  • pompy ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku muszą posiadać klasę minimum A+ dla klimatu umiarkowanego. 

Klasę urządzenia należy udowodnić za pomocą karty produktu i etykiety energetycznej, które stanowią załączniki do programu.
 

Ile wynosi dofinansowanie na pompy ciepła?

Wsparcie udzielane w formie bezzwrotnej dotacji stanowiącej od 30 do 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wielkość dotacji nie uzależniona jest od dochodów beneficjentów. Na zakup i montaż wybranej pompy ciepła będą oni mogli otrzymać od 7 do 21 tys. zł. Poziom dotacji będzie wyższy w przypadku osób fizycznych posiadających kartę dużej rodziny. Na najwyższe wsparcie będą mogli liczyć osoby składające wniosek o dofinansowanie do gruntowej pompy ciepła.

Budżet programu „Moje Ciepło”, zasilany z Funduszu Modernizacyjnego, wynosi 600 mln zł.
 

Jakie warunki musi spełniać dom?

Warunkiem otrzymania dotacji na pompę ciepła z programu „Moje Ciepło” jest podwyższony standard energetyczny budynku. Oznacza to, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej może wynosić maksymalnie:

  • 63 kWh/m2 w ciągu roku dla wniosków składanych w 2022 r.
  • 55 kWh/m2 rocznie dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu „Moje Ciepło”.

Oznacza to, że dofinansowanie będzie przyznawane wyłącznie właścicielom nowych budynków, charakteryzujących się wysoką energooszczędnością.
 

Kiedy nabór wniosków?

Nabór wniosków do programu „Moje Ciepło” wystartował 29 kwietnia 2022 r. i przeprowadzany jest w formie elektronicznej. Będzie odbywać się w trybie ciągłym do 31 grudnia 2026 lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Więcej informacji: www.mojecieplo.gov.pl

Urządzenia objęte programem

Pompy ciepła typu: solanka/woda

współpraca z kotłem olejowym / gazowym

Vitocal 250-SH

Pompy ciepła typu: powietrze/woda w wersji monoblokowej

współpraca z kotłem olejowym / gazowym

Vitocal 250-AH

Pompy ciepła typu: powietrze/powietrze