„Prosument lokatorski” – nowy program finansowania fotowoltaiki


Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało o wprowadzeniu kolejnego programu, który w założeniu ma zachęcić Polaków do stosowania odnawialnych źródeł energii. Prosument lokatorski to program dedykowany spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym, oferujący dopłaty do fotowoltaiki dla budynków wielolokalowych.

W ramach programu Prosument Lokatorski TBS-y, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty będą mogły odzyskać 100% wartości energii przekazanej do systemu energetycznego i otrzymać 50% dofinansowania na instalację fotowoltaiczną w budynkach wielorodzinnych.
 

Jakie będą zasady programu Prosument Lokatorski?

Zarządzający budynkiem wielolokalowym (TBS, Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – budownictwo społeczne, spółdzielnia, wspólnota) będzie mógł zainwestować w większą instalację, niż jest potrzebna dla części wspólnej budynku. Autokonsumpcja energii będzie dotyczyć tylko części wspólnej, ale całość energii oddawanej do sieci będzie rozliczana miesięcznie ze sprzedawcą energii według cen hurtowych i wpływać na konto właściciela. Obniży to koszty utrzymania budynku, a oszczędności będą mogły zostać przekazane na modernizację, remont budynku czy inne potrzeby. Zarządzający budynkiem będzie musiał zgłosić do sprzedawcy energii sposób rozliczenia (czyli status prosumenta lokatorskiego), dokumentując to uchwałą o budowie instalacji.

Grant pokryje zakup, montaż lub budowę nowej instalacji odnawialnego źródła energii oraz modernizację instalacji, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%. Dofinansowaniem będą też objęte instalacje wspomagające, takie jak np. magazyny energii, pompy ciepła itp.
 

Gdzie i kiedy złożyć wniosek w ramach programu Prosument Lokatorski?

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 1 lutego 2023 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego.