Przegląd instalacji grzewczej przed zimą

Przegląd instalacji grzewczej przed zimą można porównać do przeglądu technicznego samochodu. Jego wykonanie to nie tylko dopełnienie formalność i obowiązku użytkownika, ale przede wszystkim gwarancja bezpieczeństwa użytkowania i komfortu – w tym przypadku cieplnego.

Według zaleceń producentów urządzeń grzewczych serwis kotła lub pompy ciepła należy wykonywać przynajmniej raz w roku. Przegląd instalacji grzewczej jest najczęściej zlecany u schyłku lata lub wczesną jesienią i traktowany jako przygotowanie domowego systemu do nowego sezonu grzewczego.

Przegląd instalacji grzewczej to nie zbędny wydatek!

Użytkownicy systemów grzewczych, którzy zaniedbują okresowe przeglądy często są zdania, że serwis kotła to zbędny wydatek, ponieważ i bez niego urządzenie może pracować bezawaryjnie. Otóż to - może, ale nie musi!
Ze stwierdzeniem tym z pewnością zgodzą się osoby, które doświadczyły awarii instalacji cieplnej jesienią lub zimą, nagle zostały pozbawione cennego komfortu cieplnego w swoich domach i narażone na kosztowne naprawy. Chociaż okresowy przegląd instalacji grzewczej nie zagwarantuje nam całkowitego wyeliminowania ryzyka pojawienia się jakieś nieprawidłowości w pracy urządzania grzewczego, da nam jednak większą pewność, że system grzewczy nie zawiedzie nas, w momencie kiedy będziemy go najbardziej potrzebować.

Serwis instalacji grzewczej ograniczy również przyszłe wydatki związane z użytkowaniem instalacji c.o., ponieważ wykonywane na bieżąco kontrole pozwalają:
- zawczasu wychwycić ewentualne nieprawidłowości w pracy kotła czy pompy ciepła,
- powstrzymać namnażanie się usterek,
- zachować dłuższą żywotność urządzeń,
- zapobiec zwiększonym kosztom ogrzewania na skutek nieprawidłowej pracy instalacji (odpowiednio oczyszczony i wyregulowany kocioł osiąga wyższą sprawność energetyczną, dzięki czemu jego eksploatacja wiąże się z niższymi kosztami).
Regularny serwis kotła lub pompy ciepła jest także niezbędny, jeśli chcemy zachować warunki gwarancji tych urządzeń.
Pamiętajmy, że koszt profilaktycznego przeglądu jest o wiele niższy niż koszt ewentualnej naprawy urządzenia grzewczego.

Komu zlecić przegląd instalacji grzewczej?

Serwisanta instalacji grzewczej możemy poszukać na własną rękę, jednak najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie skorzystanie usług autoryzowanych serwisantów, polecanych przez producenta naszego urządzenia grzewczego. Taki wybór da nam pewność, że osoba, która zajmie się przeglądem kotła czy pompy ciepła będzie miała do tego odpowiednie predyspozycje – wiedzę, uprawnienia, doświadczenie, czyli właściwe narzędzia do odpowiedniej weryfikacji poprawności pracy urządzenia i instalacji.
Ciekawym rozwiązaniem, zarówno dla użytkowników nowych jak i już pracujących systemów grzewczych jest zawarcie tzw. umowy serwisowej. Dzięki niej nie będziemy musieli pamiętać o regularnych przeglądach ponieważ autoryzowany serwisant sam zgłosi się do nas w odpowiednim czasie. Zawierając taką umowę możemy też często liczyć na przedłużenie gwarancji lub rabaty w przypadku przeglądów pogwarancyjnych.

Jak powinien przebiegać serwis instalacji grzewczej?

Jeśli chcemy mieć pewność, że w ramach przeglądu wykonano wszystkie niezbędne działania możemy sprawdzić listę czynności serwisowych dla naszego urządzenia grzewczego na stronie https://www.viessmann-serwis.pl/serwisonline/listaczynnosci
Wystarczy podać numer katalogowy kotła lub pompy ciepła i wybrać rok jego użytkowania. Zostanie wówczas wyświetlony kompletny spis zalecanych działań dotyczących m.in.: pomieszczenia kotłowni, instalacji c.o., kotła od strony wodnej i spalinowej oraz regulatora.

Aby aktywować wideo, należy kliknąć przycisk odtwarzania. Należy pamiętać, że poprzez wywołanie filmu, dane są przesyłane do YouTube. Szczegółowe informacje znajdują się w naszej polityce prywatności.

boxYT.png