Zielone inicjatywy Viessmann

Mówiąc „ekologia”, każdy ma na myśli coś odrobinę innego. Dla jednych będzie to skrupulatne segregowanie śmieci, dla drugich wyłączanie zbędnego światła, dla innych – wspieranie zielonych inicjatyw w okolicy. Kto ma rację? Oczywiście wszyscy – bo bycie eko nie musi powodować specjalnych wyrzeczeń. Viessmann dokłada starań, aby troska o środowisko oznaczała nie tylko teoretyczne rozważania, ale też faktycznie podejmowane działania. Stąd szereg rozwiązań proekologicznych w naszych produktach, jak również współpraca z Fundacją Ekologiczną Pszczoła Musi Być.

 

Ekologia na co dzień – mały wysiłek, duży efek

tAby chronić środowisko naturalne, nie wystarczą rozwiązania na poziomie systemowym czy ustawowym. Niezbędna jest przede wszystkim zmiana nawyków jednostek, działająca na zasadzie kuli śnieżnej: idee realizowane przed wąską grupę stają się popularne i siłą rozpędu zataczają coraz szersze kręgi, aż do osiągnięcia punktu, w którym uznaje się je za normę. To właśnie modyfikacja codziennych rytuałów i rezygnacja ze szkodliwych praktyk jest najpewniejszą drogą do osiągnięcia pożądanego efektu ekologicznego. Rolą podmiotów organizujących życie społeczne powinno być nie tyle tworzenie nowych nakazów i zakazów, ile raczej aktywne wspieranie zielonych inicjatyw i promowanie oraz nagradzanie prawidłowych postaw.

Codzienna ekologia zaczyna się już w domu. Drobne zachowania mają ogromne znaczenie, jeśli przemnoży się je przez ilość gospodarstw. Wypracowane dobre praktyki znajdują kontynuację na poziomie przedsiębiorstw i instytucji, zarządzanych przez odpowiedzialne osoby. To dlatego rola edukacji jest nieoceniona a jej skuteczność wyższa niż rozwiązań systemowych, mających zawsze znamię źle przez nas tolerowanego przymusu.

Viessmann krzewi ideę zielonego gospodarstwa domowego i zielonego przedsiębiorstwa tak wśród pracowników, jak i wśród klientów. W komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej podkreślane jest stale znaczenie ekologicznych postaw i przyjaznych środowisku rozwiązań. Podkreślamy też znaczenie świadomych wyborów konsumenckich (np. wybieranie produktów cechujących się krótkim łańcuchem dostaw i niskim śladem węglowym) czy synergię ekologii i ekonomii na poziomie wyboru instalacji i urządzeń domowych (udział odnawialnych źródeł energii w produkcji ciepła dla domu, przewagę sprzętów oznaczonych A+++ nad tradycyjnymi, energochłonnymi produktami). Zachęcamy do podejmowania drobnych działań, mających na celu wspieranie bioróżnorodności (sadzenie roślin przyjaznych owadom zapylającym, stawianie domków dla owadów, oszczędzanie wody i prądu, skrupulatna segregacja odpadów).


Rozwiązania Viessmann w trosce o środowisko naturalne

Ekologia, pojmowana jako troska zarówno o środowisko naturalne, jak i o jakość życia przyszłych pokoleń, ma dla Viessmann kluczowe znaczenie i jest wpisana w koncepcję firmy.

Viessmann stawia na produkty efektywne energetycznie, opłacalne ekonomicznie, a do tego przyjazne dla środowiska. Celem firmy jest postępowanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, od etapu konceptualizacji aż po sprzedaż produktu i dalej – w procesie jego użytkowania. Wytwornice ciepła marki Viessmann charakteryzuje wysoka efektywność, po okresie ich żywotności następuje zaś odzyskiwanie surowców w celu ich ponownego wykorzystania, zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. O skuteczności firmy w dążeniu do ochrony środowiska, świadczą liczne otrzymane wyróżnienia, tak polskie, jak i zagraniczne.

Poszczególne ogniwa łańcucha dostaw Viessmann podlegają wnikliwej kontroli pod kątem oddziaływania na przyrodę. Dostawcami dla firmy mogą zostać tylko te podmioty, które cechuje przejrzysta polityka ekologiczna, wyrażająca się poprzez realne działania i potwierdzona właściwymi certyfikatami. Wszystko to sprawia, że Viessmann jest pierwszym przedsiębiorstwem z branży techniki grzewczej, które otrzymało certyfikat zgodności z europejskim Systemem Ekozarządzania i Audytu (EMAS) – najbardziej surowym spośród systemów zarządzania środowiskowego, skierowanych do europejskich podmiotów gospodarczych i instytucji.

 

Owady zapylające pod opieką Viessmann

Szczególną sympatią Viessmann darzy owady zapylające. Przejawia się ona we współpracy z Fundacją Ekologiczną Pszczoła Musi Być, której celami statutowymi są ochrona dzikich zapylaczy oraz prowadzenie akcji edukacyjnych na ich temat. Wysiłki Viessmann i Fundacji są spójne z polityką UE w kwestii zapylaczy, wyrażone w inicjatywie Komisji Europejskiej na rzecz owadów zapylających z 2018 r., która podnosi kwestie zachowania bioróżnorodności oraz zapobiegania wymieraniu zapylaczy.

W czystej i przyjaznej owadom lokalizacji na Warmii funkcjonuje Pasieka Viessmann, składająca się z 5 uli. Prowadzona jest ona przez wykwalifikowanych i doświadczonych pszczelarzy z Fundacji. W przeciwieństwie do pasiek komercyjnych, nastawionych na wysoki uzysk miodu i innych produktów pszczelich, Pasieka Viessmann ma charakter ekstensywny – jej założeniem jest umożliwienie naturalnego wzrostu populacji zamieszkujących ją pszczelich rodzin, bez zbędnej ingerencji człowieka.Współpraca z Fundacją obejmuje jednak nie tylko troskę o pszczołę miodną, ale i o liczne gatunki dzikich zapylaczy. Aby ułatwić im zwiększanie liczebności, znajdowanie schronienia i pożywienia, Viessmann finansuje sadzenie łąk kwietnych, stawianie domków dla owadów, jak również prowadzenie działań edukacyjnych.

- Dzięki wsparciu firmy edukatorzy i edukatorki Fundacji przeprowadzają zajęcia dla dzieci i dorosłych w różnych częściach kraju, z wykorzystaniem pomocy naukowych atrakcyjnych dla różnego typu odbiorców. Wzrasta świadomość społeczna i powoli zmienia się podejście ludzi do zapylaczy. Przed nami wiele pracy, ale pomoc świadomych ekologicznie przedsiębiorstw sprawia, że dostrzegamy już pierwsze, realne efekty – mówi Artur Sobeczek z Fundacji Ekologicznej Pszczoła Musi Być.