Modernizacja kotłowni z pompą ciepła a istniejące źródło ciepła

Modernizacja systemu grzewczego może polegać na wymianie dotychczasowego źródła ciepła lub rozbudowie istniejącego systemu o nowe, bardziej efektywne urządzenie grzewcze. Jakie korzyści przyniesie połączenie pompy ciepła z istniejącym kotłem w instalację hybrydową i jaką pompę ciepła do modernizacji wybrać?


Z uwagi na koszty ogrzewania i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii urządzeniem włączanym do istniejącej instalacji grzewczej jest najczęściej pompa ciepła. W modernizowanej kotłowni przejmuje ona funkcję głównego urządzanie grzewczego, a kocioł jedynie wspomaga jej pracę w czasie zwiększonego zapotrzebowania na ciepło. Takie rozwiązanie pozwala zredukować koszty ogrzewania domu przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów inwestycyjnych. Pompa ciepła pracująca w instalacji hybrydowej z kotłem nie musi być dobierana w taki sposób, aby pokrywała 100% zapotrzebowania na energię. Mniejsza moc pompy ciepła przekłada się na niższy koszt zakupu urządzenia, a więc i niższe koszty modernizacji.


Jaka pompa ciepła do instalacji hybrydowej?

Najczęściej wybieranym rozwiązaniem w przypadku modernizacji instalacji grzewczej z zastosowaniem układu hybrydowego jest połączenie kotła z powietrzną pompą ciepła. O jej wyborze decydują m.in. stosunkowo szybki montaż bez większej ingerencji w budynek czy działkę (nie wymagają one skomplikowanej instalacji jak gruntowe czy wodne pompy ciepła), a także względy ekonomiczne – koszt zakupu i montażu pompy ciepła typu powietrze/woda jest konkurencyjny w stosunku do pomp ciepła wykorzystujących energię z gruntu.


Pompa ciepła + kocioł grzewczy

Hybrydowa instalacja grzewcza bazująca na pompie ciepła, wspomagana kotłem grzewczym może pracować w tzw. układzie biwalentnym równoległym lub alternatywnym.

  • W układzie biwalentnym równoległym zapotrzebowanie na ciepło w budynku oprócz pompy ciepła pokrywa również pracujący równolegle kocioł. Takie rozwiązanie sprawdzi się w przypadku kotłów o mocy grzewczej regulowanej w szerokim zakresie (np. kondensacyjnych kotłów gazowych z płynną modulacją mocy palnika) i pomp ciepła, które mogą pracować nawet przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych.
  • W trybie biwalentnym alternatywnym pompa ciepła pracuje zamiennie z kotłem. Dostarcza 60-80% wymaganego ciepła, a kocioł przejmuje całkowicie ogrzewanie budynku od tzw. zewnętrznej temperatury biwalentnej (np. 0°C). Ten sposób pracy znajduje często zastosowanie w przypadku modernizowanych budynków o niższym standardzie energetycznym i instalacjach z wysokimi temperaturami zasilania.

Dzięki układowi biwalentnemu praca pompy ciepła w czasie występowania niskich temperatur nie musi być wspomagana dodatkowym źródłem ciepła w postaci grzałki elektrycznej. Taki hybrydowy układ optymalizuje koszty ogrzewania, bazując na pracy pompy ciepła i załączając kocioł tylko wtedy, kiedy jest to zasadne z ekonomicznego punktu widzenia.


Pompa ciepła a instalacja c.o.

O efektywnej pracy pompy ciepła w dużej mierze decyduje instalacja grzewcza w budynku. Aby koszty eksploatacji pompy ciepła były niskie, temperatura zasilania systemu grzewczego z którym współpracuje nie powinna przekraczać 45°C. Dlatego najkorzystniejszym rozwiązaniem jest jej połączenie z niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym. Modernizowane budynki najczęściej jednak wyposażone są w wysokotemperaturową instalację grzejnikową. Włączenie do takiego systemu pompy ciepła oznaczałoby konieczność modernizacji instalacji c.o. i przejścia na ogrzewanie podłogowe lub wymianę grzejników na modele dostosowane do parametrów pracy pompy ciepła. Takie rozwiązanie podniosłoby znacznie koszt modernizacji. Dlatego w przypadku domów z instalacją grzejnikową dużo korzystniejszym rozwiązaniem jest wybór pompy ciepła opracowanej specjalnie do stosowania w instalacjach modernizowanych, takiej jak monoblokowa pompa nowej generacji Vitocal 150-A, 151-A, 250-A lub 252-A. Urządzenia te osiągają wysokie temperatury zasilania do 70°C, dzięki czemu mogą współpracować efektywnie z istniejącymi grzejnikami. Zastosowanie pomp ciepła przeznaczonych stricte do modernizacji pozwala ograniczyć koszty ogrzewania domu bez konieczności przechodzenia na ogrzewanie podłogowe, bez inwestowania w nowe grzejniki we wszystkich pomieszczeniach, bez kosztownych przeróbek i remontów.  Za takim rozwiązaniem przemawia możliwość ograniczenia wydatków na ogrzewanie przy jednoczesnej oszczędności wydatków związanej z brakiem konieczności wymiany całej instalacji. 


Włączenie pompy ciepła do systemu grzewczego

Monoblokowe pompy ciepła Vitocal przeznaczone do modernizowanych instalacji mają jeszcze jedną ważną zaletę – łatwy i szybki montaż. Urządzenia te wyposażone są w specjalny układ hydrauliczny, który umożliwia pracę z dowolną instalacją grzewczą bez stosowania zbiornika buforowego. Takie rozwiązanie upraszcza modernizację istniejącego systemu grzewczego, skracając zarazem czas instalacji pompy ciepła w porównaniu do konwencjonalnych modeli nawet o kilka godzin. Ogranicza również do 60%, ilość miejsca niezbędnego do montażu urządzenia.