Dyrektywa Europejska

Podstawą etykietowania są dyrektywy i rozporządzenia UE, a przede wszystkim dyrektywa w sprawie wskazywania zużycia energii przez etykietowanie 2010/30/UE. Dyrektywa ta, nakłada obowiązek umieszczania na produktach etykiet określających klasę energetyczną. Etykiety powinny w przejrzysty sposób informować o oczekiwanym zużyciu energii przez dane urządzenie. Kolejne Rozporządzenia Komisji UE informują dodatkowo:

  • 811/2013 o etykietach efektywności energetycznej dla urządzeń grzewczych, w tym wielofunkcyjnych i zestawów; obejmuje ono olejowe i gazowe kotły grzewcze do 70 kW, pompy ciepła i moduły kogeneracyjne oraz zestawy z kolektorami słonecznymi i regulatorami
  • 812/2013 o etykietach efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej o pojemności do 500 litrów i zestawów zawierających podgrzewacze wody i kolektory słoneczne.

Etykieta produktu

Klasa efektywności energetycznej dla źródeł ciepła będzie wskazywana czarną strzałką na skali od G do A++, z dodatkowym podaniem danych o mocy i emisji hałasu, a od roku 2019 od D do A+++. W przypadku podgrzewaczy c.w.u. skala ta rozciąga się od G do A.

Kotły dwufunkcyjne, stosowane zarówno do ogrzewania pomieszczeń, jak i podgrzewu c.w.u., będą na etykiecie klasyfikowane osobno dla każdej z tych funkcji. Dla urządzeń kogeneracyjnych etykieta będzie zawierała dodatkowy symbol, oznaczający wytwarzanie prądu.

Etykieta dla pomp ciepła przedstawiać będzie dwie klasy efektywności: jedną dla temperatury zasilania 55°C, a drugą dla 35°C. Ponadto w przypadku pomp ciepła dane o mocach będą odnosiły się do trzech stref klimatycznych (symbolizowanych przez małą, trójkolorową mapę Unii Europejskiej), wobec czego na końcu etykiety podawane będzie łącznie sześć wartości - dla każdej z tych trzech stref klimatycznych i każdorazowo dwóch temperatur zasilania.

Etykieta zestawu urządzeń

Etykiety efektywnościowe poszczególnych źródeł ciepła nie charakteryzują efektywności całej instalacji. W przeciwieństwie do chłodziarek lub pralek, instalacja grzewcza składa się z wielu składników, wpływających na efektywność energetyczną. Etykiety produktów będą uzupełniane etykietą zestawu lub pakietu urządzeń po skonfigurowaniu instalacji. Etykieta zestawu urządzeń podaje obszerną informację o efektywności energetycznej kompletnej instalacji grzewczej. Musi ona być wyliczona z danych z kart produktu poszczególnych składników - na przykład kotła grzewczego, regulatora, zasobnika i kolektorów słonecznych. Rozporządzenia unijne podają odpowiednią metodę obliczania. Instalator będzie w przyszłości podawać w swoich ofertach wynik klasyfikacji efektywności energetycznej całej instalacji i przy instalowaniu udostępniać odpowiednią etykietę.

Zadaniem dystrybutora i instalatora będzie podawanie informacji swoim klientom w ofertach, do jakiej klasy efektywności energetycznej będzie zaliczona proponowana instalacja. Viessmann, jako dostawca kompletnych systemów, będzie dla wstępnie skonfigurowanych pakietów urządzeń dostarczał etykietę zestawu, którą instalator może udostępnić w swojej ofercie. Także dla konfiguracji urządzeń, które nie są fabrycznie kompletowanymi pakietami, firma Viessmann będzie dostarczała program do obliczania klas energetycznych pakietów tworzonych indywidualnie, o ile konfiguracja składać się będzie wyłącznie z urządzeń Viessmann. W przypadku urządzeń pochodzących od różnych producentów, instalator będzie określał klasę efektywności samodzielnie, na podstawie parametrów podawanych w kartach produktów.

Współdziałanie techniki budowlanej i instalacyjnej

Wyboru określonego rozwiązania instalacji grzewczej nie powinno się dokonywać na podstawie samej klasyfikacji efektywności energetycznej, podawanej na etykiecie. Decydujące jest współdziałanie wykonania budowlanego budynku i techniki instalacyjnej. Dlatego urządzenia grzewcze dobiera się pod specjalne wymagania danego budynku, niezależnie od ich etykiet. Maksymalną efektywność instalacji osiąga się tylko przy jej starannym dopasowaniu do stanu danego budynku i fachowym wykonaniu przez instalatora. Zadaniem instalatora pozostaje nadal odpowiedzialne doradztwo klientowi i zaoferowanie mu indywidualnego, najbardziej odpowiedniego dla niego systemu.

Produkty dostarczone przed dniem 26 września - bez etykiety

Produkty techniki grzewczej, wprowadzone do obrotu, przez producenta lub jego dostawcę, przed 26 września 2015 i w związku z tym nie posiadające oznaczenia klasy efektywności energetycznej, będzie można dalej sprzedawać, instalować i uruchamiać także po tym terminie. Gwarantuje to dystrybutorom i instalatorom możliwość sprzedawania i instalowania produktów nabytych przed oznaczonym dniem lub znajdujących się już na magazynie.

Całkiem bez etykiety pozostają systemy wentylacji mieszkań i kotły biomasowe.

Konieczne przy tym rozporządzenia są obecnie opracowywane przez specjalistów Komisji Europejskiej. Oznakowanie efektywności energetycznej dla tych produktów będzie wprowadzone prawdopodobnie dopiero od roku 2016 lub 2017. Bez etykiet pozostają zasadniczo produkty techniki solarnej, jak kolektory i solarne grupy pompowe. Ponieważ termiczne urządzenia solarne stosowane są z reguły tylko w połączeniu z innymi źródłami ciepła, to rozporządzenia UE przewidują dla nich tylko karty produktu, służące do zdefiniowania etykiety kompletnego zestawu urządzeń.

Wzór etykiety efektywności energetycznej dla kotłów olejowych lub gazowych

Wzór etykiety efektywności energetycznej dla kotłów olejowych lub gazowych

Wzór etykiety efektywności energetycznej dla pomp ciepła

Wzór etykiety efektywności energetycznej dla pomp ciepła
Wzór etykiety efektywności energetycznej dla zestawu urządzeń

Wzór etykiety efektywności energetycznej dla zestawu urządzeń