Program „Prosument” - dofinansowanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii przez NFOŚiGW 

Dofinansowanie obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:

 • energii elektrycznej lub
 • ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedna instalację lub oddzielne instalacje w budynku),

dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Program nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła. Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

finansowanie1.jpg

Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:

 • źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Wykaz przykładowych urządzeń Viessmann objętych programem „Prosument”:

 • pompy ciepła do podgrzewu c.w.u. Vitocal 161-A
 • pompy ciepła powietrzne Vitocal 300-A
 • pompy ciepła powietrzne Vitocal 350-A
 • pompy ciepła powietrzne Vitocal 200-S
 • pompy ciepła powietrzne Vitocal 222-S/242-S
 • pompy ciepła kompaktowe Vitocal 222-G/242-G
 • pompy ciepła kompaktowe Vitocal 333-G/343-G
 • pompy ciepła Vitocal 200-Gpompy ciepła Vitocal 300-G
 • pompy ciepła Vitocal 350-Gpompy ciepła Vitocal 300-G PRO
 • pompy ciepła dużej mocy KWT
 • kolektory słoneczne płaskie Vitosol 100-FM
 • kolektory słoneczne płaskie Vitosol 200-FM
 • kolektory słoneczne próżniowe Vitosol 200-TM
 • kolektory słoneczne próżniowe Vitosol 300-TM
 • fotowoltaika Vitovolt polikrystaliczne i monokrystaliczne
 • kotły na biomasę (różne moce i paliwa)
 • bloki kogeneracyjne (różne moce)