Kocioł grzewczy opalany drewnem Vitoligno 250-F: z elastycznym wyborem rodzaju paliwa i automatyczną pracą

Przegląd zalet

 • Kocioł grzewczy opalany drewnem z zasilaniem ręcznym lub automatycznym 
 • Wysoki komfort obsługi, dzięki załadunkowi drewna w polanach od góry 
 • Automatyczne zasilanie peletem lub zrębkami drzewnymi 
 • Sprawność kotła: do 92 %
 • Regulacja z sondą lambda gwarantuje utrzymanie niskich emisji 
 • Okablowane na gotowo
 • Zawór regulacyjny zasobnika buforowego wody grzewczej zapewnia dokładne ładowanie warstwowe, bez zaburzania uwarstwienia przez strumień wody z powrotu (opcja)
 • Zainstalowany fabrycznie układ regulowanego podnoszenia temperatury powrotu
 • Wykorzystanie ciepła odpadowego zwiększa sprawność o nawet 8 punktów procentowych 
 • Automatyczne rozpalanie dmuchawą gorącego powietrza 
 • Automatyczne czyszczenie wymiennika ciepła
 • Automatyczne odpopielanie do 20 litrowego pojemnika popiołu (opcja)
Kocioł grzewczy opalany drewnem Vitoligno 250-F

Kocioł grzewczy opalany drewnem Vitoligno 250-F

Kocioł Vitoligno 250-F potrafi zamienić w energię cieplną wiele różnych paliw. Jeśli ten kocioł biomasowy jest wyposażony w automatyczne zasilanie paliwem, to rozpalanie odbywa się też automatycznie, przed dmuchawę gorącego powietrza. W kombinacji z pojemnościowym podgrzewaczem CWU można w ten sposób zrealizować doskonały układ regulacji niskiego obciążenia (do podgrzewu CWU w lecie).

Kocioł Vitoligno 250-F przystosowany jest do ręcznego zasilania drewnem w polanach, brykietami drzewnymi, odpadami drzewnymi z wiórami i drewnem kawałkowym, oraz do automatycznego zasilania peletem i zrębkami drzewnymi.

Samooczyszczanie powierzchni wymiennika ciepła

Pionowe powierzchnie wymiany ciepła są stale oczyszczane sprężynami śrubowymi, napędzanymi silnikiem. Mechanizm napędowy sprężyn usytuowany jest u dołu, chroniony zimnym strumieniem powietrza. Przy dorocznym czyszczeniu kotła przez kominiarza można sprężyny łatwo wyjąć od góry.

Wysoka sprawność kotła Vitoligno 250-F wynika z długiej drogi wypalania paliwa, optymalnego przekazywania ciepła przez samooczyszczające się ciągi spalin, oraz z wykorzystania ciepła odpadowego popiołu. W normalnym trybie pracy popiół jest bowiem automatycznie odprowadzany z głównej komory spalania do przedniej komory spalania, aby mógł się tam całkowicie wyżarzyć.

Duża komora załadowcza

Duża komora załadowcza nad komorą spalania pozwala na komfortowe opalanie drewnem w polanach. Przestawienia na opalanie drewnem w polanach można dokonać jednym naciśnięciem przycisku (opatentowany sposób działania klap powietrza).


Technika systemowa

Dobrze zgrane podzespoły: technika systemowa

„Całość to coś więcej niż suma części składowych”. Zgodnie z tą dewizą firma Viessmann oferuje nie tylko pojedyncze komponenty grzewcze, spełniające wysokie wymogi Viessmann w zakresie jakości, niezawodności i efektywności. Wszystkie produkty są ze sobą zintegrowane, tworząc zgrany system całościowy, w którym każdy z podzespołów doskonale współpracuje z pozostałymi. Tylko idealne współdziałanie zintegrowanych w systemie komponentów pozwala wykorzystać cały potencjał doskonałej, innowacyjnej technologii.

Technika systemowa firmy Viessmann obejmuje wszystkie elementy składające się na niezawodne, ekonomiczne ogrzewanie: od regulatora Vitotronic z bezprzewodowym modułem zdalnego sterowania przez wydajny zasobnik ciepłej wody użytkowej Vitocell, zapewniający optymalny komfort korzystania z ciepłej wody użytkowej, po wysokiej jakości instalacje solarne umożliwiające oszczędne wspomaganie ogrzewania.

Przekrój produktu

Przegląd

Moc
Od 35 do 100 kW
Współczynnik sprawności
Do 92%
Paliwo
icon-biomasse.png
Drewno w polanach, odpady drzewne w kawałkach, pelet, zrębki drzewne, brykiet drzewny, odpady drzewne luzem
Obszar zastosowania
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png icon-kommunen.png
Domy jedno-/dwu-/wielorodzinne, działalność gospodarcza, gminy, nowe budownictwo i obiekty modernizowane
Obsługa
Regulator sterowany pogodowo
Podgrzew wody użytkowej
Wymagany jeden lub kilka dodatkowych pojemnościowych podgrzewaczy wody dla zapewnienia wysokiego komfortu ciepłej wody
Pozostałe właściwości
Automatyczny układ odpopielania do zbiornika na popiół o pojemności 20 litrów (opcja)
Przekrój przez kocioł grzewczy opalany drewnem Vitoligno 250-F

Podobne produkty

Finansowanie
Nowe ogrzewanie w przystępnej cenie

Finansowanie