Kocioł peletowy Vitoligno 300-C: kompaktowy, całkowicie automatyczny kocioł opalany peletem drzewnym dla domów nowobudowanych i istniejących.

Przegląd zalet

 • Efektywne wykorzystanie energii z drewna, dzięki sprawności do 95,3 %
 • Niskie wartości emisji pyłów, dzięki innowacyjnej technologii spalania
 • Szeroki obszar zastosowań – od domów niskoenergetycznych do obiektów o większym zapotrzebowaniu ciepła
 • Małe zapotrzebowanie miejsca, dzięki możliwości ustawiania w narożniku (2,4 do 12 kW)
 • Możliwa praca z czerpaniem powietrza do spalania spoza pomieszczenia (2,4 do 12 kW)
 • Niskie zużycie prądu przez system automatycznego rozpalania obniża koszty eksploatacji
 • Regulator Ecotronic z menu tekstowym i automatyczną kontrolą działania, oraz funkcjami regulacji instalacji solarnej i ładowania zasobnika buforowego
 • Opróżnianie popielnika raz lub dwa razy na rok
 • Wysoka niezawodność i stuprocentowe zabezpieczenie przed cofnięciem ognia przez śluzę łopatkową
 • Elastycznie konfigurowane systemy doprowadzenia paliwa, np. system ssący dla peletu lub ręczne napełnianie peletem w workach (2,4 do 12 kW)
 • Obszerny osprzęt do transportu i składowania peletu
 • Komfortowa obsługa aplikacją mobilną Viessmann na smartfona
Kocioł peletowy Vitoligno 300-C, 2,4 do 12 kW

Kocioł peletowy Vitoligno 300-C

Vitoligno 300-C jest całkowicie automatycznym kotłem peletowym z szerokim obszarem zastosowań - od domów niskoenergetycznych do obiektów o większym zapotrzebowaniu ciepła.

Oferuje także różnorodne i elastyczne rozwiązania systemów transportu peletu dla prawie wszystkich zastosowań i cechuje się przy tym kompaktowymi gabarytami, pozwalającymi na instalowanie w niskich pomieszczeniach. W zakresie mocy 2,4 do 48 kW kocioł moduluje moc w stosunku 1:3 i wyróżnia się niskim zużyciem energii.


2015 | German Design Award WINNER

Nagroda German Design Award jest przyznawana przez Radę Wzornictwa, złożoną z 30 ekspertów z dziedziny gospodarki i nauki. Wyboru laureata dokonano spośród 1.900 zgłoszonych produktów.

W kategorii „Excellent Product Design – Building and Energy“ kocioł grzewczy Viessmann Vitoligno 300-C (2,4 do 12 kW) otrzymał tytuł LAUREATA 2015 German Design Award.

Kocioł peletowy Vitoligno 300-C: German Design Award WINNER 2015

Efektywny i ekologiczny

Kocioł Vitoligno 300-C przekształca energię peletu drzewnego w ciepło ze sprawnością do 95,3 procent. Dzięki innowacyjnej technologii spalania, wartości emisji pyłów kotła Vitoligno 300-C są niższe od wymagań dla stopnia 2 wg rozporządzenia 1. BImSchV. Obsługa kotła Vitoligno 300-C jest nadzwyczaj prosta, przez co ogrzewanie peletem drzewnym staje się w pełni komfortowym. Zautomatyzowano prawie wszystko – od zasilania peletem, aż do czyszczenia kotła.

Elastyczne doprowadzanie paliwa

Pelet doprowadza się do kotła Vitoligno 300-C albo giętkim ślimakiem, lub przez system ssący. Kocioł o mocy do 12 kW jest standardowo wyposażany w system ssący do automatycznego pobierania peletu ze składu. Typowielkości kotłów 8 i 12 kW można jednak łatwo i szybko przestawić z zasilania automatycznego, na napełnianie ręczne. Można wtedy ładować kocioł dostępnym w handlu peletem workowanym, np. jeśli brak jest pomieszczenia na urządzenie składu peletu.

Kompaktowe gabaryty

Dzięki dobremu dostępowi do utrzymania i serwisowania wszystkich zespołów kotła peletowego (8 i 12 kW) można elastycznie wybierać miejsce jego ustawienia. Zajmuje on mało miejsca i daje się ustawiać także w narożniku pomieszczenia. Viessmann oferuje także z jednej ręki kompletny osprzęt do składowania i transportu peletu.

Komfortowe funkcje automatyczne

Vitoligno 300-C sam troszczy się o to, by spalać pelet z jak najmniejszą ilością pozostałości. Tak więc co najmniej raz dziennie automatycznie przeczyszcza dokładnie ruszt z lamelek obrotowych pod komorą spalania. W ten sposób zapewnia spalanie z małymi stratami i dobrym wykorzystaniem paliwa. System automatycznego odpopielania zagęszcza popiół w popielniku, redukując częstość opróżniania skrzyni popielnika do maksymalnie dwukrotnego w ciągu roku. A dzięki zamkniętej skrzyni popielnika usuwanie popiołu nie powoduje zanieczyszczeń i stresu.

Inteligentny regulator Ecotronic

Inteligentny regulator Ecotronic

Sterowany pogodowo cyfrowy regulator Ecotronic wybitnie ułatwia obsługę kotła Vitoligno 300-C. Regulator steruje maksymalnie trzema obiegami grzewczymi z mieszaczem, albo dwoma obiegami grzewczymi z mieszaczem i podgrzewem CWU, lub jednym obiegiem grzewczym z mieszaczem, jednym obiegiem solarnym i podgrzewem CWU. Dodatkowy, czwarty obieg grzewczy z mieszaczem można przyłączyć do regulatora poprzez magistralę KM-BUS. Z regulatora można obsługiwać intuicyjnie kocioł grzewczy wraz z doprowadzeniem peletu, obiegi grzewcze i pojemnościowy podgrzewacz CWU. Dobrze czytelny wyświetlacz graficzny z wielowierszowym tekstowym wspomaganiem użytkownika ułatwia ustawianie wszystkich istotnych parametrów instalacji.

Przygotowany do korzystania ze słońca

W kombinacji z instalacją solarną regulator dokumentuje na wyświetlaczu aktualne parametry instalacji solarnej, jak temperaturę kolektora i zasobnika buforowego lub godziny pracy instalacji solarnej.


Zdalna obsługa i regulacja kaskady

Przy użyciu jednostki zdalnej obsługi Vitotrol 350-C (opcja) można obsługiwać kocioł grzewczy także z mieszkania. Łatwą obsługę umożliwia wtedy pięciocalowy wyświetlacz dotykowy w formacie 16:9. Jednostka ta umożliwia także rozszerzenie instalacji przez moduły regulatora do maksymalnie 24 obwodów regulacji, realizowanych jako obiegi grzewcze, obiegi podgrzewu CWU lub magistrale ciepłownicze. Jednostkę Vitotrol 350-C można nadto wykorzystać jako regulator kaskadowy obsługujący kaskadę maksymalnie czterech kotłów biomasowych.

Zdalne sterowanie Vitotrol 350-C

Vitoconnect 100 obsługuje komunikację

Dla obsługi przez aplikacje mobilne konieczny jest interfejs Vitoconnect 100. Obsługiwane regulatory: Vitoligno 200-C z regulatorem Ecotronic i wersją oprogramowania od 2.12.

Interfejs WLAN Vitoconnect 100
ViCare App & Vitotrol Plus App

Aplikacja ViCare App

Nowe możliwości regulacji ogrzewania przez Internet daje aplikacja ViCare. Umożliwia ona użytkownikowi sterowanie instalacją grzewczą za pośrednictwem smartfona. Można w każdej chwili sprawdzić status eksploatacji i w przypadku awarii w szybki i łatwy sposób nawiązać kontakt z zapisaną wcześniej w aplikacji firmą specjalistyczną.

Aplikacja Vitotrol Plus

Aplikacja Vitotrol Plus umożliwia zdalną obsługę wszystkich obiegów grzewczych w instalacji grzewczej. Służy ona do ustawiania programów eksploatacyjnych, wartości wymaganych i programów czasowych, wyświetlane są również dane dotyczące eksploatacji i zużycia. Ponadto możliwe jest wyświetlanie zysków solarnych.

Dostosowany osprzęt

Dla składów peletu dostępny jest modularny 4- i 8-krotny przełącznik sond ssących. Sondy ssące, rozmieszczone równomiernie w składzie peletu, transportują pelet ze składu do kotła. Sterowane są przez regulator Ecotronic na kotle tak, by równomiernie opróżniać z peletu cały skład. W tym celu przełącznik automatycznie przełącza się z jednej sondy na drugą.

System sond jest elastyczny w konfiguracji i nadaje się do pomieszczeń o każdym kształcie (np. pomieszczeń w kształcie L lub bardzo wydłużonych, czy też nawet dwóch oddzielnych pomieszczeń składowych. Dzięki temu można optymalnie wykorzystać pomieszczenia składowe – tylko sam brak potrzeby stosowania skośnych podłóg pozwala zyskać dodatkowo 1/3 przestrzeni składowej.


Film kocioł peletowy Vitoligno 300-C, 2,4 - 12 kW
Vitoligno 300-C, 2,4 - 12 kW – całkowicie automatyczny, kompaktowy kocioł peletowy dla domów nowych i istniejących w standardzie domu niskoenergetycznego

Film kocioł peletowy Vitoligno 300-C, 6 - 48 kW
Vitoligno 300-C, 6 - 48 kW - całkowicie automatyczny, kompaktowy kocioł peletowy dla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych

Technika systemowa

Dobrze zgrane podzespoły: technika systemowa

„Całość to coś więcej niż suma części składowych”. Zgodnie z tą dewizą firma Viessmann oferuje nie tylko pojedyncze komponenty grzewcze, spełniające wysokie wymogi Viessmann w zakresie jakości, niezawodności i efektywności. Wszystkie produkty są ze sobą zintegrowane, tworząc zgrany system całościowy, w którym każdy z podzespołów doskonale współpracuje z pozostałymi. Tylko idealne współdziałanie zintegrowanych w systemie komponentów pozwala wykorzystać cały potencjał doskonałej, innowacyjnej technologii.

Technika systemowa firmy Viessmann obejmuje wszystkie elementy składające się na niezawodne, ekonomiczne ogrzewanie: od regulatora Vitotronic z bezprzewodowym modułem zdalnego sterowania przez wydajny zasobnik ciepłej wody użytkowej Vitocell, zapewniający optymalny komfort korzystania z ciepłej wody użytkowej, po wysokiej jakości instalacje solarne umożliwiające oszczędne wspomaganie ogrzewania.

Przekrój Vitoligno 300-C, 2,4 do 12 kW

Przegląd

Moc
Od 2,4 do 12 kW
Współczynnik sprawności
Do 95,3%
Paliwo
icon-biomasse.png
Pelet drzewny
Obszar zastosowania
icon-wohngebaeude.png
Domy jednorodzinne, nowe budownictwo i obiekty modernizowane
Obsługa
Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator Ecotronic z obsługującym grafikę, czytelnym wyświetlaczem z wielowierszowym modułem tekstowym
Podgrzew wody użytkowej
Wymagany dodatkowy pojemnościowy podgrzewacz wody dla zapewnienia wysokiego komfortu ciepłej wody
Pozostałe właściwości
Automatyczne odpopielanie komory spalania. Idealny do budynków o solidnej izolacji cieplnej i niskim zapotrzebowaniu na ciepło (domy niskoenergetyczne i domy pasywne)
Przekrój przez kocioł peletowy Vitoligno 300-C, 2,4 - 12 kW


Przekrój Vitoligno 300-C, 6 do 48 kW

Przegląd

Moc
Od 2,4 do 12 kW
Współczynnik sprawności
Do 95,3%
Paliwo
icon-biomasse.png
Pelet drzewny
Obszar zastosowania
icon-wohngebaeude.png
Domy jednorodzinne, nowe budownictwo i obiekty modernizowane
Obsługa
Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator Ecotronic z obsługującym grafikę, czytelnym wyświetlaczem z wielowierszowym modułem tekstowym
Podgrzew wody użytkowej
Wymagany dodatkowy pojemnościowy podgrzewacz wody dla zapewnienia wysokiego komfortu ciepłej wody
Pozostałe właściwości
Automatyczne odpopielanie komory spalania. Idealny do budynków o solidnej izolacji cieplnej i niskim zapotrzebowaniu na ciepło (domy niskoenergetyczne i domy pasywne)
Przekrój przez kocioł peletowy Vitoligno 300-C, 6 do 48 kW

Podobne produkty