Kocioł peletowy Vitoligno 300-C: kompaktowy, całkowicie automatyczny kocioł opalany peletem drzewnym dla domów nowobudowanych i istniejących.

Przegląd zalet

 • Efektywne wykorzystanie energii z drewna, dzięki sprawności do 95,3 %
 • Niskie wartości emisji pyłów, dzięki innowacyjnej technologii spalania
 • Szeroki obszar zastosowań – od domów niskoenergetycznych do obiektów o większym zapotrzebowaniu ciepła
 • Małe zapotrzebowanie miejsca, dzięki możliwości ustawiania w narożniku (2,4 do 12 kW)
 • Możliwa praca z czerpaniem powietrza do spalania spoza pomieszczenia (2,4 do 12 kW)
 • Niskie zużycie prądu przez system automatycznego rozpalania obniża koszty eksploatacji
 • Regulator Ecotronic z menu tekstowym i automatyczną kontrolą działania, oraz funkcjami regulacji instalacji solarnej i ładowania zasobnika buforowego
 • Opróżnianie popielnika raz lub dwa razy na rok
 • Wysoka niezawodność i stuprocentowe zabezpieczenie przed cofnięciem ognia przez śluzę łopatkową
 • Elastycznie konfigurowane systemy doprowadzenia paliwa, np. system ssący dla peletu lub ręczne napełnianie peletem w workach (2,4 do 12 kW)
 • Obszerny osprzęt do transportu i składowania peletu
 • Komfortowa obsługa aplikacją mobilną Viessmann na smartfona
Beratung - kostenlos & unverbindlich

Partner vor Ort

Eine individuelle Beratung erhalten Sie bei Ihrem Viessmann Fachpartner vor Ort. Bitte geben Sie für die Suche Ihre Postleitzahl, für genauere Treffer Ihre komplette Anschrift ein.

Kocioł peletowy Vitoligno 300-C, 2,4 do 12 kW

Kocioł peletowy Vitoligno 300-C

Vitoligno 300-C jest całkowicie automatycznym kotłem peletowym z szerokim obszarem zastosowań - od domów niskoenergetycznych do obiektów o większym zapotrzebowaniu ciepła.

Oferuje także różnorodne i elastyczne rozwiązania systemów transportu peletu dla prawie wszystkich zastosowań i cechuje się przy tym kompaktowymi gabarytami, pozwalającymi na instalowanie w niskich pomieszczeniach. W zakresie mocy 2,4 do 48 kW kocioł moduluje moc w stosunku 1:3 i wyróżnia się niskim zużyciem energii.


2015 | German Design Award WINNER

Nagroda German Design Award jest przyznawana przez Radę Wzornictwa, złożoną z 30 ekspertów z dziedziny gospodarki i nauki. Wyboru laureata dokonano spośród 1.900 zgłoszonych produktów.

W kategorii „Excellent Product Design – Building and Energy“ kocioł grzewczy Viessmann Vitoligno 300-C (2,4 do 12 kW) otrzymał tytuł LAUREATA 2015 German Design Award.

Kocioł peletowy Vitoligno 300-C: German Design Award WINNER 2015

Efektywny i ekologiczny

Kocioł Vitoligno 300-C przekształca energię peletu drzewnego w ciepło ze sprawnością do 95,3 procent. Dzięki innowacyjnej technologii spalania, wartości emisji pyłów kotła Vitoligno 300-C są niższe od wymagań dla stopnia 2 wg rozporządzenia 1. BImSchV. Obsługa kotła Vitoligno 300-C jest nadzwyczaj prosta, przez co ogrzewanie peletem drzewnym staje się w pełni komfortowym. Zautomatyzowano prawie wszystko – od zasilania peletem, aż do czyszczenia kotła.

Elastyczne doprowadzanie paliwa

Pelet doprowadza się do kotła Vitoligno 300-C albo giętkim ślimakiem, lub przez system ssący. Kocioł o mocy do 12 kW jest standardowo wyposażany w system ssący do automatycznego pobierania peletu ze składu. Typowielkości kotłów 8 i 12 kW można jednak łatwo i szybko przestawić z zasilania automatycznego, na napełnianie ręczne. Można wtedy ładować kocioł dostępnym w handlu peletem workowanym, np. jeśli brak jest pomieszczenia na urządzenie składu peletu.

Kompaktowe gabaryty

Dzięki dobremu dostępowi do utrzymania i serwisowania wszystkich zespołów kotła peletowego (8 i 12 kW) można elastycznie wybierać miejsce jego ustawienia. Zajmuje on mało miejsca i daje się ustawiać także w narożniku pomieszczenia. Viessmann oferuje także z jednej ręki kompletny osprzęt do składowania i transportu peletu.

Komfortowe funkcje automatyczne

Vitoligno 300-C sam troszczy się o to, by spalać pelet z jak najmniejszą ilością pozostałości. Tak więc co najmniej raz dziennie automatycznie przeczyszcza dokładnie ruszt z lamelek obrotowych pod komorą spalania. W ten sposób zapewnia spalanie z małymi stratami i dobrym wykorzystaniem paliwa. System automatycznego odpopielania zagęszcza popiół w popielniku, redukując częstość opróżniania skrzyni popielnika do maksymalnie dwukrotnego w ciągu roku. A dzięki zamkniętej skrzyni popielnika usuwanie popiołu nie powoduje zanieczyszczeń i stresu.

Inteligentny regulator Ecotronic

Inteligentny regulator Ecotronic

Sterowany pogodowo cyfrowy regulator Ecotronic wybitnie ułatwia obsługę kotła Vitoligno 300-C. Regulator steruje maksymalnie trzema obiegami grzewczymi z mieszaczem, albo dwoma obiegami grzewczymi z mieszaczem i podgrzewem CWU, lub jednym obiegiem grzewczym z mieszaczem, jednym obiegiem solarnym i podgrzewem CWU. Dodatkowy, czwarty obieg grzewczy z mieszaczem można przyłączyć do regulatora poprzez magistralę KM-BUS. Z regulatora można obsługiwać intuicyjnie kocioł grzewczy wraz z doprowadzeniem peletu, obiegi grzewcze i pojemnościowy podgrzewacz CWU. Dobrze czytelny wyświetlacz graficzny z wielowierszowym tekstowym wspomaganiem użytkownika ułatwia ustawianie wszystkich istotnych parametrów instalacji.

Przygotowany do korzystania ze słońca

W kombinacji z instalacją solarną regulator dokumentuje na wyświetlaczu aktualne parametry instalacji solarnej, jak temperaturę kolektora i zasobnika buforowego lub godziny pracy instalacji solarnej.


Zdalna obsługa i regulacja kaskady

Przy użyciu jednostki zdalnej obsługi Vitotrol 350-C (opcja) można obsługiwać kocioł grzewczy także z mieszkania. Łatwą obsługę umożliwia wtedy pięciocalowy wyświetlacz dotykowy w formacie 16:9. Jednostka ta umożliwia także rozszerzenie instalacji przez moduły regulatora do maksymalnie 24 obwodów regulacji, realizowanych jako obiegi grzewcze, obiegi podgrzewu CWU lub magistrale ciepłownicze. Jednostkę Vitotrol 350-C można nadto wykorzystać jako regulator kaskadowy obsługujący kaskadę maksymalnie czterech kotłów biomasowych.

Zdalne sterowanie Vitotrol 350-C

Vitoconnect 100 obsługuje komunikację

Dla obsługi przez aplikacje mobilne konieczny jest interfejs Vitoconnect 100. Obsługiwane regulatory: Vitoligno 200-C z regulatorem Ecotronic i wersją oprogramowania od 2.12.

Interfejs WLAN Vitoconnect 100
ViCare App & Vitotrol Plus App

Aplikacja ViCare App

Nowe możliwości regulacji ogrzewania przez Internet daje aplikacja ViCare. Umożliwia ona użytkownikowi sterowanie instalacją grzewczą za pośrednictwem smartfona. Można w każdej chwili sprawdzić status eksploatacji i w przypadku awarii w szybki i łatwy sposób nawiązać kontakt z zapisaną wcześniej w aplikacji firmą specjalistyczną.

Aplikacja Vitotrol Plus

Aplikacja Vitotrol Plus umożliwia zdalną obsługę wszystkich obiegów grzewczych w instalacji grzewczej. Służy ona do ustawiania programów eksploatacyjnych, wartości wymaganych i programów czasowych, wyświetlane są również dane dotyczące eksploatacji i zużycia. Ponadto możliwe jest wyświetlanie zysków solarnych.

Dostosowany osprzęt

Dla składów peletu dostępny jest modularny 4- i 8-krotny przełącznik sond ssących. Sondy ssące, rozmieszczone równomiernie w składzie peletu, transportują pelet ze składu do kotła. Sterowane są przez regulator Ecotronic na kotle tak, by równomiernie opróżniać z peletu cały skład. W tym celu przełącznik automatycznie przełącza się z jednej sondy na drugą.

System sond jest elastyczny w konfiguracji i nadaje się do pomieszczeń o każdym kształcie (np. pomieszczeń w kształcie L lub bardzo wydłużonych, czy też nawet dwóch oddzielnych pomieszczeń składowych. Dzięki temu można optymalnie wykorzystać pomieszczenia składowe – tylko sam brak potrzeby stosowania skośnych podłóg pozwala zyskać dodatkowo 1/3 przestrzeni składowej.


Förderung

*Hinweis zur Fördermittelabfrage

Die über die Online-Anfrage veröffentlichten Informationen und Angaben sind mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Fehlerfreiheit und Vollständigkeit der Angaben kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein maßgeblich sind die jeweils gültigen Gesetze, Verordnungen und Richtlinien - rechtsverbindliche Angaben erhalten Sie bei den jeweils genannten Institutionen.

Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. Ausnahmen können sich aus gesetzlichen Regelungen ergeben wie z.B. für die Einspeisevergütung über das Erneuerbare-Energien-Gesetz und das Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz.

Bewilligungen werden im Übrigen ausschließlich im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel von der jeweiligen Bewilligungsstelle erteilt.

Online-Abfrage*

Fördermittel

Ich suche Fördermittel für eine Pelletheizung

Nieprawidłowy kod pocztowy

Film kocioł peletowy Vitoligno 300-C, 2,4 - 12 kW
Vitoligno 300-C, 2,4 - 12 kW – całkowicie automatyczny, kompaktowy kocioł peletowy dla domów nowych i istniejących w standardzie domu niskoenergetycznego

Film kocioł peletowy Vitoligno 300-C, 6 - 48 kW
Vitoligno 300-C, 6 - 48 kW - całkowicie automatyczny, kompaktowy kocioł peletowy dla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych

Technika systemowa

Dobrze zgrane podzespoły: technika systemowa

„Całość to coś więcej niż suma części składowych”. Zgodnie z tą dewizą firma Viessmann oferuje nie tylko pojedyncze komponenty grzewcze, spełniające wysokie wymogi Viessmann w zakresie jakości, niezawodności i efektywności. Wszystkie produkty są ze sobą zintegrowane, tworząc zgrany system całościowy, w którym każdy z podzespołów doskonale współpracuje z pozostałymi. Tylko idealne współdziałanie zintegrowanych w systemie komponentów pozwala wykorzystać cały potencjał doskonałej, innowacyjnej technologii.

Technika systemowa firmy Viessmann obejmuje wszystkie elementy składające się na niezawodne, ekonomiczne ogrzewanie: od regulatora Vitotronic z bezprzewodowym modułem zdalnego sterowania przez wydajny zasobnik ciepłej wody użytkowej Vitocell, zapewniający optymalny komfort korzystania z ciepłej wody użytkowej, po wysokiej jakości instalacje solarne umożliwiające oszczędne wspomaganie ogrzewania.

Przekrój Vitoligno 300-C, 2,4 do 12 kW

Przegląd

Moc
Od 2,4 do 12 kW
Współczynnik sprawności
Do 95,3%
Paliwo
icon-biomasse.png
Pelet drzewny
Obszar zastosowania
icon-wohngebaeude.png
Domy jednorodzinne, nowe budownictwo i obiekty modernizowane
Obsługa
Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator Ecotronic z obsługującym grafikę, czytelnym wyświetlaczem z wielowierszowym modułem tekstowym
Podgrzew wody użytkowej
Wymagany dodatkowy pojemnościowy podgrzewacz wody dla zapewnienia wysokiego komfortu ciepłej wody
Pozostałe właściwości
Automatyczne odpopielanie komory spalania. Idealny do budynków o solidnej izolacji cieplnej i niskim zapotrzebowaniu na ciepło (domy niskoenergetyczne i domy pasywne)
Przekrój przez kocioł peletowy Vitoligno 300-C, 2,4 - 12 kW


Przekrój Vitoligno 300-C, 6 do 48 kW

Przegląd

Moc
Od 2,4 do 12 kW
Współczynnik sprawności
Do 95,3%
Paliwo
icon-biomasse.png
Pelet drzewny
Obszar zastosowania
icon-wohngebaeude.png
Domy jednorodzinne, nowe budownictwo i obiekty modernizowane
Obsługa
Sterowany pogodowo, cyfrowy regulator Ecotronic z obsługującym grafikę, czytelnym wyświetlaczem z wielowierszowym modułem tekstowym
Podgrzew wody użytkowej
Wymagany dodatkowy pojemnościowy podgrzewacz wody dla zapewnienia wysokiego komfortu ciepłej wody
Pozostałe właściwości
Automatyczne odpopielanie komory spalania. Idealny do budynków o solidnej izolacji cieplnej i niskim zapotrzebowaniu na ciepło (domy niskoenergetyczne i domy pasywne)
Przekrój przez kocioł peletowy Vitoligno 300-C, 6 do 48 kW

Podobne produkty

Energie-Spar-Check-2s.jpg
Geprüftes Berechnungsverfahren

TÜV-zertifizierter Gebäude-Energie-Spar-Check

Prospektanforderung.jpg
Prospekte

Online-Anforderung