Vitoflex 300-VF – w pełni automatyczny kocioł na drewno opałowe


Zalety

  • Kocioł na biomasę opalany suchymi i wilgotnymi paliwami drzewnymi
  • Wysoki współczynnik sprawności sięgający 92 procent
  • Minimalne straty ciepła dzięki pełnej izolacji
  • Gwarancja wydajności przy maksymalnej zawartości wody sięgającej 45 procent
  • Automatyczne usuwanie popiołu


Dostosowany do różnych paliw drzewnych

Kocioł Vitoflex 300-VF jest dostosowany do spalania wilgotnych zrębków świerkowych, peletu oraz odpadów drewna leśnego i trocin.

Zasilanie płaskiego rusztu przesuwnego następuje za pośrednictwem podajnika ślimakowego lub hydraulicznego podajnika z szyjką chłodzoną wodą. Na końcu rusztu przenośnik ślimakowy odprowadza popiół do zamkniętego zbiornika.


Technologia Low-NOₓ redukuje emisję tlenku azotu

Komora spalania Vitoflex posiada regulację powietrza po stronie pierwotnej służącą redukcji emisji NOx.

Dodatkowo efekt ten wzmacnia układ recyrkulacji spalin (opcja). Współczynnik sprawności sięgający 92 procent umożliwia uzyskanie najwyższej wydajności także w trybie pracy modulowanej.

Przekrój produktu

Przegląd

Moc (kW)
Od 280 do 1700 kW
Palenisko
Palenisko z płaskim rusztem przesuwnym
Dopuszczalne temperatury na zasilaniu
Do 100°C, wersja do temp. powyżej 110°C dostępna w ramach opcji
Maksymalne ciśnienie robocze
6 bar
Współczynnik sprawności
Do 92%
Paliwo
icon-biomasse.png
Pelet drzewny, zrębki leśne (maks. W55/G50), odpady drzewne
Obszar zastosowania
icon-gewerbe.png icon-industrie.png icon-kommunen.png
Działalność gospodarcza, przemysł, gminy, nowe budownictwo i obiekty modernizowane
Pozostałe właściwości
W pełni automatyczne odpopielanie. Płynna regulacja obciążenia w zakresie od 25 do 100%. Poziomy spalania (komora spalania Low-NOₓ).
Pyroflex-FSB-Schnitt.png