Vitocal 161-A – ciepła woda użytkowa z powietrza usuwanego

 

Zalety

  • Pompa ciepła do podgrzewu wody użytkowej w atrakcyjnej cenie
  • 300-litrowy zasobnik z zamontowanym regulatorem
  • Temperatura wody do 65°C
  • Możliwość połączenia z instalacją solarną
  • Optymalne wykorzystanie samodzielnie wytworzonego prądu
  • Klasa efektywności energetycznej: A


Energooszczędny i higieniczny podgrzew wody użytkowej

Vitocal 161-A to kompaktowa pompa ciepła służąca do podgrzewu wody użytkowej. W tym celu pobiera ona ciepło z powietrza w pomieszczeniu i podgrzewa wodę w 300-litrowym zasobniku.

Tak samo dobrze sprawdza się w domu jednorodzinnym, jak i w małych zakładach przemysłowych. Idealny obszar zastosowania to piekarnie, w których konieczne jest chłodzenie powietrza w pomieszczeniach.

W celu uzyskania wyższej higieny wody użytkowej użyteczną temperaturę wody można zwiększyć do 65°C.


Dostępna w wariancie z obiegiem wewnętrznym oraz wariancie z wywiewem powietrza

W wersji z obiegiem wewnętrznym powietrza ciepło jest jedynie pobierane z pomieszczenia. W wariancie z wywiewem powietrza Vitocal 161-A wykorzystuje pobierane przez kanały, ciepłe powietrze usuwane z innych pomieszczeń, np. z łazienki czy kuchni. W tym celu należy jedynie wymienić pokrywę.

Urządzenie można dodatkowo wyposażyć w grzałkę elektryczną, która pozwoli na natychmiastowy podgrzew wody.

Pompa ciepła do CWU - Vitocal 161-A

Pompa ciepła do CWU - Vitocal 161-A

Kompaktowa pompa ciepła Vitocal 161-A posiada pełne wyposażenie, niezbędne do efektywnego podgrzewania CWU. Obok modułu pompy ciepła we wspólnej, zwartej obudowie pomieszczono regulator i 300-litrowy zasobnik CWU.

Pompa ciepła Vitocal 161-A wykorzystuje ciepło powietrza z pomieszczenia do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Nadaje się równie dobrze do zastosowania w domu jednorodzinnym, jak i małym obiekcie handlowym lub rzemieślniczym. Idealnym obszarem zastosowań są piekarnie lub pomieszczenia wymagające schładzania, jak chłodnie do przechowywania żywności lub piwnice win.

Pompa ciepła dostępna jest w wykonaniu bez wężownicowego wymiennika ciepła do pracy monowalentnej, lub z wężownicowym wymiennikiem ciepła do stosowania w biwalentnych systemach grzewczych, np. w kombinacji z kolektorami słonecznymi.

Na powietrze obiegowe lub usuwane

W wersji na powietrze obiegowe pompa ciepła Vitocal 161-A wykorzystuje ciepło powietrza z pomieszczenia, w którym jest zainstalowana. Z czerpanego przez wentylator powietrza odbierana jest część ciepła, które jest następnie w pompie ciepła podnoszone do użytecznego poziomu temperaturowego (do maks. 65 °C, dla zwiększenia higieny CWU). Zawracane do obiegu ochłodzone powietrze zostaje równocześnie odwilżone, co poprawia klimat pomieszczenia i chroni substancję budowlaną przed zawilgoceniem.

Przez wymianę pokrywy pompy na wersję dla powietrza usuwanego (osprzęt) można pompę ciepła Vitocal 161-A użytkować także jako urządzenie wentylacji wyciągowej z odzyskiem ciepła. Odprowadza ona wtedy kanałami wentylacyjnymi nagrzane powietrze z pomieszczeń takich, jak kuchnia i łazienka. W ten sposób z pomieszczeń tych usuwa się wilgoć i zanieczyszczenia powietrza.

Znak jakości EHPA

Znak jakości EHPA

Znak jakości EHPA służy jako potwierdzenie współczynnika efektywności COP (Coefficient of Performance), wymagane przy dotacjach z programu zachęt rynkowych.

Niemiecka Komisja Znaku Jakości EHPA poświadcza, że pompa ciepła Viessmann Vitocal 161-A spełnia wymagania regulaminu znaku jakości EHPA.

Przekrój produktu

Przegląd

Moc (kW)
przy podgrzewaniu CWU od 15 do 45 °C i temperaturze powietrza 15 °C: 1,67 kW
COP
3,7 wg EN 255 (powietrze 15 °C/woda 15–45 °C)
Klasa efektywności energetycznej
energieeffizienklasse.png
A
Obszar zastosowania
icon-wohngebaeude.png
Domy jednorodzinne, nowobudowane
Podgrzew wody użytkowej
Podgrzewanie CWU pompą ciepła do temperatury 65 °C
Pozostałe właściwości
Przygotowana do optymalnego korzystania z własnego prądu z fotowoltaiki.
Vitocal_161-A_Schnitt.png