Vitocaldens 222-F – kompaktowy i inteligentny


Zalety

  • Wykorzystuje ciepło otoczenia i gaz
  • Pokrycie obciążenia podstawowego poprzez wykorzystanie bezpłatnej energii cielnej z otoczenia
  • 98 procent gazu jest przetwarzanych na ciepło
  • Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji dzięki zastosowaniu dwóch wytwornic ciepła
  • Bardzo cicha praca
  • W modelu -AC dodatowo zintegrowana funkcja chłodzenia dla wysokiego komfortu w okresie letnim 

Zwarta konstrukcja z myślą o domach jednorodzinnych

Vitocaldens 222-F to kompletny, zajmujący niewiele miejsca system energetyczny składający się z pompy ciepła, gazowego kotła kondensacyjnego i zasobnika wody użytkowej. 130-litrowy zasobnik ładowany warstwowo zapewnia wygodne zasilanie w ciepłą wodę.

Nawet 80 procent ciepła potrzebnego w przeciągu roku pompa ciepła wytwarza z bezpłatnej energii cieplnej z otoczenia. Koszty eksploatacji są odpowiednio niskie.

Gazowy kocioł kondensacyjny obsługuje obciążenie szczytowe, gdy w wyjątkowo zimne dni nie można pozyskać wystarczającej ilości ciepła z atmosfery.


Zawsze niskie koszty zużycia

Vitocaldens 222-F może pracować w trybie ekonomicznym, ekologicznym lub komfortowym. Wbudowany menedżer energii na podstawie cen gazu i prądu automatycznie oblicza, która z obu wytwornic ciepła powinna być wykorzystywana w pierwszym rzędzie.

Ponadto moduł przystosowany jest do podłączenia instalacji fotowoltaicznej. Wytworzony z ten sposób prąd można następnie wykorzystać do eksploatacji centrali grzewczej, by zaoszczędzić koszty.

Gazowy kompakt hybrydowy Vitocaldens 222-F

Gazowy kompakt hybrydowy Vitocaldens 222-F

Zarówno dla nowej jak i modernizowanej instalacji trudno jest często dokonać wyboru optymalnego nośnika energii. Problemu tego nie ma przy Vitocaldens 222-F. zawiera on w sobie dwie wytwornice ciepła i regulator Vitotronic 200 z inteligentnym menedżerem energii Hybrid Pro Control. Wybiera on automatycznie najbardziej korzystny i efektywny tryb pracy.

Przyszłościowa kombinacja energii w jednym urządzeniu

W normalnych warunkach podstawowe obciążenie grzewcza pokrywa pompa ciepła, korzystając ze znacznego udziału bezpłatnego ciepła z natury. Jednostka zewnętrzna pompy ciepła pobiera ciepło z powietrza atmosferycznego, a sprężarka podnosi jego poziom do wartości 55 °C na zasilaniu.

Gazowy kocioł kondensacyjny załącza się zawsze wtedy, gdy jest to celowe przy wybranym trybie pracy, a więc gdy obniży to koszty eksploatacyjne, zmniejszy emisje CO2 lub zwiększy komfort korzystania z ciepłej wody. Przez wysoki udział pompy ciepła w rocznej pracy grzewczej, sięgający 80 procent, system cechuje się niskimi kosztami eksploatacyjnymi.


Ogrzewanie, które samo myśli, jak oszczędzić  

Wybranie przez użytkownika określonych preferencji pozwala kompaktowi Vitocaldens 222-F na elastyczne dopasowywanie sposobu pracy: Można wybierać tryby pracy: ekonomiczny, ekologiczny lub komfortowy. Obie wytwornice ciepła w kompakcie są optymalnie przystosowane do wzajemnej współpracy. Na podstawie danych użytkownika (jak na przykład ceny gazu i prądu lub współczynnik energii pierwotnej) menedżer energii automatycznie wylicza, której z obu wytwornic ciepła dać aktualnie pierwszeństwo wzgl. czy celowa jest ich praca równoległa i steruje urządzeniem odpowiednio do potrzeb. Uwzględnia przy tym także aktualną temperaturę zewnętrzną, wymaganą moc i potrzebną temperaturę na zasilaniu.

Wysoki komfort CWU ze zintegrowanego zasobnika ładowanego

Zintegrowany zasobnik ładowany CWU o pojemności 130 litrów umożliwia latem niezwykle korzystne podgrzewanie CWU przez pompę ciepła. Przy wysokim zapotrzebowaniu CWU do pracy może włączać się gazowy kocioł kondensacyjny, utrzymując wysoki komfort korzystania z ciepłej wody, także przy więcej niż tylko jednym punkcie czerpalnym.

Wykorzystanie własnego prądu fotowoltaicznego

Hybrydowa pompa ciepła Vitocaldens 222-F jest już przygotowana do korzystania z prądu własnej produkcji z instalacji fotowoltaicznej. Dzięki temu można niskim kosztem zasilać wszystkie odbiorniki elektryczne domowej centrali grzewczej.

Regulator Vitotronic 200

Wysoki komfort obsługi

Przejrzyście, komfortowo i inteligentnie: obsługa regulatora Vitotronic jest logiczna i łatwo zrozumiała. Regulator oferuje wysokosprawne funkcje dla szybkiego i dokładnego kierowania pracą systemu grzewczego.

Poprzez interfejs Vitoconnect 100 można dziecinnie łatwo obsługiwać urządzenia grzewcze Viessmann ze smartfona. Aplikacja mobilna ViCare App pozwala na zdalne sterowanie prostych instalacji grzewczych. Do zdalnej obsługi złożonych instalacji grzewczych (np. z ogrzewaniem podłogowym lub kolektorami słonecznymi) służy aplikacja mobilna Vitotrol App. Wszystkie te aplikacje są dostępne na urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi iOS lub Android.

Vitoconnect 100 tworzy połączenie

Do zdalnej obsługi przez aplikacje mobilne konieczny jest interfejs Vitoconnect 100.

Vitoconnect 100
Informacje na temat aplikacji ViCare

Aplikacja ViCare

Aplikacja mobilna ViCare pozwala użytkownikowi na sterowanie swojej instalacji ze smartfona. Dysponuje on wtedy zawsze podglądem aktualnego statusu roboczego instalacji i w przypadku zakłóceń może szybko i łatwo skontaktować się ze swoim instalatorem, którego dane kontaktowe zapisał uprzednio w aplikacji.

Technika systemowa

Dobrze zgrane podzespoły: technika systemowa

„Całość to coś więcej niż suma części składowych”. Zgodnie z tą dewizą firma Viessmann oferuje nie tylko pojedyncze komponenty grzewcze, spełniające wysokie wymogi Viessmann w zakresie jakości, niezawodności i efektywności. Wszystkie produkty są ze sobą zintegrowane, tworząc zgrany system całościowy, w którym każdy z podzespołów doskonale współpracuje z pozostałymi. Tylko idealne współdziałanie zintegrowanych w systemie komponentów pozwala wykorzystać cały potencjał doskonałej, innowacyjnej technologii.

Technika systemowa firmy Viessmann obejmuje wszystkie elementy składające się na niezawodne, ekonomiczne ogrzewanie: od regulatora Vitotronic z bezprzewodowym modułem zdalnego sterowania przez wydajny zasobnik ciepłej wody użytkowej Vitocell, zapewniający optymalny komfort korzystania z ciepłej wody użytkowej, po wysokiej jakości instalacje solarne umożliwiające oszczędne wspomaganie ogrzewania.

Przekrój jednostki wewnętrznej

Przegląd

Moc (kW)
Do 10,9 kW przy A2/W35 (pompa ciepła), 19 kW (gazowy kocioł kondensacyjny)
Sprawność znormalizowana
Do 98 % (Hs)/109 % (Hi)
COP w trybie ogrzewania
Wg EN 14511: do 5,1 przy powietrze 7 °C/woda 35 °C oraz do 3,8 przy powietrze 2 °C/woda 35 °C
Klasa efektywności energetycznej
energieeffizienklasse.png
A++ wg rozporządzenia WE 811/2013 ogrzewanie, przeciętne warunki klimatyczne, zastosowanie niskotemperaturowe (W35)
Paliwo
icon-gas.png
Gaz ziemny lub gaz płynny
Obszar zastosowania
icon-wohngebaeude.png
Domy jednorodzinne, nowe i modernizowane
Obsługa
icons-vitotrol-app.gif
Regulator Vitotronic 200 z menedżerem energii Hybrid Pro Control, wyświetlacz graficznoątekstowy, radiowy pilot zdalnej obsługi, aplikacja mobilna ViCare
Podgrzew wody użytkowej
Zintegrowany zasobnik ładowany CWU o pojemności 130 litrów.
Pozostałe właściwości
Niskie koszty eksploatacji i wysoka sprawność wykorzystania energii pierwotnej, dzięki wysokiemu udziałowi pompy ciepła w rocznej pracy grzewczej, przygotowana do wykorzystania prądu z intalacji fotowoltaicznej do potrzeb własnych. menedżer energii określa każdorazowo najkorzystniejszy sposób prowadzenia ruchu.
Vitocaldens_222-F-Schnitt.png

Zwarty, elastyczny montaż

Jednostka wewnętrzna jest instalowana w pozycji wiszącej i zajmuje niewiele miejsca. Odporną na działanie czynników atmosferycznych jednostkę zewnętrzną można zamontować na różne sposoby – w pozycji stojącej na podłodze, na płaskim dachu lub w pozycji wiszącej.

Produktschnitt Außeneinheit

Przekrój jednostki zewnętrznej

Przegląd

Moc (kW)
Do 10,9 kW przy A2/W35 (pompa ciepła), 19 kW (gazowy kocioł kondensacyjny)
Sprawność znormalizowana
Do 98 % (Hs)/109 % (Hi)
COP w trybie ogrzewania
Wg EN 14511: do 5,1 przy powietrze 7 °C/woda 35 °C oraz do 3,8 przy powietrze 2 °C/woda 35 °C
Klasa efektywności energetycznej
energieeffizienklasse.png
A++ wg rozporządzenia WE 811/2013 ogrzewanie, przeciętne warunki klimatyczne, zastosowanie niskotemperaturowe (W35)
Paliwo
icon-gas.png
Gaz ziemny lub gaz płynny
Obszar zastosowania
icon-wohngebaeude.png
Domy jednorodzinne, nowe i modernizowane
Obsługa
icons-vitotrol-app.gif
Regulator Vitotronic 200 z menedżerem energii Hybrid Pro Control, wyświetlacz graficznoątekstowy, radiowy pilot zdalnej obsługi, aplikacja mobilna ViCare
Podgrzew wody użytkowej
Zintegrowany zasobnik ładowany CWU o pojemności 130 litrów.
Pozostałe właściwości
Niskie koszty eksploatacji i wysoka sprawność wykorzystania energii pierwotnej, dzięki wysokiemu udziałowi pompy ciepła w rocznej pracy grzewczej, przygotowana do wykorzystania prądu z intalacji fotowoltaicznej do potrzeb własnych. menedżer energii określa każdorazowo najkorzystniejszy sposób prowadzenia ruchu.
Ausseneinheit_Schnitt.png