Vitovent 300-W – efektywny system wentylacji mieszkań


Zalety

  • Przyjemny i zdrowy klimat pomieszczenia
  • Mniejsza intensywność zapachów
  • Zbilansowany poziom wilgotności zapobiega powstawaniu pleśni i szkód budowlanych
  • Filtrowanie powietrza zewnętrznego – ważne z punktu widzenia alergików
  • Komfortowa regulacja za pomocą bezpośrednio podłączonego modułu zdalnego sterowania lub modułu obsługowego pompy ciepła


Wentylacja niemal bez strat energii

System wentylacji mieszkań Vitovent 300-W pracuje w sposób wyjątkowo energooszczędny. Wydajny wymiennik ciepła wykorzystuje w ciągu zimnej pory roku nawet 93 procent zawartego w powietrzu usuwanym ciepła do podgrzewania napływającego świeżego powietrza.

Zamontowany elektryczny element grzewczy podgrzewu wstępnego chroni system Vitovent 300-W przed zamarznięciem nawet przy niskiej temperaturze na zewnątrz.

Moduł zdalnego sterowania umożliwia wygodną regulację urządzenia wentylacyjnego z pomieszczeń mieszkalnych.


Mocne argumenty przemawiające za systemami wentylacji mieszkań

W budownictwie mieszkań odnotowano znaczny postęp w zakresie oszczędzania energii. Zapotrzebowanie na ciepło w starym domu jednorodzinnym wynosi ok. 200 kWh/m² rocznie. Dzięki zastosowaniu nowych skutecznych metod izolacji w nowym budynku wartość ta wynosi dziś zaledwie ok. 70 kWh/m² rocznie.

Tak niskie zapotrzebowanie na energię przemawia za montażem wentylacji w mieszkaniu: wentylacja zapewnia dopływ świeżego powietrza i przyjemny klimat w pomieszczeniu oraz stanowi barierę dźwiękową. Chroni to substancję budowlaną, pozwala zaoszczędzić energię i chronić środowisko.

System wentylacji mieszkań z odzyskiem ciepła

( A ) Powietrze usuwane
( B ) Powietrze dolotowe
( C ) Powietrze wylotowe
( D ) Powietrze zewnętrzne
( E ) System wentylacji mieszkań Vitovent

System wentylacji mieszkań z odzyskiem ciepła

Zabezpieczenie przed pleśnią, ochrona przegród budowlanych

Wilgotne powietrze w pomieszczeniach stanowi jedną z głównych przyczyn powstawania pleśni, która może zagrażać zdrowiu mieszkańców i trwale niszczyć budynek. Inwestycja w system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła jest tańsza niż późniejsze usuwanie szkód spowodowanych pleśnią.

Alergicy mogą odetchnąć

Pozytywne działanie centrali Vitovent 300-W decenią zwłaszcza alergicy. Powietrze zewnętrzne przepływające przez filtr przeciwpyłkowy (opcja) zostaje oczyszczone z alergenów i substancji szkodliwych. Dodatkowo wentylacja mechaniczna wyraźnie ogranicza wzrost i rozprzestrzenianie się roztoczy oraz grzybów pleśniowych tworząc przyjazny klimat dla mieszkańców.

Bezpieczeństwo i spokój

Stała wymiana powietrza, jaką zapewnia Vitovent 300-W, sprawia, że okna trzeba otwierać tylko w celu ich umycia. Zapewniamy sobie również stały komfort ochrony przed hałasem ulicznym.

Wymiana powietrza prawie bez strat ciepła

Centrala wentylacyjna Vitovent 300-W jest wyjątkowo energooszczędna. Wydajny krzyżowy, przeciwprądowy wymiennik ciepła odzyskuje do 93% ciepła zawartego w usuwanym powietrzu i przekazuje je do napływającego świeżego powietrza.

Naturalne chłodzenie

Strumień powietrza przepływającego przez centralę Vitovent 300-W może całkowicie ominąć wymiennik ciepła dzięki wbudowanej automatycznej klapie bypass, pozwalając na realizację funkcji chłodzenia tzw. freecooling. Dzięki temu w letnią noc chłodne powietrze zewnętrzne dociera do pomieszczeń zapewniając obniżenie temperatur wewnętrz budynku.

Zdalna obsługa Vitotronic 200, Typ WO1C

Zdalna obsługa

Zdalna obsługa umożliwia komfortową regulację pracy centrali wentylacyjnej z pomieszczenia mieszkalnego

  • bezpośrednio z poziomu regulatora pompy ciepła Vitotronic 200, typ WO1C.
  • lub przez moduł LB1

Zdalna obsługa Vitovent 300-W za pomocą sterownika wentylacji typu LB1

W module zdalnego sterowania można ustawić różne programy czasowe, umożliwiające dostosowanie systemu wentylacji mieszkania do indywidualnych potrzeb.

Zdalna obsługa, Typ LB1, Vitovent 300-W

Przekrój produktu

Przegląd

Przepływ objętościowy powietrza
Do 300 m³/h (typ HR A300) / 400 m³/h (typ HR A400)
Klasa efektywności energetycznej według rozporządzenia WE nr 1254/2014
energieeffizienklasse.png
Sterowanie czasowe: A • Centralne sterowanie zapotrzebowaniem: A • Lokalne sterowanie zapotrzebowaniem: A+
Przeznaczony do powierzchni mieszkalnej
Do maks. powierzchni ok. 230 m²
Stopień odzysku ciepła
Do 93%
Obszar zastosowania
Domy jednorodzinne lub mieszkania | Nowe budownictwo
Sposób montażu
Montaż wiszący
Pozostałe właściwości
Komfortowa regulacja za pomocą bezpośrednio podłączonego modułu zdalnego sterowania lub za pomocą modułu obsługowego pompy ciepła. Automatyczne obejście na potrzeby naturalnego chłodzenia. Wbudowany elektryczny element grzewczy podgrzewu wstępnego zapewniający eksploatację bez ryzyka zamarznięcia także przy niskich temperaturach zewnętrznych.
Vitovent-300-W-Schnitt.png

Podobne produkty