Prawa autorskie

© Viessmann Sp. z o.o.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty, fragmenty tekstów, zdjęcia, obrazy, grafiki i animacje są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie tych danych wymaga uzyskania zgody firmy Viessmann Sp. z o.o.

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki firmowe dostępne na stronach Viessmann podlegają ochronie.

Strony internetowe firmy Viessmann zostały zredagowane z najwyższą starannością. Pomimo to firma Viessmann nie może zagwarantować poprawności i dokładności zamieszczonych informacji. Wyłącza się wszelką odpowiedzialność za powstałe szkody, o ile nie wynikają one z umyślnego działania lub rażącego zaniedbania po stronie firmy Viessmann.

Firma Viessmann zastrzega sobie prawo do zmiany treści swoich stron internetowych w każdej chwili według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia.

Strony internetowe firmy Viessmann zawierają linki do innych stron internetowych. Firma Viessmann nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony danych oraz treść tych stron.

Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie do przeprowadzania transakcji zgodnych z życzeniem klienta.