Polityka prywatności dotycząca aplikacji ViCare i Vitotrol plus (Polska)

My, Viessmann Werke GmbH & Co KG, Allendorf (Eder), Niemcy („Viessmann”), bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych użytkowników i ściśle przestrzegamy przepisów w tym zakresie. Spółka Viessmann Werke GmbH & Co KG jest administratorem danych osobowych użytkownika. Informacje kontaktowe administratora przedstawiono na końcu niniejszej Polityki prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich aplikacji ViCare i Vitotrol plus („aplikacje”). Aplikacje spółki Viessmann mogą zawierać linki do stron internetowych innych dostawców – strony te nie podlegają niniejszej Polityce prywatności.
Rejestrowanie, przesyłanie, przechowywanie oraz inne użycie danych osobowych będzie dalej określane łącznie jako „przetwarzanie”.
Niniejsza Polityka prywatności zawiera omówienie kategorii danych przetwarzanych przez aplikacje oraz celu takiego przetwarzania.

Zasady przetwarzania danych przez aplikacje

Dane zarejestrowane przez aplikacje lub wprowadzone przez użytkownika w trakcie korzystania z aplikacji są wykorzystywane wyłącznie do celów wskazanych w tej Polityce prywatności i wyłącznie przez nas, chyba że użytkownik udzielił odpowiedniej zgody. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę ze skutkiem na przyszłość. Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres: datenschutz@viessmann.de.

Przechowywane dane osobowe zostaną usunięte, jeśli użytkownik wycofa zgodę na przechowywanie, jeśli dane przestaną być potrzebne do celów, do których były przechowywane, lub jeśli przechowywanie danych jest niedozwolone z innych przyczyn prawnych. Dane nie zostaną usunięte, lecz zostaną zachowane do innych celów, jeżeli obowiązujące przepisy wymagać będą ich przechowania przez określony okres. Usuwanie danych anonimowych nie jest obowiązkowe.

Automatyczne przetwarzanie danych podczas uzyskiwania dostępu do aplikacji

Automatycznie przetwarzamy w plikach dziennika serwera dane przesyłane na nasze serwery przez aplikacje. Jest to technicznie konieczne do działania aplikacji i służy wyłącznie do zapewnienia wszystkich funkcji aplikacji. W plikach dziennika serwera automatycznie zapisywane są następujące dane:

 • systemy operacyjne używane przez urządzenia mobilne użytkownika
 • adresy IP telefonu komórkowego i urządzenia użytkownika
 • godzina połączenia z serwerem
 • identyfikator urządzenia mobilnego użytkownika

Dane te nie są łączone z danymi z innych źródeł.

Adres IP

Adres IP jest stosowanym na całym świecie unikatowym identyfikatorem źródła połączenia internetowego użytkownika przyznawanym przez usługodawcę internetowego. Najczęściej stosowana postać adresu (IPv4) składa się z czterech oddzielnych bloków cyfr rozdzielonych kropkami. Na ogół użytkownicy prywatni korzystają z adresu IP, który jest różny za każdym razem, ponieważ jest przyznawany użytkownikowi przez dostawcę tymczasowo („dynamiczny adres IP”). W przypadku korzystania z adresu IP przyznanego na stałe („statyczny adres IP”) jest z zasady możliwe jasne określenie użytkownika. Z wyjątkiem prowadzenia postępowania w przypadku nieuprawnionego dostępu do naszej witryny internetowej nie korzystamy z takich danych, a jedynie oceniamy anonimowo, która z naszym stron odwiedzana jest najczęściej, ile razy każdego dnia uzyskiwany jest dostęp do witryny internetowej oraz otrzymujemy podobne informacje.

Przetwarzanie danych w ramach komunikacji z generatorami ciepła

Celem aplikacji jest sterowanie generatorami ciepła firmy Viessmann i analizowanie ich działania. Jeśli generator ciepła został aktywowany przy użyciu odpowiedniego składnika komunikacyjnego (takiego jak VitoConnect) w aplikacji użytkownika, dotyczące go dane konfiguracyjne i robocze, zarejestrowane błędy, ustawienia konfiguracji, profile temperatury (określane łącznie jako „dane dotyczące ogrzewania”) będą przesyłane na serwery firmy Viessmann zlokalizowane w Unii Europejskiej (obsługiwane przez zlokalizowane w Niemczech przedsiębiorstwo Viessmann IT Service GmbH) w ramach zamówionego przetwarzania danych i będą tam przechowywane. Aplikacja odczytuje i udostępnia takie dane, jak również funkcje oparte na tych danych.

Tworząc konto użytkownika, użytkownik wyraża zgodę na używanie i rozpowszechnianie danych dotyczących ogrzewania w następujący sposób:

 1. Dane są wykorzystywane w celu zapewnienia funkcji aplikacji, tworzenia powiadomień push (np. ostrzeżeń, powiadomień o konserwacji lub awariach), zwiększenia bezpieczeństwa działania systemu i poprawy jego efektywności, korekty usterek i udoskonalania obsługi oraz rozwijania systemu dzięki długoterminowym badaniom. Następujące przedsiębiorstwa wchodzące w skład Grupy Viessmann będą przetwarzać dane do wskazanych celów w ramach umów o zamówione przetwarzanie danych zawartych ze spółką Viessmann: Viessmann Werke GmbH & Co KG (działanie aplikacji); Viessmann Sp. z o.o. (sprzedaż i pomoc techniczna dla inżynierów ciepłownictwa); Viessmann Heiztechnik GmbH (dalszy rozwój aplikacji).
 2. Jeśli użytkownik aktywował odpowiednią funkcję w aplikacji, dane dotyczące ogrzewania, adres generatora ciepła, nazwisko i numer telefonu użytkownika zostaną przekazane do specjalisty zaakceptowanego przez użytkownika w aplikacji. Użytkownik może wycofać akceptację w aplikacji w dowolnym momencie i w ten sposób zatrzymać przekazywanie danych.
 3. Aplikacja umożliwia akceptację przez użytkownika innych użytkowników posiadanego generatora ciepła. Po akceptacji dane dotyczące ogrzewania będą przesyłane z danego generatora ciepła także do pozostałych użytkowników. Użytkownik może wycofać akceptację w aplikacji w dowolnym momencie i w ten sposób przerwać przekazywanie danych.
 4. Wykorzystanie i możliwe przekazanie danych w postaci opatrzonej jedynie pseudonimem ma miejsce w celu zwiększenia bezpieczeństwa operacji systemowych, poprawy wydajności systemu, usuwania awarii i udoskonalania obsługi oraz rozwijania systemu przez inne przedsiębiorstwa należące do Grupy Viessmann w imieniu spółki Viessmann Werke GmbH & Co KG (zamówione przetwarzanie danych). Wyniki takich analiz mogą być przekazane do kolejnych przedsiębiorstw należących do Grupy Viessmann w ramach umów o zamówione przetwarzanie danych, przy czym pseudonim może zostać usunięty, tak aby te przedsiębiorstwa mogły wykorzystać informacje w zakresie określonym przez Postanowienia dotyczące używania aplikacji i niniejszą Politykę prywatności.
  Używanie pseudonimu oznacza, że ani strony trzecie, ani inne przedsiębiorstwa należące do Grupy Viessmann nie będą w stanie powiązać danych systemowych z konkretnym użytkownikiem. Nie będą przekazywane dane osobowe (takie jak nazwisko, adres, użytkownicy systemu). Spółka Viessmann gwarantuje, że żadne inne przedsiębiorstwa, z wyjątkiem przedsiębiorstw wymienionej wcześniej grupy, nie otrzymają zezwolenia na dostęp do danych bez pseudonimów.
 5. Wykorzystanie i możliwe przekazywanie danych w postaci opatrzonej jedynie pseudonimem ma miejsce w celu zwiększenia bezpieczeństwa operacji systemowych, poprawy wydajności systemu, usuwania awarii i udoskonalania obsługi oraz rozwijania systemu przez inne przedsiębiorstwa i strony trzecie. Używanie anonimowych danych oznacza, że ani strony trzecie, ani spółka Viessmann nie będą mogły powiązać danych systemowych z konkretnym użytkownikiem, ani też takie dane nie będą mogły być przypisane do konkretnego użytkownika ze skutkiem wstecznym. Nie będą przesyłane dane osobowe (takie jak nazwisko, adres, użytkownicy systemu).
 6. Dane osobowe mogą także zostać wykorzystane do oceny spraw gwarancyjnych i ochrony spółki Viessmann przed nieuprawnionymi roszczeniami.

Przetwarzanie danych w ramach konta użytkownika

Zakładając konto, użytkownik mógł wyrazić zgodę na to, aby wprowadzone przez niego dane były używane do celów związanych z działaniem aplikacji. Do takich danych należą w szczególności adres e-mail użytkownika, adres generatora ciepła użytkownika, jego nazwisko i numer telefonu.

Zgodnie z treścią zgody, którą użytkownik mógł wyrazić, adres e-mail użytkownika może być także wykorzystywany do przesyłania informacji o produktach i reklam, a także badań rynku i opinii publicznej przez spółkę Viessmann Werke GmbH & Co KG. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę.

Zgodnie z treścią zgody, którą użytkownik mógł wyrazić, numer telefonu użytkownika może być także wykorzystywany do rozmów telefonicznych dotyczących informacji o produktach i reklam, a także badań rynku i opinii publicznej przez spółkę Viessmann Werke GmbH & Co KG. Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę.

Pozostałe przedsiębiorstwa należące do Grupy Viessmann mogą korzystać z numeru telefonu użytkownika do przeprowadzania rozmów marketingowych oraz z adresu e-mail użytkownika do marketingowej korespondencji e-mail, jedynie jeśli działają na podstawie instrukcji spółki Viessmann Werke GmbH & Co KG w ramach umowy o zamówione przetwarzanie danych.

Używanie narzędzia AppSee i Firebase

Spółka Viessmann używa w aplikacjach narzędzi analitycznych AppSee i Firebase w celuanalizowania sposobu korzystania z aplikacji przez użytkownika. Dostarczone i wykorzystane dane są rejestrowane i przechowywane w całkowicie anonimowy sposób. W pewnych okolicznościach takie dane mogą być przechowywane poza Niemcami lub Unią Europejską (po pełnej anonimizacji).

Używanie plików cookie

Aplikacja używa plików cookie, czyli plików tekstowych tworzonych przy każdym logowaniu w celu uwierzytelnienia użytkownika. Pliki te są zapisywane na urządzeniu użytkownika i usuwane po jego wylogowaniu się z konta.

Przeglądarkę/urządzenie można tak skonfigurować, aby nie zezwalały na umieszczanie plików cookie w komputerze użytkownika lub by otrzymywał on powiadomienie przed wprowadzeniem takich plików. Należy pamiętać, że w przypadku nieudzielenia zezwolenia na umieszczanie plików cookie na koncie użytkownika pewne części naszych usług mogą być dla niego niedostępne.

Prawo do ujawniania informacji, Proces usuwania

Użytkownik ma prawo do ujawnienia przechowywanych danych, które osobiście go dotyczą, ich pochodzenia i ich odbiorców, a także celu takiego przechowywania. Ponadto, na mocy ustawy, użytkownik ma prawo poprawiania, zatrzymania i usuwania danych osobowych.

Dodatkowe informacje

Zaufanie użytkowników jest dla nas ważne. Dlatego zawsze jesteśmy dostępni, aby rozmawiać i odpowiadać na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników. W przypadku pytań, na które nie odpowiedziano w niniejszej Polityce prywatności, lub jeśli użytkownik chce w dowolnym momencie uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt pod adresem:

Właściwy organ w rozumieniu niemieckiej Federalnej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych
Viessmann Werke GmbH & Co. KG
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)
Niemcy
Telefon: +49 (0)6452 70-0
Faks: +49 (0)6452 70-2780

E-mail: datenschutz@viessmann.de

Uwaga dotycząca zabezpieczeń

Dokładamy wszelkich starań, aby zapisywać dane osobowe użytkowników w taki sposób, aby nie były dostępne dla stron trzecich. W tym celu podejmujemy wszelkie uzasadnione działania techniczne i organizacyjne. Nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych podczas komunikacji pocztą e-mail, dlatego zalecamy korzystanie ze zwykłej poczty do przesyłania poufnych informacji.

Aktualizacje Polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana, aby odzwierciedlić zmiany w przetwarzaniu przez nas informacji użytkownika i w działaniach dotyczących prywatności. Będziemy umieszczać w naszej witrynie internetowej wyraźne powiadomienie, jeśli do Polityki prywatności zostaną wprowadzone jakiekolwiek zmiany, a w dolnej części Polityki prywatności umieścimy informację o ostatniej aktualizacji. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie po 14 dniach od opublikowania w naszej witrynie. O zmianach w Polityce prywatności użytkownik zostanie także poinformowany pocztą e-mail za pośrednictwem, odpowiednio, konta użytkownika lub konta poczty e-mail (jeśli użytkownik dostarczył nam swój adres e-mail). Jeśli użytkownik nie akceptuje zmienionej wersji Polityki prywatności, powinien zaprzestać korzystania z tej witryny internetowej i naszych aplikacji.

ViCareVitotrolPlus-PP_PL_pl Version 2.1 (2017-09-14)