Instalacja fotowoltaiczna dla obiektów użytkowych

Technologia fotowoltaiczna firmy Viessmann oferuje doskonale dopasowane do siebie komponenty, obejmujące moduły fotowoltaiczne, przemienniki częstotliwości i systemy montażowe, jak również systemy akumulacji energii elektrycznej i pompy ciepła do wykorzystywania energii własnej.

Wysoka jakość modułów fotowoltaicznych Viessmann gwarantuje ich wydajną i długotrwałą pracę. Dopełnienie oferty fotowoltaicznej stanowią kompleksowe usługi - od planowania i projektowania, poprzez dostawę, aż po serwisowanie instalacji przez kompetentnych specjalistów z firmy Viessmann.

Redukcja kosztów energii elektrycznej

Redukcja kosztów energii elektrycznej

W obliczu stale rosnących kosztów energii instalacja fotowoltaiczna przyczynia się do oszczędności i ograniczenia zależności od dostawców energii. Samodzielnie wyprodukowany prąd może być wykorzystywany na potrzeby własne, a jego naddatek oddawany do publicznej sieci elektrycznej i odbierany praktycznie w dowolnym momencie. W każdym przypadku inwestycja w instalację fotowoltaiczną wiąże się również z tym wzrost wartości nieruchomości.

Redukcja kosztów i zwiększenie ochrony środowiska

Wraz z rosnącym zainteresowaniem systemami energii ze źródeł odnawialnych rośnie także gotowość odbiorców i użytkowników końcowych do samodzielnej produkcji prądu. Wydajna instalacja fotowoltaiczna daje możliwość wykorzystania darmowej energii słonecznej i zminimalizowania kosztów związanych z utrzymaniem budynku. Poprzez instalację modułów fotowoltaicznych sygnalizujesz również odpowiedzialne działanie na rzecz środowiska i masz swój aktywny wkład w ochronę klimatu, zmniejszając emisje CO2.