Kogeneracja dla obiektów użytkowych

Zdecentralizowane zaopatrzenie w ciepło i prąd coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Firma Viessmann oferuje rozwiązania mogące przyczynić się do skompensowania nieprzewidywalności oferty energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Jako alternatywę dla elektrowni atomowych i konwencjonalnych elektrowni węglowych stworzono wiele farm wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych. Ponieważ jednak ich funkcjonowanie cechuje się znaczną zmiennością i brakiem możliwości planowania, sterowane instalacje kogeneracyjne są elementem ważnym dla sukcesu przełomu energetycznego. Ich rozwój służy celom politycznym, zgodnie z którymi do 2020 r. udział instalacji kogeneracyjnych w produkcji energii elektrycznej ma wzrosnąć do 25 procent.

Zdecentralizowane wytwarzanie prądu

W przypadku wystąpienia niedoborów energii pochodzącej ze zmiennych źródeł systemy mikrokogeneracyjne i moduły kogeneracyjne mogą istotnie przyczynić się do pokrycia zapotrzebowania. Ponieważ proces ten następuje w sposób zdecentralizowany i energia elektryczna jest wytwarzana w domu, następuje odciążenie sieci elektrycznych. Samodzielne wytwarzanie prądu przy wykorzystaniu kogeneracji zastępuje konieczność zakupu prądu z sieci publicznej.


Kluczowy element modułu kogeneracyjnego: napędzany gazem silnik o zapłonie iskrowym.

Zdecentralizowane, sterowane ciepłem moduły kogeneracyjne

W stosunkowo niewielkich jednostkach prąd wytwarzany jest tam, gdzie powstające jednocześnie ciepło nie musi być transportowane na duże odległości (co powoduje duże straty), lecz może być natychmiast spożytkowane. Nie występują również straty związane z rozdziałem energii elektrycznej.

Już dzisiaj moduły kogeneracyjne ze względu na swoją dużą elastyczność połączoną z wysoką wydajnością stanowią optymalne uzupełnienie zmiennych wytwornic energii ze słońca i wiatru.


Kogeneracja icon-gas.png

Firma Viessmann dysponująca ponad 25-letnim doświadczeniem w tym obszarze oferuje wydajne systemy kogeneracyjne zasilane gazem. Oprócz produktów seryjnych, wytwarzane są także moduły kogeneracyjne specjalnie dostosowane do potrzeb klientów.