Vitobloc 200 typ EM-199/293


Zalety

  • Sprawdzona technologia potwierdzona eksploatacją już ponad 2500 modułów Vitobloc 200
  • Gotowy do podłączenia i sprawdzony fabrycznie
  • Ciche silniki z katalizatorem oksydacyjnym
  • Sprawdzone systemy zdalnego nadzoru i automatyzacji
  • Atrakcyjne programy dofinansowania


Tysiące przeprowadzonych instalacji

Moduły kogeneracyjne Vitobloc 200 EM-199/293 osiągają moc 199 kWe i 293 kWt.

Moduły kogeneracyjne są idealnym rozwiązaniem, gdy występuje stałe zapotrzebowanie na ciepło i zapewniony jest możliwie najdłuższy czas wytwarzania prądu.

Moduły Vitobloc 200 z ich zakresem mocy są przystosowane do nowego budownictwa i obiektów modernizowanych w przemyśle, działalności gospodarczej i sektorze komunalnym.


Niezawodny i ekonomiczny

Vitobloc 200 spełnia restrykcyjne techniczne warunki przyłączenia określane przez operatorów sieci. Do standardowego wyposażenia należą akumulatory rozruchowe i generator synchroniczny, dzięki czemu moduł kogeneracyjny może także działać w trybie zasilania zastępczego.

Mała częstotliwość konserwacji dzięki wbudowanej instalacji zasilania olejem smarowym obniża koszty eksploatacji i skraca okresy przestoju. W pełni gotowe do podłączenia i przetestowane fabrycznie jednostki zapewniają minimalny nakład pracy podczas instalacji i sprawdzone parametry eksploatacyjne.

Przekrój produktu

Vitobloc-200_EM-199-238-Schnitt.png

Schemat działania

Funktionsschema_Vitobloc_EM-199_293.jpg