Vitobloc 200 typ EM-238/363


Zalety

  • Sprawdzona technologia potwierdzona eksploatacją już ponad 2500 modułów Vitobloc 200
  • Gotowy do podłączenia i sprawdzony fabrycznie
  • Ciche silniki z katalizatorem trójfunkcyjnym
  • Sprawdzone systemy zdalnego nadzoru i automatyzacji
  • Atrakcyjne programy dofinansowania


Sprawdzona technologia

Moduły kogeneracyjne Vitobloc 200 EM-238/363 osiągają moc 238 kWe i 363 kWt. Dzięki podłączonemu kondensacyjnemu wymiennikowi ciepła typu Vitotrans 200 AC do systemu grzewczego można doprowadzić dodatkowo ponad 63 kWt mocy.

Moduły kogeneracyjne są idealnym rozwiązaniem, gdy występuje stałe zapotrzebowanie na ciepło i zapewniony jest możliwie najdłuższy czas wytwarzania prądu.

Moduły Vitobloc 200 z ich zakresem mocy są przystosowane do nowego budownictwa i obiektów modernizowanych w przemyśle, działalności gospodarczej i sektorze komunalnym.


Niezawodny i ekonomiczny

Vitobloc 200 spełnia restrykcyjne techniczne warunki przyłączenia określane przez operatorów sieci. Do standardowego wyposażenia należą akumulatory rozruchowe i generator synchroniczny, dzięki czemu moduł kogeneracyjny może także działać w trybie zasilania zastępczego.

Mała częstotliwość konserwacji dzięki wbudowanej instalacji zasilania olejem smarowym obniża koszty eksploatacji i skraca okresy przestoju. W pełni gotowe do podłączenia i przetestowane fabrycznie jednostki zapewniają minimalny nakład pracy podczas instalacji i sprawdzone parametry eksploatacyjne.

Przekrój produktu

Vitobloc-200_EM-199-238-Schnitt.png

Schemat działania

Funktionsschema.png