Vitobloc 200 typ EM-50/81


Zalety

  • Ekonomiczne wytwarzanie prądu i ciepła na potrzeby własne
  • Gotowy do podłączenia i sprawdzony fabrycznie
  • 4-cylindrowy silnik gazowy z zapłonem iskrowym cechujący się cichą pracą (możliwy napęd na biogaz ziemny)
  • Sprawdzone systemy nadzorowania zdalnego przez przeglądarkę internetową


Sprawdzona technologia

Moduły kogeneracyjne Vitobloc 200 firmy Viessmann to systemy gotowe do eksploatacji. Na jednej ramie zamontowany jest silnik, generator, dźwiękoszczelna obudowa i regulator.

Moduły kogeneracyjne są idealnym rozwiązaniem, gdy występuje stałe zapotrzebowanie na ciepło i zapewniony jest możliwie najdłuższy czas wytwarzania prądu. Warunki te spełnione są np. w hotelach, obiektach obejmujących od 30 do 50 mieszkań, kompleksach wypoczynkowych, basenach, centrach handlowych oraz w przemyśle, handlu i działalności komercyjnej.

Moduły kogeneracyjne Vitobloc 200 EM-50/81 osiągają moc 50 kWe i 81 kWt. Przy dołączeniu kondensacyjnego wymiennika ciepła można doprowadzić do systemu grzewczego dodatkowe 16 kWt.


Duża rentowność dzięki małej częstotliwości konserwacji

Mała częstotliwość konserwacji dzięki wbudowanej instalacji zasilania olejem smarowym obniża koszty eksploatacji i skraca okresy przestoju. W pełni gotowe do podłączenia i przetestowane fabrycznie jednostki zapewniają minimalny nakład pracy podczas instalacji i sprawdzone parametry eksploatacyjne.


Przekrój produktu

Vitobloc-200_EM-50-70-140-Schnitt.png

Schemat działania

Funktionsschema.png