Ogrzewanie gazowe dla obiektów użytkowych

Za wyborem ogrzewania gazowego przemawia kilka argumentów. Zapewnia ono wysoki komfort z uwagi na bezobsługowe działanie kotłów gazowych oraz ich czystą pracę. Urządzenia kondensacyjne dzięki wysokiej efektywności i sprawności sięgającej 98% pozwalają ograniczyć koszty ogrzewania budynku i wody użytkowej. W aktywny sposób przyczyniają się również do ochrony klimatu i środowiska naturalnego.

Nieduże wymiary i przemyślana konstrukcja kotłów gazowych Viessmann sprawia, że urządzenia te potrzebują niewiele miejsca do montażu. Kotły zasilane gazem ziemnym nie wymagają też zakupu zapasu paliwa i miejsca potrzebnego do jego magazynowania.

Gazowe kotły kondensacyjne Viessmann tworzone są z myślą o przyszłości. Wyposażone w regulator spalania Lambda Pro Contro automatycznie dostosowują swoją pracę do wszystkich typów gazu – w tym domieszki biogazu. Dzięki temu zmiana paliwa gazowego w przyszłości nie będzie wymaga od inwestora zmiany urządzenia grzewczego lub kosztownych przeróbek.

Ogrzewanie gazowe pozwala włączyć do systemu grzewczego urządzenia korzystające z energii odnawialnej. Wszystkie kotły grzewcze zaprojektowane przez firmę Viessmann mogą współpracować z technologią solarną, a technika systemowa Viessmann gwarantuje optymalne współdziałanie wszystkich komponentów i zapewnia komfortową regulację pracy instalacji grzewczej.


Kotły gazowe icon-gas.png

Przemiana gazu ziemnego w ciepło w gazowym kotle kondensacyjnym w aktywny sposób przyczynia się do ochrony klimatu i środowiska naturalnego.