Vitoflex 350-VFE – specjalista od mączki drzewnej


Zalety

  • Palenisko wdmuchowe do mączki drzewnej i wiórów
  • Wilgotność paliwa do 15 procent
  • Niewielka ilość popiołu wskutek spalania części lotnych
  • Przystosowany do eksploatacji z obciążeniem pełnym
  • Zakres mocy od 850 do 13 000 kW


Mączka drzewna – więcej nie potrzeba

Urządzenie Vitoflex 350-VFE jest niezawodnym, w pełni automatycznym kotłem grzewczym na drewno. Palenisko wdmuchowe i wysokotemperaturowe spalanie części lotnych czyni go idealnym rozwiązaniem, przystosowanym do mączki drzewnej i wiórów.

Pył drzewny jest wdmuchiwany do szamotowej i doskonale zaizolowanej komory spalania, a następnie spalany w specjalnie do tego celu skonstruowanej przestrzeni.


Wysokie temperatury zapewniające niższe wartości emisji

Magazynowanie ciepła przez kocioł Vitoflex 350-VFE w zaprawie szamotowej zapewnia wysokie temperatury w komorze spalania i bardzo niskie wartości emisji. Trójciągowa płomieniówka i dwuciągowy kocioł ekranowany gwarantują temperatury spalin poniżej 190°C, co zapewnia niskie emisje przy eksploatacji z pełnym obciążeniem.

kocioł grzewczy na drewno z paleniskiem wdmuchowym Vitoflex 350-VFE

Palenisko wdmuchowe z wysokotemperaturowym spalaniem mieszanki pyłowo-powietrznej, do energetycznego wykorzystania pyłowych odpadów z obróbki drewna

Bardzo suche, pyłowe paliwo wdmuchiwane jest przez jeden lub kilka przewodów wdmuchowych do całkowicie wymurowanej szamotą i dobrze izolowanej termicznie komory spalania. Wdmuchiwanie do komory spalania o specjalnie opracowanej geometrii zapewnia niezbędne zawirowanie mieszanki i warunki przepływu i tym samym optymalne wypalenie paliwa.
Zdolność akumulacyjna wymurówki szamotowej umożliwia pracę z temperaturami w komorze spalania odpowiednio wysokimi dla zagwarantowania niskich wartości emisji substancji szkodliwych. Na komorze spalania zainstalowany jest leżący kocioł płomienicowo-płomieniówkowy kocioł wodny, nisko lub wysokoparametrowy. W razie potrzeby możliwe jest zainstalowanie także kotła parowego lub diatermicznego.

Przekrój produktu

Przegląd

Moc
Od 850 do 13 000 kW
Wykorzystanie w skali roku w godzinach
Do 6000 godzin
Paliwo
icon-biomasse.png
Wióry, pył, mączka drzewna
Zawartość wody w paliwie
6–15%
Zawartość popiołu
Do 2%
Einsatzbereich
icon-gewerbe.png icon-industrie.png icon-kommunen.png
Holzverarbeitende Industrie, Holzgewerbe
Obszar zastosowania
icon-gewerbe.png icon-industrie.png
Przemysł przetwórstwa drzewnego, producenci parkietów, producenci płyt wiórowych, zakłady stolarskie
Pozostałe właściwości
Niewielka ilość popiołu w komorze spalania wskutek spalania części lotnych, niewielki nakład konserwacyjny, masywny szamot, pozioma lub pionowa (od 4000 kW) komora spalania
Vitoflex-350-VFE-Schnitt.png