Wysokociśnieniowe kotły parowe dla obiektów użytkowych

Główny obszar zastosowania wysokociśnieniowych kotłów parowych to wytwarzanie pary nasyconej lub przegrzanej.