Vitomax 300-LW M84A – kocioł niskociśnieniowy w wersji Low-NOₓ


Zalety

  • Spalanie z niską emisją zanieczyszczeń i tlenków azotu
  • Bezpieczne odprowadzanie ciepła; łatwe podłączenie hydrauliczne
  • Niewielkie straty promieniowania dzięki optymalnej izolacji cieplnej
  • Szafa sterownicza Vitocontrol umożliwia kontrolę pracy wszystkich urządzeń regulacyjnych i sterujących kotła
  • Urządzenie dopuszczone zgodnie z dyrektywą w sprawie urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE lub dyrektywą w sprawie urządzeń gazowych 90/396/EWG


Spalanie z niską emisją zanieczyszczeń

Vitomax 300-LW typ M84A to niskociśnieniowy kocioł wodny wysokotemperaturowy do temperatur dopuszczalnych na zasilaniu wynoszących maksymalnie 120°C. Jego dopuszczalne ciśnienie robocze wynosi 6, 10 i 16 bar, a moc cieplna od 8,0 do 20,0 MW.

Kocioł trójciągowy (seria Low-NOₓ) wyróżnia się niskim obciążeniem komory spalania oraz ograniczoną emisją zanieczyszczeń i tlenku azotu. W przypadku eksploatacji gazowej emisja NOx wynosi mniej niż 70 mg/Nm³, w przypadku eksploatacji olejowej – poniżej 150 mg/Nm³.

Obszerny płaszcz wodny i duża pojemność umożliwiają dobrą cyrkulację własną i bezpieczne odprowadzanie ciepła.

Nie jest wymagane zastosowanie dodatkowych pomp kotła, co znacząco upraszcza podłączenie hydrauliczne.

Niskie opory po stronie spalin dzięki optymalnej konstrukcji powierzchni grzewczych i płomieniówek.


Sprawdzona i niezawodna technologia

Gotowe wyposażenie do zabezpieczenia przy temperaturze 110°C i 120°C redukuje nakład projektowy i obniża koszty.

Firma Viessmann oferuje ponadto odpowiednio dostosowane wyposażenie dodatkowe:
są to między innymi urządzenia do odzysku ciepła, do dystrybucji ciepła oraz systemy utrzymywania ciśnienia.

Chłodzone wodą przepusty palnika sprawiają, że osuszanie wymurówek staje się zbędne, co znacząco skraca czas uruchomienia.

Przekrój produktu

Vitomax_300-LW_M84A-Schnitt.png

Podobne produkty