Olejowe kotły kondensacyjne dla obiektów użytkowych

Urządzenia kondensacyjne dzięki wysokiej efektywności i sprawności sięgającej 98%* pozwalają ograniczyć koszty ogrzewania budynku i wody użytkowej. Przyczyniają się również do ochrony klimatu i środowiska naturalnego.

Możliwość zastosowania biogennych paliw czyni technikę kondensacyjną alternatywą na przyszłość. Olejowe kotły kondensacyjne są przystosowane do przejścia z oleju kopalnego na olej opałowy z udziałem biooleju. Dzięki temu mogą być eksploatowane także przy wykorzystaniu energii odnawialnej.

Ogrzewanie olejowe pozwala włączyć do systemu grzewczego urządzenia korzystające z energii odnawialnej. Wszystkie kotły grzewcze zaprojektowane przez firmę Viessmann mogą współpracować z technologią solarną, a technika systemowa Viessmann gwarantuje optymalne współdziałanie wszystkich komponentów i zapewnia komfortową regulację pracy instalacji grzewczej.

*w odniesieniu do górnej wartości opałowej (wartość opałowa Hs)