23.02.2023

2022: ile mikroinstalacji OZE zainstalowano w Polsce? Analizujemy dane

Ostatnie lata były dla polskiego rynku energetyki odnawialnej niezwykle dynamiczne. Nieprzerwanie rośnie udział energii słonecznej w polskim miksie energetycznym, dzięki której na koniec 2022 roku odnotowano moc mikroinstalacji OZE na poziomie 3,18 GW. Główną rolę w tym wyniku odgrywa fotowoltaika. 

Jak wyglądały zmiany na przestrzeni ostatnich lat?

Od początku 2019 roku do końca 2022 roku liczba mikroinstalacji w Polsce wzrosła aż 22-krotnie, a moc zainstalowana w mikroinstalacjach wzrosła 27-krotnie. Ten niespotykany rozwój związany był z prosumenckim systemem rozliczeń za sprzedaż energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Do tej pory, najwięcej instalacji zostało przyłączonych do sieci w 2021 roku - ponad 396 tysięcy. Wynik ten przekracza statystyki na rok 2022, gdzie instalacji tych zamontowano o 40 tysięcy mniej, jednak wynik mocy zainstalowanej przez fotowoltaikę przez prosumentów wyniosła więcej - 3,18 GW. Oznacza to montaż większych instalacji niż w roku 2021.

Jak net-billing wpłynął na liczbę przyłączonych instalacji?

Przyjrzyjmy się danym mikroinstalacji OZE przyłączanych w kolejnych miesiącach 2022 roku. 

 • styczeń - 33,4 tys.
 • luty - 44,6 tys.
 • marzec - 74,9 tys.
 • kwiecień - 59,6 tys. 
 • maj - 38,2 tys.
 • czerwiec - 16,8 tys.
 • lipiec - 25 tys.
 • sierpień - 15,9 tys.
 • wrzesień - 14,5 tys.
 • październik - 14,5 tys.
 • listopad - 10,5 tys.grudzień - 8,5 tys.

Jak widać, w drugiej połowie 2022 roku liczby przyłączanych mikroinstalacji były zdecydowanie mniejsze. Wzrost montażu mikroinstalacji w marcu wynika z ostatniej okazji do skorzystania z net-meteringu. Od czerwca obowiązywały już nowe zasady rozliczania energii elektrycznej wprowadzanej do sieci - zasady net-billingu. Od tego okresu, z wyłączeniem delikatnej poprawy w lipcu, obserwuje się tylko tendencję spadkową. Liczba przyłączy po zmianie systemu niesamowicie się zmniejszyła. W grudniu przyłączone zostało tylko 8,5 tysiąca mikroinstalacji OZE.