07.01.2023

CEEB - podsumowanie 2022 roku

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, a w skrócie CEEB to baza Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, która w Polsce funkcjonuje od lipca 2021 roku. Jej celem jest zgromadzenie od właścicieli i zarządców budynków danych na temat źródeł ogrzewania, a w efekcie dostosowanie programów oraz strategii modernizacji budownictwa w Polsce. Choć termin składania deklaracji dotyczących budynków istniejących teoretycznie minął 30 czerwca 2022 roku, baza była ciągle aktualizowana. Skończył się rok 2022, więc przyszedł czas na podsumowania.

2022 rok dla CEEB

Z danych zebranych w ewidencji wynika, że najpopularniejszym źródłem ciepła w Polsce są kotły na paliwo stałe (33 proc.). Są to w większości (51,4%) kotły pozaklasowe. Tylko 1,9% kotłów w bazie spełnia wymagania ekoprojektu.

Na drugim miejscu w kategorii źródeł ciepła w Polsce znalazły się kotły gazowe, które stanowią 23 proc., a na trzecim miejscu kominki i kozy na paliwo stałe. Warto zwrócić uwagę, że zdecydowanie najpopularniejszym paliwem stałym w Polsce jest węgiel, który stanowi aż 55,6 proc. spalanych paliw stałych. Na drugim miejscu uplasowało się drewno kawałkowe (37,4 proc.), a na trzecim pellet drzewny (6,1 proc.). 

Mimo dynamicznego rozwoju pomp ciepła w Polsce, te ekologiczne urządzenia stanowią jedynie 2 proc. zgłoszonych do bazy urządzeń.