28.03.2023

Cel jest jasny - 10 mln pomp ciepła na terenie Unii Europejskiej!

Ważnym krokiem w kierunku lepszego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, jak i uniezależnienia się od dużych elektrowni jest montaż pomp ciepła, także z fotowoltaiką i systemami magazynowania energii. Jest to kluczem do uniezależnienia się od dużych elektrowni, a także dekarbonizacji.

Jakie cele technologii pomp ciepła stawia Unia Europejska poprzez dyrektywę EPBD?

W dniu 14 marca 2023 r. Parlament Europejski przyjął poprawki do dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków. W programie RePowerEU wezwano do większego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach, została podkreślona  istotna rola kierowanych przez obywateli społeczności energetycznych, np. spółdzielni. Głównym kierunkiem jest rozwój pomp ciepła i promowanie go jako sposobu na zwiększenie suwerenności energetycznej UE. Dzięki tej technologii możliwe jest zminimalizowanie wpływu rynku energetycznego na rachunki za ogrzewanie, a w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną, dom może zostać samowystarczalny. 

Celem Komisji Europejskiej jest pojawienie się w Unii w ciągu najbliższych pięciu lat 10 mln pomp ciepła, co daje średnio 2 mln urządzeń rocznie. Urządzenia te przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego gospodarstw domowych i zmniejszą ich zależność od coraz bardziej zmiennych cen paliw kopalnych. Należy także zminimalizować ryzyko negatywnego wpływu czynników chłodniczych na środowisko. Powinny być wykorzystywane zatem te czynniki, które charakteryzują się trwałością, są pochodzenia biologicznego i nie są toksyczne.