31.03.2023

Gdzie powstanie druga elektrownia jądrowa?

Obecnie poddawane są dyskusji potencjalne miejsca budowy drugiej elektrowni jądrowej w Polsce, przewidzianej w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ). Łukasz Młynarkiewicz, wiceprezes spółki Polskie Elektrownie Jądrowe poinformował, że jesienią zostanie przedstawiona lista potencjalnych lokalizacji omawianej elektrowni. Na tej liście prawdopodobnie znajdzie się pięć lokalizacji, gdzie zostaną przeprowadzone prace terenowe. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował także, że preferowaną lokalizacją jest Bełchatów, czyli miejsce, gdzie obecnie znajduje się największa elektrownia węglowa w Polsce.

Na razie nie jest wiadome, kto miałby dostarczyć technologię dla drugiej jednostki. Z doniesień medialnych wynika, że może być to Westinghouse, który jest już sponsorem pierwszej jednostki. Pozostaje też jednak opcja francuskiego dofinansowania.

Polska jest też w trakcie przygotowywania trzeciego projektu – prywatnego, nieuwzględnionego w PPEJ. Oceniono, że perspektywicznie byłoby wybudować co najmniej 2 reaktory APR1400 o łącznej mocy 2800 MW. 22 TWh wyprodukowanej energii zapewniłyby około 12% dzisiejszej konsumpcji energii w Polsce.