13.02.2023

Jakie dofinansowanie możesz uzyskać na termomodernizację?

1 lutego 2023 ruszył program TERMO. Jego celem jest wsparcie finansowe działań związanych z efektywnością energetyczną oraz poprawą stanu technicznego budynków mieszkalnych. Premia finansowana jest ze środków budżetu państwa - Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Nowe rozwiązania w postaci grantów są finansowane w ramach jednej z inwestycji w Krajowym Planie Odbudowy (KPO). 

Wysokość premii termomodernizacyjnej wzrosła do 26% kosztów inwestycji, a w przypadku gdy inwestor decyduje się na instalację uwzględniającą odnawialne źródła energii, wsparcie może wynosić nawet 31%. Premia ta skierowana jest m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM) oraz osób fizycznych. 

Premia remontowa, MZG i kompensacyjna

Premia remontowa dotyczy wyłącznie budynków wielorodzinnych i wynosi 25% kosztów. Wnioski mogą składać ci sami beneficjenci, co w przypadku premii termomodernizacyjnej.

Premia MZG może wynieść aż 50% kosztów przedsięwzięcia. Pismo mogą składać gminy i spółki gmin. Dofinansowanie to dotyczy remontów i termomodernizacji budynków mieszkalnych, w których wszystkie lokale mieszkalne należą do mieszkaniowego zasobu gminy. Wymagane jest, aby obiekty te znajdowały się na obszarze, gdzie obowiązuje uchwała antysmogowa.  

Premię kompensacyjną mogą otrzymać osoby fizyczne, które realizują przedsięwzięcie remontowe lub remont budynku mieszkalnego, w którym w okresie między 12 listopada 1994 roku a 25 kwietnia 2005 roku znajdował się lokal kwaterunkowy. Jest to kompensata strat poniesionych w wyniku systemu czynszu regulowanego. 

Grant MZG, termomodernizacyjny i OZE

W lutym 2023 roku uruchomiono Grant MZG, który obowiązuje w przypadku jeśli przed lub podczas realizacji przedsięwzięcia zostało wykonane przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła, nastąpiła zamiana źródła energii na OZE lub nastąpiła zmiana źródeł ciepła na niskoemisyjne. Z grantu mogą skorzystać gminy i spółki gminne.
Grant termomodernizacyjny ma za zadanie wspierać efektywność energetyczną budynku wielorodzinnego i głęboką termomodernizację. Premia wynosi 10 proc. kosztów netto w przypadku przeprowadzenia głębokiej i kompleksowej termomodernizacji.

Dzięki grantowi OZE możliwe jest zdobycie aż 50% kosztów inwestycji dotyczącej montażu instalacji OZE. Z tego grantu mogą skorzystać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych.